Menu
Obec Struhařov
Obec
Struhařov okr. Praha-východ
Obec Struhařov Obec Struhařov

Vítejte na našich nových webových stránkách!

Užívání veřejného prostranství

Poplatky za užívání veřejného prostranství

Detail poplatků je v přiložené vyhlášce, případně lze kontaktovat napřímo obecní úřad. „Veřejným prostranstvím“ ve smyslu vyhlášky jsou veřejně přístupné prostory (tj. prostory sloužící obecnému užívání) na pozemcích ve vlastnictví obce, fyzických i právnických osob, nalézající se uvnitř zástavbové části obce a chatových osad, jako jsou: náves, ulice, místní komunikace, parkoviště, chodníky, prostory mezi oplocením pozemků a komunikacemi (místními i státními), veřejná zeleň, parky.

Předmět poplatku

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytnutí prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Veřejné prostranství

„Veřejným prostranstvím“ ve smyslu této vyhlášky jsou  veřejně přístupné prostory (prostory sloužící obecnému užívání) na pozemcích ve vlastnictví obce, fyzických i právnických osob, nalézající se uvnitř zástavbové části obce a chatových osad jako jsou: náves, ulice, místní komunikace, parkoviště, chodníky,  prostory mezi oplocením pozemků a komunikacemi (místními i státními), veřejná zeleň, parky.

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně v žádosti  o užívání veřejného prostranství nejpozději v den  zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. Oznamovací povinnost platí i pro užívání veřejného prostranství osvobozeného od poplatku dle čl. 27.

2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen písemně oznámit tuto skutečnost správci poplatku nejpozději do 5 dnů po skončení užívání veřejného prostranství a nahlásit zábor v metrech čtverečních.

3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

4) U akcí, jejichž celý výtěžek byl použit na charitativní a veřejně prospěšné účely, je poplatník povinen tuto skutečnost správci poplatku prokázat.

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 5 dnů nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo,

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální částkou je splatný poslední den v příslušném týdnu nebo měsíci,

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 28.2. příslušného kalendářního roku.

2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

3) Poplatek je splatný hotově na pokladně Obecního úřadu ve Struhařově nebo poštovní složenkou.

Přílohy

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

20230428105804.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 245,13 kB
Datum vložení: 7. 3. 2023 0:00
Datum poslední aktualizace: 9. 5. 2023 20:48
Autor: Správce Webu
nahoru

Informace, které by vás mohly zajímat!

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mapový portál

ČEZ

Spolupracujeme