Menu
Obec Struhařov
Obec
Struhařov okr. Praha-východ
Obec Struhařov Obec Struhařov

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Vodovod a kanalizace

Vlastníkem a vodovodního a kanalizačního systému je obec Struhařov. Jeho provoz a vedení technicko-provozní dokumentace dle provozního řádu a platných právních předpisů mají na starosti odborné odpovědné osoby. Zajišťují údržbu systému, provoz čističky odpadních vod včetně kontrol vypouštěných vod a kontrol kvality vody. Řeší nápravná opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech, při zhoršení kvality vody nebo jejím nedostatečném množství.  

Správa vodovodu: Karel Špott, +420 739 024 681

Správa kanalizace: Richard Erben, +420 602 881 369

Poplatky

Informace o aktuálních cenách pro vodné a stočné

nahoru

Spolupracujeme