Menu
Obec Struhařov
Obec
Struhařov okr. Praha-východ
Obec Struhařov Obec Struhařov

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Svoz odpadu

V rámci současných trendů v odpadovém hospodářství obec Struhařov zavedla systém třídění odpadu v místě jeho vzniku – tzv. systém „door-to-door“. Občané mají nádoby na třídění u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Jednu nádobu na plasty a jednu na papír dodává obec do každého domu formou darování. To platí pro občany, kteří mají na daný rok zaplacený poplatek za odpady. Bez zaplaceného poplatku nebo při pořízení druhé a další nádoby (např. v případě jejího rozbití nebo krádeže) si občané popelnice na plasty a papír platí. Nádobu na bioodpad a na směsný komunální odpad si občan kupuje sám. Všechny druhy popelnic si lze vyzvednout a případně zakoupit na obecním úřadě.

Kontakt: obec@struharov.cz, +420 323 641 874, +420 730 150 466

Druh odpadu Popelnice Frekvence svozu
Směsný komunální odpad černá – 120l nebo 240l čtrnáctidenní nebo měsíční svoz po celý rok
Biologický odpad hnědá – 240l svoz každých 14 dní od dubna do listopadu, za příplatek možnost týdenního svozu
Plasty černá se žlutým klipem – 240l svoz 1x měsíčně po celý rok
Papír černá s modrým klipem – 240l svoz 1x měsíčně po celý rok

 

Poplatky a harmonogram

Informace o aktuálních cenách svozu odpadu

kalendář svozu odpadu 2023

nahoru

Spolupracujeme