Menu
Obec Struhařov
Obec
Struhařov okr. Praha-východ
Obec Struhařov Obec Struhařov

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Volby

Základní informace ke volbám do Evropského parlamentu 2024

 

Žádost o voličský průkaz - EP 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 18.89 kB

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu - EP 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.71 kB

(žádosti jsou přijímány od 23.5.2024 do 31.5.2024 - elektronicky/do 5.5.2024 - 16h osobně)

 

➡️ KDY proběhnou volby ?

Datum a doba konání voleb

Volby vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 38/2024 Sb., s datem rozeslání dne 27. února 2024. Za den vyhlášení voleb je tak považován 27. únor 2024.

  • v pátek 7. června 2024 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin    a
  • v sobotu 8. června 2024 od 8, 00 hodin do 14,00 hodin.


➡️ KDO může volit?

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. Voliči jsou zapsáni do stálého seznamu voličů.

 

➡️ VOLIČSKÝ PRŮKAZ? 

            ➡️ KDE ZAŽÁDAT? 

U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.

Žádost obsahuje jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu obecním úřadem je k využití uveden na webových stránkách obce.

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, mu vydá voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).

 

➡️ JAK A DO KDY LZE ŽÁDOST PODAT?

  • písemné (poštou) nebo elektronické podobě s doručením úřadu od 23.května, nejpozději do 31. května 2024

(žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče)

  • osobně od 23.května do 5. června 2024 do 16.00 h 

       (volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam)

 

O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání žádosti potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou, kterou si lze zřídit i při podávání žádosti.


➡️ KDE volit? 

Struhařov má jeden volební okrsek, jehož volební místnost se nachází v budově Základní školy Struhařov, na adrese: Školní náměstí 55, Struhařov 251 64.

 


➡️ JAK se volí?

Volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost, buď platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Doporučujeme tedy předem zkontrolovat si platnost potřebných dokladů. Pokud bude občanský průkaz neplatný, lze se prokázat cestovním dokladem. Po prokázání totožnosti volič obdrží úřední obálku, se kterou se odebere za zástěnu, do místa určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Tam do ní vloží upravené hlasovací lístky.

 

Úpravu hlasovacích lístků může volič provést přímo v prostoru k tomu vymezeném, za zástěnou, nebo si je může přinést upravené již z domova a za zástěnou je už pouze vloží do úřední obálky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo s voličem přítomen, a to ani člen okrskové volební komise. Pouze s voličem, který sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst či psát, může být přítomen jiný volič, který mu pomůže lístek upravit a vložit do obálky.

Jak na hlasovacím lístku volit

1) Volba jedné politické strany, politického hnutí nebo koalice.

Vyberete si jeden hlasovací lístek, nic na lístek nepíšete. Tento lístek dáte do úřední obálky.

V tomto případě volíte celou stranu, hnutí nebo koalici.

2) Volba jedné politické strany, politického hnutí nebo koalice a současně jednotlivých lidí.

Vyberete si jeden hlasovací lístek a můžete si vybrat, kterým lidem na lístku dáte přednost.

Když si stejné lidi vybere hodně voličů, můžou se stát poslanci. Zakroužkujete číslo před jejich jménem.

Kroužkem je možné označit nejvíce 2 lidi. Když zakroužkujete více než 2 lidi, kroužky nebudou platné.

V tomto případě volíte celou stranu, hnutí nebo koalici. Když číslo před jménem označíte křížkem,

křížky nebudou platné. V tomto případě volíte celou stranu, hnutí nebo koalici.

 

Volič rovněž může ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby volební právo mohl uskutečnit mimo volební místnost, zpravidla doma. Požádat může před volbami na úřadě a ve dnech voleb přímo u okrskové volební komise. Na takovouto žádost vyšle okrsková volební komise své dva členy s přenosnou schránkou přímo do místa bydliště voliče. (kontakt viz níže)

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

 

➡️ ROZNOS HLASOVACÍCH LÍSTKŮ

Hlasovací lístky budou voličům distribuovány do místa jejich trvalého bydliště. Hlasovací lístky musí volič obdržet nejpozději 3 dny před volbami. Pokud by nebyly voliči v tomto termínu doručeny, může si je vyžádat na úřadě nebo ve dnech voleb přímo ve své volební místnosti.

 

 

Organizace voleb do Zastupitelstva obce Struhařov, volební okrsek Struhařov-kontakt:

Kateřina Chaloupková – tel.: +420 730 150 466 / obec@struharov.cz 

 

 

Žádost o voličský průkaz - EP 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 18.89 kB

Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu - EP 2024 Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.71 kB

nahoru

Informace, které by vás mohly zajímat!

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

ČEZ

Spolupracujeme