Menu
Obec Struhařov
Obec
Struhařov okr. Praha-východ
Obec Struhařov Obec Struhařov

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Dokončené projekty

Bezbariérové chodníky - ulice Ondřejovská a Mnichovická

Pro bezpečnost všech chodců a především dětí.

#

Rekonstrukce - Základní škola Struhařov

Ve Struhařově se opět otevřela základní škola!

#

Kalová koncovka na ČOV

U čističky odpadních vod vyrostla nová stavba a technické vybavení – technologie na odvodnění kalů z ČOV Struhařov, která má zlepšit nakládání s odpady v obci.

Kalová koncovka na ČOV 1

Zavedení systému "door-to-door"

Odvoz tříděného odpadu (plasty, papír) od jednotlivých nemovitostí.

Nádoby na separovaný odpad (plast, papír)

Rozšíření MŠ Struhařov

Naše školka maličká nafoukla se celičká!

Rozšíření MŠ – STONOŽKA 1

Sběrný dvůr a sběrná místa ve Struhařově

Projekt pro vylepšení odpadového hospodářství ve Struhařově.

Sběrný dvůr a sběrná místa ve Struhařově 1

Dětské hřiště

Rozšíření dětského hřiště – projekt „Kdo si hraje nezlobí“.

Dětské hřiště 1

Tlaková kanalizace

Projekt kanalizace a vybudování čističky odpadních vod.

Tlaková kanalizace 1

Odbahnění Hliněného rybníku

Rekonstrukce bezpečnostního přelivu, stavidla, vyhloubení tůně pod hrází, osazení mostku na přítoku, odvoz bahna.

Odbahnění Hliněného rybníku 1

Obnova hasičské zbrojnice

Zejména společenský sál - pro aktivity hasičů, pro společenské akce a kroužky … prostě pro lidi.

Obnova hasičské zbrojnice, zejména společenského sálu Struhařov 1

Dopravní značení – rekonstrukce

V obci se podařilo odstranit ošklivé rezavějící dopravní značky a nahradit je novými, které splňují stávající normy.

Dopravní značení – rekonstrukce 1

Vodovod obce Struhařov

Vybudování vodovodní sítě s napojením na dva vlastní zdroje.

Vodovod Obce Struhařov 1

Zábavné hřiště MŠ

Místo pro učení, poznávání, sport i odpočinek.

#

Revitalizace návsi - I. etapa

Oprava centrální komunikace návsi a zvelebení jejího zázemí.

#

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Struhařově

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Struhařově 1

Projekt Revitalizace návsi – II. etapa

Projekt II. etapy revitalizace návsi ve Struhařově uspěl v rámci dotační výzvy 1/2012 MAS Říčansko (Leader – Program rozvoje venkova).

Projekt Revitalizace návsi – II. etapa bude realizován ! 1

Krásné Vyhlídky

Stezka „Krásné vyhlídky“ propojuje tři obce a spoustu tvořivých lidí.

#

Rozsvícené zahrady - I. etapa

Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici V Zahradách.

Rozsvícené zahrady I.etapa 1

Kompostárna

Projekt kompostárny pro likvidaci bioodpadu nejen ze Struhařova, ale i z okolních obcí.

Kompostárna 1

Bezpečně za sportem

Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ Sokol Struhařov.

Bezpečně za sportem – Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ Sokola Struhařov 1

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací - III. etapa

Rekonstrukce komunikací v ul. K Průhonu a U Rybníčka (r. 2015).

Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III. etapa 1

Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov

Vybudování systému separace a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO).

Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov 1

Výstavba chodníků v ul. Mnichovická – II. a III. etapa

Výstavba chodníků v ul. Mnichovická – 2. a 3. etapa 1

Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov

Zodolnění hasičské zbrojnice Struhařov vůči nepříznivým dopadům extrémního a dlouhotrvajícího sucha.

#

CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH Struhařov

Pořízení kvalitní, moderní, rychlé a efektivní zásahové techniky - velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody.

#

Vybudování nových zdrojů vody v obci Struhařov

V době, kdy se sucho začíná stávat palčivým problémem, je pro Struhařov posílení vodních zdrojů
do budoucna dobrým benefitem.

Vybudování nových zdrojů vody v obci Struhařov 1
nahoru

Spolupracujeme