Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Aktuality

CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH Struhařov

Na projekt "Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov" byla poskytnuta finanční podpora z EU, díky které Jednotka sboru dobrovolných hasičů z obce Struhařov získala  cisternovou automobilovou stříkačku (CAS). Cena pořizovaného automobilu je 7,6 mil. Kč a celková dotace bude poskytnuta ve výši 90 %.

Cílem projektu bylo zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Struhařov pro řešení mimořádných událostí v exponovaném území s výskytem extrémního sucha. Realizací projektu byl cíl naplněn díky pořízení kvalitní, moderní, rychlé a efektivní zásahové
techniky - velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody - CAS."

 1 2

  3


Slavnostní uvítání nové CAS do provozu, proběhne 14.4.2018 - pozvánku s podrobnostmi naleznete zde


Upozornění ROPID - zahájení výluk na linkách PID 489, 490, 494 a 495 od 19.3.2018

1.
Linka PID 494 (společně s linkami PID 385, 428 a 469) bude od 19.3.2018 až cca do konce října 2018 zasažena uzavírkou ul. Politických vězňů v Říčanech.
Linky 385, 428, 469 a 494 budou vedeny ze zastávky Říčany,nám. objízdnou trasou ulicemi 17. listopadu a Pod Lihovarem. Spoje výchozí a končící v zastávce Říčany,Nádraží budou začínat a končit v zastávce Říčany,Pod lihovarem. Víkendové spoje linky 494 ze směru Strančice,žel.st. budou ze zastávky Říčany, Pod lihovarem prodlouženy do zastávky Říčany,Wolkerova. Zastávky Říčany 5.května a Říčany,Nádraží budou pro linky 385, 428, 469 a 494 dočasně zrušeny. Zastávka Říčany, Štefánikova bude obsloužena pouze vybranými spoji. Pro linky 385, 428 a 469 i zbývající spoje linky 494 bude dočasně zřízena zastávka Říčany,park A.Švehly.

Jízdní řády jsou již ke stažení na webových stránkách https://pid.cz. Pouze u linky 469 došlo ještě dle kolegy během dneška k dílčí úpravě, takže aktuální verze ke stažení bude zítra.

2.
Linky PID 489, 490 a 495 budou od 19.3.2018 do 20.4.2018 dotčeny úplnou uzavírkou ul. Hrdinů ve Strančicích od železničního přejezdu ke křižovatce s ul. Průmyslová (křižovatka ale bude průjezdná).
Většina spojů bude mezi Strančicemi a Mnichovicemi vedena po odklonové trase přes Všestary (zastaví v zastávkách „Všestary, Strančická“ a „Všestary“), tudíž tyto spoje neobslouží zastávku „Všestary, Vávrov“.
Pro zajištění alespoň minimální obsluhy Vávrova a i z provozních důvodů budou vybrané spoje odjíždět ve Strančicích z jižního terminálu (tj. od nádražní budovy). Jedná se o tyto spoje:

Z jižního terminálu odjíždějí (a jedou přes Vávrov) dle jízdního řádu tyto spoje:
V pracovní dny: 489 (5:31, 7:13, 12:04, 21:16); 495 (15:16)
O víkendech: 489 (21:16), 490 (všechny spoje)

Vybrané spoje, které jsou uvedeny v jízdním řádu, a které jsem barevně odlišil, jedou ve Strančicích také k nádražní budově a tím pádem obslouží Vávrov. Barevně odlišené jsou i spoje ve směru ze Strančic.

Jízdní řády jsou opět ke stažení na webových stránkách https://pid.cz.


Na víkend 21. – 22.4. 2018 je plánována úplná uzavírka křižovatky Hrdinů X Průmyslová ve Strančicích. O tomto víkendu budou všechny linky odjíždět z jižního terminálu (od nádražní budovy).

V souvislosti s výlukami došlo k mírným posunům odjezdů spojů (v řádu několika málo minut), a to z důvodu delší (489, 490, 495) anebo kratší (494) kilometrické trasy.

Věnujte, prosím, pozornost výlukovým jízdním řádům. 


Sokol z.s. Vás zve na sportovní karneval - 24.3.2018

podrobnosti naleznete zde

 


Zápis do 1. tříd ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice 

 

Podrobnosti naleznete zde


Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude probíhat od 27.3. do 20.11.2018 každé liché úterý


člk

 
Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21.4.2018. Podrobnosti naleznete zde

 


 

i


Přehled cen pro vodné a stočné 2018 naleznete zde .


DRUHY A CENY SVOZU ODPADU 2018

Druhy a ceny svozu odpadu pro rok 2018 naleznete zde .  

Mimořádný výběr poplatků TKO proběhne v sobotu 10.2.2018 od 8hod. do 12hod. na OÚ Struhařov. 


Výsledky I. kola volby prezidenta ČR na území obce Struhařov naleznete zde
p 

Hasičský ples a dětský karneval

Plakát naleznete zde .


pf


Oznámení výzvy k podání soutěžních návrhů - ,,Soutěž o návrh - Jednotný vizuální styl prezentace a logotyp svazku obcí Ladův kraj!  


Prodej vánočních stromků


Štědrovečerní bohoslužby 2017  


Návrh územního plánu

VV-Návrh územního plánu naleznete zde


Upozornění na změnu čísla účtu

Upozorňujeme tímto občany o změně čísla účtu pro příjem plateb.
Nové číslo účtu je 2401318860/2010


Vánoční setkání seniorů + Zpívání pod stromem  


Struhařovská Mikulášská + Mikulášský běh +Struhařovský jarmark

Obec Struhařov ve spolupráci s místními spolky si Vás dovoluje srdečně pozvat na Struhařovskou Mikulášskou s lampionovým průvodem, která proběhne v pátek 1.12.2017 - podrobnosti naleznete zde, na Mikulášský běh, který proběhne 2.12.2017 - podrobnosti naleznete zde a na již IV. Struhařovský vánoční jarmark, který proběhne první adventní neděli 3.12.2017 - podrobnosti naleznete zde


Výplata nájemného ze zemědělských pozemků

Ve středu 8.11.2017 od 16:00 proběhne na OÚ ve Struhařově Výplata nájemného + Daně z nemovitosti z pronajatých zemědělských pozemků panem Františkem Čihákem.

Kdo promeškal výdej naturálií, který proběhl 1.11.2017, nechť se dostaví též 8.11.2017 od 16:00 na OÚ a domluvíte se na vyzvednutí naturálií v Hrusicích. 

 


Mimořádné Zasedání zastupitelstva - Územní plán

 

Dovolujeme si Vás pozvat na mimořádné Zasedání zastupitelstva, které se koná 31.10.2017 od 19:00 v zasedací místnosti OÚ Struhařov 
Výplata nájemného ze zemědělských pozemků

 


 

Výsledky voleb do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR

Výsledky voleb vyplývající z volebního okrsku Struhařov, naleznete zde

 


Termíny loveckých akcí

 


Klub seniorů Mnichovice a okolí má ještě volná místa na dvoudenní zájezd do Saska a Českého Švýcarska,
který se uskuteční 14.-15.10.2017
Ubytování se snídaní v penzionu Dobrá pohoda, Varnsdorf ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.
Program: Zittau, Goerlitz, Krásná Lípa, Jiřetín pod Jedlovou, Tolštejn
Zájemci o účast na zájezdu hlaste se neprodleně na tel. 773 293 402, Jana Povýšilová 

 


Upozornění mysliveckého spolku o omezení vstupu do lesů. podrobnosti naleznete zde


Trasování ČEZ - mapování podzemního zařízení

V období 8/2017 – 9/2017 bude v  obci Struhařov mapován stávající stav
podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. Z tohoto důvodu
se v obci budou objevovat dočasné značky na površích.
Informační leták naleznete zde .  


Přátelské posezení u táboráku

SDH Struhařov si Vás dovoluje pozvat na tradiční posezení u Táboráku, které proběhne v sobotu 19.8.2017. Plakát naleznete zde


Veřejná výzva ,,Pořízení projektové dokumentace pro realizaci Víceúčelového hřiště Sokola Struhařov,,

Výzva
Zadávací dokumentace
Situační plán hřiště
Snímek pozemků z KN


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Více informací naleznete zde.  


"Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov"

V rámci projektu "Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov" získala obec Struhařov evropskou dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Předpokládaná cena pořizovaného automobilu je 7,65 mil. Kč a celková dotace bude poskytnuta ve výši 90 % (85 % EU, 5 % státní rozpočet).

Cílem projektu je zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Struhařov pro řešení mimořádných událostí v exponovaném území s výskytem extrémního sucha. Realizací projektu bude cíl naplněn díky pořízení kvalitní, moderní, rychlé a efektivní zásahové techniky - velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody - CAS.

Vlivem toho (což je související cíl projektu) dojde k zabezpečení vyšší ochrany života, zdraví obyvatel, zvířat, majetku a hospodářských aktivit v souvislosti s novými riziky a změnami klimatu.

Tyto změny se mohou projevovat jako déletrvající sucha,

rozsáhlé požáry lesů, polí, obydlí či další mimořádné události. Pořízení nové CAS přinese JSDH Struhařov
výrazné snížení dojezdových časů na krátkých i delších vzdálenostech na silnici nebo v terénu.

web


Obec Struhařov vyhlašuje výběrové řízení na zakázku „Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“ zadávací dokumentaci naleznete http://struharov.profilzadavatele.cz/ , nabídky podávejte do 10.7.2017 do 15,00hodweb

Obec Struhařov vyhlašuje výběrové řízení na zakázku „ÚZEMNÍ PLÁN STRUHAŘOV“ zadávací dokumentaci naleznete http://struharov.profilzadavatele.cz/ , nabídky podávejte do  úterý 27. 6. 2017 do 13:00 hodin. 


Ve středu 28.6. 2017 proběhne menší střelecká akce na Střelnici V Kolech .


b


 
Neckyáda

Přijďte v sobotu 24.6.2017 k Hliněnému rybníku na tradiční Neckyádu. podrobnosti naleznete zde .


Tak nám čas utekl, půl roku příprav je za námi a nastává víkend, kdy společně oslavíme 620let od vzniku naší obce


Z důvodu zajištění bezpečnosti je nutné částečně omezit provoz v některých ulicích, a proto Vás prosíme o toleranci a maximální opatrnost.
 Přikládám plánek s odklonem dopravy na centrální parkoviště, které je umístěno v zóně Pod Hliněným rybníkem (Optreal) a vyznačenou uzavírkou v místě jarmarku a okolo hlavní scény:
 Od 13.00 hodin do 01.00 bude omezen průjezd ul. v Zahradách , U Rybníčka a K Průhonu (v úseku od ul. Mnichovická po ul. v Zahradách).
 Majitelé nemovitostí v ul. U Rybníčka a V Zahradách po křižovatku K Průhonu, budou mít vjezd ke svým nemovitostem pouze od Ondřejovské - tyto ulice budou označeny jako slepé.

Plně neprůjezdný bude úsek ul. V Zahradách podél hlavní scény (průjezd bude zpřístupněn pouze záchranným složkám a účinkujícím) a část ul. K Průhonu (od Mnichovické po křižovatku s ul. V Zahradách).
 V době konání průvodu 12.30 - 14.30 bude probíhat vždy uzavírka daného úseku na ul. Mnichovická a Ondřejovská - dbejte prosím pokynů hasičů a značení.

Od pátku 9.6. 22:00 do soboty 10.6. 20:00 je zákaz parkování na parkovišti u fotbalového hřiště, kde bude po celou sobotu probíhat prezentace firmy Škoda auto.
 Těšíme se na hojnou účast! :-) MH

p

Průvod vyjde ve 12:30 ze Školního náměstí (sraz 12:15) 


 pr


V pátek 2.6.2017  od 8:00 do 17:00 bude uzavírka části ulice V Zahradách (od parc.č.100/6 směrem ke Klokočné) – důvodem je výstavba kanalizační přípojky.

Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení. 


     logo

!!!POZOR - změna provozní doby Kompostárny a ceníku svozu bioodpadu!!!


Aktuální ceník svozu bioodpadu, platný od 11.4.2017 a změněnou
provozní dobu
Kompostárny naleznete zde.  

Článek o Kompostárně Struhařov v časopise Komunální technika, si můžete přečíst zde.


Výsledky zápisu MŠ Stonožka ze dne 2.5.2017 naleznete zde


Klub seniorů Mnichovice a okolí pořádá 24.5. 2017 - středa - prohlídku rozkvetlého průhonického parku s průvodkyní.

Akce se neuskuteční v případě deštivého počasí.
Další informace u pí Jany Povýšilové, tel. 773293402 mail: janastruharov@seznam.cz

Klub seniorů Mnichovice a okolí pořádá zájezd do údolí Wachau - Dunaj - Dolní Rakousko 15.-17.8.2017

Spitz, Krems, Melk a další, pro zájemce ochutnávka zdejších vín v "heuriger", ubytování v penzionu Osterreicher,
2lůž. pokoje s přísl., a bohatými snídaněmi.
Další informace u pí Magdy Třebické, tel. 733368717, mail: trebicka@email.cz 


Sběrný dvůr a sběrná místa ve Struhařově

Projekt pro vylepšení odpadového hospodářství ve Struhařově „Sběrný dvůr a sběrná místa“ je dokončen.
Místo bahnitého plácku u fotbalového hřiště vzniklo kultivované zázemí se zpevněnou plochou a novými
kontejnery, kde krom původních komodit odpadů – plastů, papíru, skla, kovů, velkoobjemového,
bioodpadpadu, elektroodpadu (vysloužilé elektrické spotřebiče, baterie, žárovky atp.), textilu a směsného
odpadu můžete nově odkládat i odpady nebezpečné (barvy, oleje, rozpouštědla a nádoby od nich atp.),
kovy (včetně drobných kovů – plechovky, víčka, konzervy atp.), tuky (v PET lahvích použitý olej,
co slijete z pánve), v malém množství do 0,5 m3 i stavební odpad (suť).

8 sběrných míst ve Struhařově, pak nabízí možnost likvidace tříděného odpadu v příznivé dochozí
vzdálenosti pro každého. Na obecním úřadě si pak pro domácí třídění můžete vyzvednout barevné pytle,
do kterých doma lze tříděný odpad odděleně shromažďovat, než jej odnesete do kontejnerů.

Pevně věříme, že snaha obce o komfortní služby pro třídění a likvidaci odpadů dokážete plně využít
a budeme společně životní prostředí v naší zemi podporovat maximálním tříděním a recyklací
odpadů i tím, že kolem obce již zachováme čisto.

Projekt Sběrného dvora je dotován v rámci Operačního programu životního prostředí ve výši 85%
investičních nákladů, obec jej spolufinancuje ve výši necelého 1 mil. Kč Stavbu realizovala firma Strabag,
která vysoutěžila dílo s cenou 4,8 mil. Kč.Zadání ÚP Struhařov

Zadání ÚP naleznete zde .

Usnesení - schválení zadání ÚP naleznete zde .

 

Výsledky - Běhu Krásné Vyhlídky naleznete zde


V pondělí 1.5.2017 a 8.5.2017 bude Sběrný dvůr MIMO PROVOZ - děkujeme za pochopení


Oznámení ČEZ Distribuce o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 28.4.2017 naleznete zde


 oslavy


Veřejná výzva TS Struhařov - Technický pracovník

TS Struhařov nabízí pracovní místo - Technický pracovník. Podrobnosti naleznete zde .


Ladův kraj hledá specialistu pro veřejné zakázky - podrobnosti naleznete zde .  


Výzva Nový Územní plán

Obec Struhařov zahajuje proces pořizování nového územního plánu. Dle přiloženého Návrhu zadání ÚP (Veřejná vyhláška zde ) je patrná strategie obce dále nerozšiřovat své zastavitelné území, ale ani rozvojové lokality dle stávajícího územního plánu nehodlá zmenšovat. Cílem pořízení je především jeho zpřehlednění, uvedení ÚP do souladu se stávající legislativou, digitalizovanou katastrální mapou a úprava regulativů.
Právě nyní máte možnost zaslat na OÚ ve Struhařově podnět ke změnám v Územním plánu a to písemně do 22. 4. 2017 včetně. Vaše podněty adresujte k rukám stavební komise -  ing. Jitka Zákravská a označte je jako Žádost o změnu v územním plánu Obce Struhařov.

Další podrobnosti naleznete zde .

Mgr. Dagmar Zajíčková
             starostka    


Menší střelecká akce na střelnici V Kolech

V úterý 25.4.2017 proběhne menší střelecká akce na střelnici V Kolech. Podrobnosti naleznete zde


Mnichovické kramaření

Plakát naleznete zde


Preventivní upozornění pro rodiče, učitele, vedoucí zájmových kroužků a instruktory.

V současnosti  se v Říčanech a jeho okolí pohybují v automobilu osoby, které lákají děti do auta.

Rodiče zajistěte, ať se děti večer nevracejí z kroužků či ze ZUŠ samotné, poučte prosím děti, jak se v takovém případě zachovat a bude-li to situace umožňovat, ať volají na linku 158 Policii ČR.
Policie ČR se touto problematikou intenzivně zabývá, Městská policie Říčany provádí ve městě zvýšené kontroly v okolí ZŠ a míst, kde probíhá zájmová činnost.
 
Mgr. Petr Dušek
Vedoucí odboru školství a kultury
Městský úřad Říčany 


Prázdniny v lese

Příměstský tábor ve Struhařově. Podrobnosti naleznete zde


Svoz bioodpadu bude zahájen v úterý 11.4.2017 


Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ bratří Fričů Ondřejov

Oznámení
Přihláška
Upřesnění podmínek a Kritéria pro přijetí  

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ T.G. Masaryka Mnichovice

Veškeré informace naleznete zde .  


Zápraží s rozhovorem s paní starostkou Mgr. Dagmar Zajíčkovou a bývalým starostou panem Jindřichem Hroudou naleznete zde .


Prodej palivového dříví

Aktuální informace o prodeji palivového dříví, naleznete zde


Poptávka na opravy místních komunikací recyklátem v obci Struhařov

Poptávku oprav místních komunikací naleznete zde . Mapku opravy recyklátem naleznete zde . Nabídky zpracujte pro každou komunikaci zvlášť a podejte do pátku 10.března do 12,00 emailem na ts@struharov.cz a obec@struharov.cz .


Poptávka na zajištění činnosti „létajícího pořizovatele územního plánu“ pro obec Struhařov 

Poptávku naleznete zde . Vaše nabídky prosím podávejte co nejdříve a to do 8.3.2017 do 17,00hod


Svoz bioodpadu 2017

Svoz bioodpadu pro r.2017 bude probíhat od 11.4. do 5.12.2017. Upozorňujeme, že v případě poklesu teploty pod nula stupňů Celsia, nebude svoz proveden z důvodu možného poškození nádob.


XI. Obecní ples

Srdečně Vás zveme na XI. Obecní ples, který se koná již tuto sobotu 25.2.2017. Plakát naleznete zde .


Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 22.4.2017. Podrobnosti naleznete zde


Jarní prázdniny - příměstský tábor v Mukařově

Zimní dobrodružství - podrobnosti naleznete zde
NERFáci v akci - podrobnosti naleznete zde


Představení DS HÁTA - Vztahy na úrovni

T.J.Sokol Strančice a Obec Strančice si Vás dovolují pozvat na představení Divadelní společnosti HÁTA ,,Vztahy na úrovni", které se koná v pátek 17.3.2017. Plakát naleznete zde


Mimořádný výběr poplatků

Mimořádný výběr poplatků za odpady na r.2017, proběhne v sobotu 4.2.2017 od 8:00 do 12:00 na pokladně OÚ. 


Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 15.2.2017.
Podrobnosti naleznete zde


XI. Obecní ples

Srdečně Vás zveme na již XI. Obecní ples, který se koná v sobotu 25.2.2017. Pozvánku naleznete zde . Vstupenky si můžete koupit na pokladně OÚ.

                                                               Plánek sálu naleznete zde


Sportovní a zábavné odpoledne ve Stránčické sokolovně

v sobotu 21.1.2017 od 15.00 do 17.00 se koná Sportovní a zábavné odpoledne ve Stránčické sokolovně pro děti ve věku 6-10 let.

Na programu budou sportovní hry, soutěže, zábavné úkoly a hlavně pohyb a pohyb. Záměrem je nechat děti zařádit si ve větším prostoru, aby pak byly doma klidnější. Vstupné je 50,- Kč na rodinu. Rodiče se nemusí účastnit, stačí děti předat a pak vyzvednout. 


Bohemia balet

SK centrum v Ondřejově si vás dovoluje pozvat na vystoupení souboru Taneční konzervatoře hl.m. Prahy, které se koná 28.1.2017. Podrobnosti naleznete zde


Hasičský ples a dětský karneval

SDH Struhařov Vás 21. a 22.1.2017 srdečně zvou na Hasičský ples a Dětský karneval. Plakát naleznete zde .


Klub seniorů Mnichovice a okolí

pořádá ve středu 18.1. v Infocentru Mnichovice od 13:00 hod.
přednášku Policie ČR pro seniory
-jak reagovat při nabídkách tzv. prodejních akcí
-jak nenaletět podvodníkům
-o ochraně majetku atd.
-odpovědi na Vaše dotazy zodpoví příslušník Policie ČR

Struhařováci, těšíme se na Vaši účast !

/dotazy zodpoví Jana Povýšilová, tel. 773 293 402/ 


Nalezené koťátko

Podrobnosti naleznete zde .  


 pf


Poplatky 2017

TKO - zůstává ve stejné výši jako v r.2016, rozpis naleznete zde

Vodné a stočné - přehled naleznete zde , detailní výpočet naleznete zde


Provoz během Svátků 

Sběrný dvůr bude mít zavřeno 24. a 25.12.2016, dále už dle provozních hodin. 
Kompostárna bude mít ZAVŘENO 31.12.2016.
Knihovna bude zavřena 26.12.2016 a 2.1.2017
OÚ bude mezi svátky úplně uzavřeno

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné Vánoce a šťastný vstup do Nového roku!   


Vánoce ve Struhařově

Vánoce se blíží a s nimi i Struhařovské akce, které se již staly tradicí.

V sobotu 3.12.2016 se můžete těšit na ,,Mikulášský běh - TJ Sokol" , v neděli 4.12.2016 na  ,,Jarmark a Mikulášskou zábavu pro děti" , v neděli 11.12. na Vánoční setkání seniorů a v sobotu 17.12.2016 na Zpívání u stromu . Mimo zmíněné akce, bude opět probíhat ,,Prodej vánočních stromků" za zvýhodněnou cenu pro občany a chataře (řádně platící TKO) Struhařova.  


Slavnostní otevření dotačních projektů

Srdečně Vás všechny zveme na Slavnostní otevření dotačních projektů ,,Výstavba Sběrného dvora a sběrných míst" a ,,Výstavba chodníků -ul. Mnichovická II. a III. etapa", které proběhne v neděli 4. 12. 2016 od 9:30hod. Podrobnosti naleznete zde


Úplná uzavírka ul. Mnichovická

V termínu 21.-25.11.2016 bude úplná uzavírka ulice Mnichovická. Veškeré podrobnosti naleznete zde . V této souvislosti bude i změna jízdního řádu linky 489 .


Dětská expedice Lechtal 2017

Podrobnosti o lyžování o jarních prázdninách, naleznete zde


Odborná zdravotní péče v domácím prostředí

Veškeré podrobnosti o odborné zdravotní péči v domácím prostředí, kterou je možné využít ZDARMA, naleznete zde


Upozornění policie ČR!!!  


Aktuální informace k projektu ,,Výstavba chodníků Mnichovická - 2. a 3. etapa" 

Aktuální informace si můžete přečíst zde: 8.8.2016
                                                                31.8.2016
                                                                 22.9.2016


Termíny konání střeleckých akcí

termíny konání střeleckých akcí naleznete zde


Výplata nájemného ze zemědělských pozemků

Podrobnosti naleznete zde


Výsledky voleb

Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje naleznete zde


Pochod krásné vyhlídky

V sobotu 15.10.2016 se bude konat Pochod Krásné vyhlídky, podrobnosti naleznete zde


Očkování psů

Dne 10.10. 2016 proběhne u OÚ očkování psů. Podrobnosti naleznete zde


Svoz nebezpečného odpadu

Podrobnosti ke Svozu nebezpečného odpadu, který proběhne ve Struhařově v sobotu 10. září 2016 naleznete zde


Pohádkový les 2016

V sobotu 10. září 2016 se bude ve Struhařově konat tradiční akce Pohádkový les. Plakát s podrobnostmi naleznete zde


Oznámení o odstávce vodovodu Struhařov - 30. srpna 2016

Podrobnosti o odstávce vodovodu Struhařov naleznete zde


Odečty Elektroměrů

Termín probíhajících odečtů elektroměrů firmou ČEZ, naleznete zde.


Oznámení o omezení dodávek vody v termínu 25. - 28- září 2016

Oznámení o omezení dodávek vody, naleznete zde


Prodej slepiček

V pátek 19.8. proběhne u fotbalového hřiště prodej slepiček. Podrobnosti naleznete zde


Plánovaná odstávka elektřiny

Dne 12. 8. a 15. 8. 2016 je nahlášena ČEZ Distribucí plánovaná odstávka elektřiny. 
Zde naleznete, kterých částí Struhařova se odstávka týká. 


Dočasné přemístění Shromaždiště odpadů!!!

Po dobu výstavby Sběrného dvora, bude Shromaždiště odpadů přemístěno k budově bývalé školy na návsi. podrobnosti naleznete zde


Přátelské posezení u táboráku

SDH Struhařov si Vás dovoluje pozvat na Přátelské posezení u táboráku, které se koná v sobotu 13.8.2016. Plakát s podrobnostmi naleznete zde


Blue Effect 

V sobotu 23.7.2016 proběhne u Hliněného rybníka tradiční koncert kapely Blue Effect. Plakát naleznete zde


Pomoc při hledání ztraceného ohaře

Plakátek s podrobnostmi naleznete zde


Chodník Mnichovická bude!!

Podrobnosti o tomto projektu, na který se obci Struhařov podařilo získat dotaci, naleznete zde. Dále si můžete prohlédnout situaci a podrobnější dokumentaci s Průvodní zprávou

  


Město Mnichovice vás srdečně zvou na Mariánskou pouť a na turistický pochod Po stopách kocoura Mikeše    


Menší střelecká akce na střelnici V Kolech dne 28.6.2016

Podrobnosti naleznete zde


Volné pracovní pozice - Ladův Kraj

Ladův kraj nabízí 2 pracovní pozice. Podrobnosti naleznete zde


Veřejné zakázky 2016

Obec Struhařov vyhlašuje výběrové řízení na realizaci projektu „Výstavba chodníků v Obci Struhařov – ulice Mnichovická – 2.-3. Etapa“. Termín na podání nabídek do 7. července 2016 do 17,00. Zadávací dokumentaci naleznete zde.
Datum a čas pro prohlídku místa plnění: 28.6.2016, 9:00hod. 

 

Obec Struhařov vyhlašuje výběrové řízení na realizaci projektu „Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově“. Termín na podání nabídek do 7. července 2016 do 17,00. Zadávací dokumentaci naleznete zde .
Datum a čas pro prohlídku místa plnění: 28.6.2016, 10:30hod.
 


Neckyáda

V sobotu 25.6.2016 proběhne další ročník Neckyády. Veškeré podrobnosti naleznete zde


Bazárek dětského letního oblečení

Podrobnosti naleznete zde .


Výstavba zpomalovacích prahů v ul. V Zahradách

Oznámení firmy SILMEX s.r.o. a OÚ Struhařov o plánované výstavbě zpomalovacích prahů v ul. V Zahradách v termínu 23.5.-3.6.2016 naleznete zde , situaci umístění zpomalovacích prahů naleznete zde


Dětský den

Plakát s podrobnostmi naleznete zde


Mnichovické kramaření Karla IV.

Plakát s programem naleznete zde


Menší střelecká akce na střelnici V Kolech

Podrobnosti naleznete zde .  


Běh Krásné vyhlídky - výsledky a fotografie 

Výsledky ve všech kategoriích si můžete stáhnout zde . Fotografie ze závodu pak zde


,,Výstavba chodníků v ul. Mnichovická - 2. a 3. etapa"

Veškeré podrobnosti k tomuto plánovanému projektu, naleznete zde


Oprava komunikace v ul. V Zahradách

Veškeré podrobnosti naleznete zde


Běh Krásné vyhlídky 2016 

V neděli 1.5.2016 proběhne již 3. ročník akce  ,,Běh Krásné vyhlídky".
Plakát naleznete zde  a propozice zde  . 


Svoz nebezpečného odpadu

Podrobnosti o svozu nebezpečného odpadu, který proběhne v sobotu 23.4.2016 naleznete zde .  


Sportovní karneval 

Plakát s informacemi naleznete zde

 


Čistý Struhařov

V sobotu  9.4.2016 proběhne tradiční akce Čistý Ladův kraj. Pojďme společně udělat ,,náš Struhařov" krásný. Podrobnosti s programem naleznete zde . Budeme se těšit na hojnou účast.  


Informace o přerušení dodávky elektřiny  

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny na 12.4.2016 naleznete zde . Mapku s vyznačenou oblastí, které se odstávka týká, naleznete zde .  


Dodatečné informace ke svozu BIOODPADU a TKO - chataři

Informace naleznete zde .  

Prodej Chovných kuřic 

Ve čtvrtek 17.3.2016 proběhne u obchodu ve Struhařově prodej chovných kuřic. Podrobnosti naleznete zde


Pozemní hokej Mnichovice - nábor 

Podrobnosti naleznete zde .   


OZNAMUJEME VÁM, ŽE BUDOU ODSTRANĚNY DOPRAVNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ SILNICI NA KŘIŽOVATCE V ZAHRADÁCH / K PRŮHONU. DÁLE BUDOU ODSTRANĚNY DOPRAVNÍ ZNAČKY OZNAČUJÍCÍ ,,HLAVNÍ SILNICI“ A ,,STOP“ NA KŘIŽOVATCE SPOJOVACÍ / JEVANSKÁ.

 JEZDĚTE OPATRNĚ,
BUDE PLATIT PŘEDNOST ZPRAVA.


Novinářský kroužek

Ve školním roce 2015/2016 byl ve Struhařově založen Novinářský kroužek. Informace o něm a odkaz na jeho vlastní stránky, naleznete zde


Informace o přerušení dodávky elektřiny  

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny na 2.3.2016 naleznete zde . Mapku s vyznačenou oblastí, které se odstávka týká, naleznete zde


Termíny svozu separovaného odpadu pro r.2016 naleznete zde .  


Svazek obcí Region Jih zahajuje výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro Návrh nového distribučního řadu DN 300 z VDJ Bartošky a rozšíření kapacity VDJ Bartošky. Zadávací dokumentaci najdete zde .  
Vážení občané.
Dovolujeme si Vás upozornit na zvýšený výskyt vykradených nemovitostí (chaty, domy, restaurace, obchody) v blízkém okolí (Tehovec, Všestary, Vyžlovka, Tehov, Klokočná atd.).
Buďte proto po sousedsku všímaví a dobře zajišťujte nemovitosti.


V případě podezření hlaste vše včas přímo policii ČR.

 

Krádeže probíhají i ve dne, kdy jste v práci.

Budeme doufat v brzké dopadení pachatelů. 


X. Obecní ples

Srdečně Vás zveme na již X. Obecní ples, který se koná v sobotu 27.2.2016. Pozvánku naleznete zde . Vstupenky si můžete koupit na pokladně OÚ.

                                                               Plánek sálu naleznete zde
Kino na kolečkách

18. února 2016, přijede do Struhařova ,,Kino na kolečkách,,. Na plakát s podrobnostmi se můžete podívat zde .  


MIMOŘÁDNÝ VÝBĚR POPLATKŮ 

V Sobotu 13. 2. 2016 proběhne na OÚ od 8hod. do 12hod. výběr poplatků za psy a za popelnice.   


Vodné a stočné 2016

Výpočet vodného a stočného pro r. 2016 naleznete zde .
Přehled výpočtu naleznete zde .  


Možnost svozu bioodpadu

Kompostárna Struhařov nabízí pro občany partnerských obcí možnost svozu bioodpadu. veškeré podrobnosti naleznete zde


V Pondělí 11.1.2016 bude z důvodu nemoci uzavřena knihovna.

                                                                 děkujeme za pochopení 


Druhy a ceny svozu odpadu 2016

Druhy a ceny svozu odpadu pro r. 2016, naleznete zde .   


MAS Říčansko vyhlašuje fotosoutěž „Krajina Říčanska“

Zapojte se do fotosoutěže a získejte atraktivní ceny.
Vybíráme nejlepší fotografie krajiny Říčanska v jakémkoli ročním období. Oceněné fotografie budou použity při tvorbě katalogu MAS Říčansko a regionální značky Zápraží originální produkt®.
Nejvíce 5 snímků posílejte elektronicky v tiskové kvalitě (750kB a větší) do 20. 1. 2016 např. přes „úschovnu“ na email mas@ricansko.eu.
Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje a název foceného místa.
Těšíme se na Vaše fotografie!
Podrobnosti najdete také na webových stránkách MAS Říčansko – http://ricansko.eu/ 


Prodej bezdrátové internetové sítě Obce Struhařov

Vážení občané, 
tímto si Vás dovolujeme informovat, že bezdrátovou internetovou síť obce Struhařov odkoupila ke dni 23.12.2015 firma UVT Internet, s.r.o. . V průběhu následujících dnů Vás bude kontaktovat paní Nováková z firmy UVT Internet, s.r.o. ohledně podpisu smlouvy s jejich společností. Žádáme Vás proto o zrušení plateb na stávající účet a o vyčkání na nové platební údaje vázané k podpisu smlouvy (smlouva s ÚVT bude platná od 1.2., tj za leden ještě platíte Struhnetu a únor už ÚVT, který fakturuje zpětně, takže první fakturu od ÚVT dostanete až počátkem března).
Podrobnosti a ceny naleznete zde . V případě nejasností můžete kontaktovat paní Markétu Novákovou, +420 775 433 990, marketa.novakova@uvt.cz, nebo se můžete stále obrátit na pana Kušičku, tel.: 778 008 152. 


PF 2016 

Vážení občané.
Ze srdce Vám přejeme krásné prožití Vánočních svátků a šťastný vstup do Nového roku! PF 2016 si můžete prohlédnout zde .
                             Mgr. Dagmar Zajíčková - starostka a zaměstnanci OÚ Struhařov 


Výzva Obce Struhařov - prodej bezdrátové internetové sítě Obce Struhařov

Vaše případné nabídky zasílejte prosím v termínu do 21.12.2015 do 12,00.

Potřebné dokumenty:
Výzva k podání nabídky

Všeobecné podmínky

Krycí list  


Rozpis Svozů 2015/2016

Rozpis svozů odpadu firmou A.S.A., spol. s r.o. na závěr roku 2015 a začátek roku 2016 naleznete zde .   


Nové jízdní řády platné od 13.12.2015

Od 13.12.2015 jsou platné nové jízdní řády. Jízdní řád 383 naleznete zde a 489 zde .   


Omezený provoz OÚ během svátků 

Ve středu 23.12.2015 a čtvrtek 31.12.2015 bude na OÚ Struhařov zavřeno.
Pokladna bude uzavřena 22.12. a 23.12.2015.

                                               Děkujeme za pochopení 


Provoz Shromaždiště odpadů během svátků 

Informace o provozu Shromaždiště odpadů během svátků naleznete zde .


Mikulášský lesní běh - výsledky

V sobotu 5.12.2015 proběhl Mikulášský lesní běh TJ Sokol. Výsledky naleznete zde .
Dále se můžete podívat na ,,historickou" tabulku všech vítězů, kterou naleznete zde .
Fotografie si můžete stáhnout zde


Prodej Vánočních stromků pro občany a chataře Struhařova

Podrobnosti naleznete zde .   


Vánoční setkání seniorů a Zpívání pod stromem

V neděli 13.12.2015 Vás všechny srdečně zveme na tradiční Vánoční setkání seniorů  a v sobotu 19.12. pak na Vánoční zpívání pod stromem .    


Struhařovský vánoční jarmark a Mikulášská zábava pro děti

V neděli 6.12.2015 Vás všechny srdečně zveme na Struhařovský vánoční jarmark a Mikulášskou zábavu pro děti. Veškeré podrobnosti i s programem naleznete zde .     


Kalendář akcí v Ladově kraji a okolí  


Klub seniorů Mnichovice a okolí

Veškeré informace o dalších aktivitách Klubu seniorů, do kterých se můžete jako Struhařovští senioři zapojit, naleznete zde .  


Letecké snímky Obce Struhařov

Nově si na OÚ Struhařov, můžete objednat kvalitně vytištěné letecké snímky naší Obce. Fotografie nabízíme rovnou zarámované v jednoduchých dřevěných rámečcích ve formátu 20x30cm za 200,- , nebo A3 za 300,- . Vybírat snímky můžete zde .
Objednávat pak můžete na Obecním úřadě, nebo emailem na obec@struharov.cz . Vždy hlaste číslo snímku, které naleznete v pravém dolním rohu a požadovaný formát. 


Hřbitov - Výzva Hřbitovní kniha

V rámci evidence zemřelých by každá obec měla vést Hřbitovní knihu s údaji o tom kdo je ve kterém hrobě uložen. Vzhledem k tomu, že taková kniha ve Struhařově již dlouho vedena není, chtěli bychom i tuto evidenci dát do pořádku. Bez Vaší pomoci se nám to však jen stěží podaří. Dovolujeme si tímto požádat všechny, kteří na Struhařovském hřbitově máte v nájmu hrobové místo o vypsání čísla hrobového místa a osob v hrobě uložených  s údaji o jméně, příjmení/rodném příjmení, datem narození a datem úmrtí. Tyto údaje příležitostně odevzdejte na OÚ ve Struhařově, či pošlete emailem na obec@struharov.cz. Plánek hřbitova s čísly hrobových míst naleznete zde .
Nájem hrobového místa si díky omezené kapacitě hřbitova může zajistit pouze osoba s trvalým pobytem ve Struhařově. Smlouvu o nájmu hrobového místa si můžete stáhnou zde


Struhařovská zábava

V sobotu 14.11.2015 se koná v Požárním domě tradiční Struhařovská zábava. Podrobnosti naleznete zde


Zasedání zastupitelstva č.10/2015 je přesunuto z původně plánovaného termínu 18.11.2015 na středu 25.11.2015.
                                                                    Děkujeme za pochopení 
Slavnostní otevření - ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III. etapa"

Srdečně Vás všechny zveme na slavnostní otevření dotačního projektu ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III. etapa". Podrobnosti naleznete zde .

    


Autobusový zájezd do Polska

Obec Vyžlovka pořádá autobusový zájezd do Polska. Podrobnosti naleznete zde . Kontakt pro rezervaci: Zdeněk Morávek 602377716. 


Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III. etapa

Veškeré informace o realizaci projektu Rekonstrukce a modernizace místních komunikací - III. etapa, naleznete zde

Oznámení firmy SILMEX s.r.o. a OÚ Struhařov
V průběhu září 2015 budou v ul. K Průhonu a U Rybníčka probíhat stavební práce na rekonstrukci komunikace. Podrobnosti naleznete zde

  


Klub seniorů Mnichovice

Klub seniorů srdečně zve občany Struhařova na své akce. Podrobnosti o akcích naleznete zde .  


Výplata nájemného ze zemědělských pozemků 

Podrobnosti naleznete zde


Drakiáda

Obec Struhařov Vás srdečně zve na 1. struhařovskou Drakiádu, která se koná v sobotu 24. 10. 2015. Podrobnosti naleznete zde .  


Podzimní táborák + Dýňování

V sobotu 24. 10. 2015 zakončuje sezónu Kiosek u Františka, a tak Vás při této příležitosti zve na příjemné kreativní odpoledne a večer s kytarou. Podrobnosti naleznete zde .   


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Podrobnosti o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 23. 10. 2015 naleznete zde  a mapku plánované odstávky naleznete zde .   


Plán VO obce Struhařov

Pro nahlašování poruch VO můžete použít mapu , kde jsou jednotlivé lampy očíslovány. Nahlášením konkrétního čísla bude porucha rychleji identifikována.   
Lyžování o jarních prázdninách

 Centrum volného času Mraveniště pořádá pro Vaše děti lyžování o jarních prázdninách - Dětská expedice Lechtal 2016. Podrobnosti naleznete zde


Taneční Struhařov

Chcete se na parketě cítit dobře? Baví Vás pohyb, ale máte trochu ostych tančit?
Pak neváhejte využít příležitosti přímo ve Struhařově.

Navazujeme na loňskou tradici Struhařovských Tanečních kurzů pro dospělé  v klubovém podání,
kdy se v malé skupině nejen zdokonalujeme v koordinovaném pohybu na parketě, ale užijeme i dost společné legrace.

Taneční ve společenském sále hasičny zahajujeme v úterý  29.9.2015.
Od 20,00 se budeme věnovat hlavně začátečníkům od 21,00 pokročilejším.
Je možné účastnit se obou částí a v čase, věnovaném druhé skupině trénovat to své.

Cena  1600,-Kč/pár/10 lekcí + závěrečná prodloužená

Oblečení není třeba formální – hlavně ať se Vám pohodlně tančí, chlapi kalhoty, košile, dámy třeba sukni, šatky či kalhoty…..botky samozřejmě taneční.
Přihlášky posílejte na: dasaf@seznam.cz nebo telefonicky na tel: 725026768
Srdečně zve a na tanec s Vámi se těší

Dagmar Zajíčková  


Svoz nebezpečného odpadu 

V sobotu 12.9. 2015 v 8,30hod. proběhne ve Struhařově SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ. Nakládka bude probíhat u fotbalového hřiště po dobu cca 25min. 
 
Druhy nebezpečných odpadů a ostatních zařízení, které se budou od občanů odebírat:
olovněné akumulátory, lednice, televizory, zářivky, staré léky, suché články, monočlánky, olejové filtry, oleje, odmašťovací přípravky, lepidla, kyseliny, nádoby od barev, rozpouštědla, vývojky a ustalovače, případně jiné  

 !!! NEBUDE  SE  ODEBÍRAT ŽELEZNÝ ŠROT A ZNEČIŠTĚNÉ STAVEBNÍ MATERIÁLY !!!

 


Struhařovský železný hasič

SDH Struhařov Vás zve na hasičskou soutěž ,,Struhařovský železný hasič", která se koná v sobotu 12.9.2015. Podrobnosti naleznete zde .  


Pohádkový les

OS Struhadlo Vás srdečně zve v sobotu 5.září 2015 od 14hod. na Pohádkový les. podrobnosti naleznete zde


Rozlučka s létem

Přijďte se v sobotu 29.8.2015 od 17:30 rozloučit s létem! Podrobnosti k Rozlučce naleznete zde


Limonádový Joe

Louňovická letní divadelní aktivita 2015 zve do restaurace u Henců na hudební komedii Limonádový Joe. Podrobnosti naleznete zde


Odečty elektroměrů

Skupinou ČEZ bylo oznámeno, že v termínu 24.8.-26.8.2015  budou probíhat odečty elektroměrů.


Denní stacionář Olga 

 Od 1.7.2015 je zahájen provoz nově postaveného Denního stacionáře Olga na Komenském náměstí v Říčanech. Podrobnosti naleznete zde


 Svazek obcí Region Jih
zastoupený Mgr. Dagmar Zajíčkovou, předsedkyní představenstva
IČ: 63112671
Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary
Vyhlašuje výběrové řízení na:

Nákup vybavení pro separaci a svoz BRKO na území svazků obcí Region Jih.

Předmět veřejné zakázky:
1. Část předmětu veřejné zakázky - pořízení svozové techniky s hákovým nakladačem a velkoobjemových kontejnerů pro systém odděleného sběru a svozu BRKO ze sběrných míst.
2. Část předmětu veřejné zakázky - pořízení bio-popelnic určených pro systém odděleného sběru BRKO od občanů a zahradních kompostérů pro občany.
Nabídky podávejte na OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov v termínu do 27. srpna 2015 do 10:00 hod.
Zadávací dokumentaci naleznete zde .

  


Koncert - Blue Effect

Obec Struhařov si Vás dovoluje srdečně pozvat na tradiční koncert kapely Blue Effect konaný v sobotu 25.7.2015. začínáme v 18hod. u Hliněného rybníka předkapelou Dekolt.

Těšíme se na hojnou účast!  


Obec Struhařov vyzývá k podání nabídky

ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa“

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov – III. etapa.

Rekonstruovány budou části komunikací K Průhonu, Souběžná, Ke Štěrbárně, Školní náměstí, U Hřiště, U Rybníčka, Za Školkou.
 

Celkově se jedná o rekonstrukci 675m délky komunikací o celkové ploše 2942 m2.

Nabídku doručte nejpozději do  5. 8. 2015 do 11:00 hodin

Podrobnosti zadání naleznete zde.

   


Obec Struhařov vyzývá k podání nabídky  k realizaci veřejné zakázky malé hodnoty na dodávky s názvem: „Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov“

Předmětem plnění je dodávka velkoobjemových kontejnerů, přívěsného nosiče kontejneru s kontejnerem vybaveným výklopným zařízením na biopopelnice, mobilního štěpkovače a BIO - popelnic.

Nabídku doručte nejpozději do: 5.8. 2015  do 11:00.

Podrobnosti zadání najdete zde.    

   


MENŠÍ STŘELECKÁ AKCE NA STŘELNICI V KOLECH

Dne 30.6. 2015 bude mezi  13 – 17 hod. probíhat menší střelecká akce na střelnici V kolech. Akce bude probíhat na brokovém střelišti formou tréninku. Veškerá opatření budou dle provozního řádu.


Soutěž v požárním sportu

SDH Struhařov a okrsek č.4 si vás dovoluje pozvat  na Soutěž v požárním sportu, která se koná ku příležitosti oslav výročí 120 let sboru již tuto sobotu 20.6.2015 od 13hod. Podrobnosti naleznete zde.


Výsledky na základě zápisu MŠ Stonožka Struhařov

Výsledky na základě zápisu ze dne 19.5.2015 naleznete zde.


   


MŠ Stonožka hledá kuchařku/kuchaře a paní učitelku

MŠ Stonožka hledá šikovnou a spolehlivou kuchařku/kuchaře a kvalifikovanou paní učitelku. Podrobnosti najdete v těchto inzerátech: kuchař/kuchařka ; paní učitelka .


Struhařovská NECKYÁDA

V sobotu 27.6.2015 se bude ve Struhařově u Hliněného rybníka konat NECKYÁDA. Podrobnosti naleznete zde.


Slavnostní otevření ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov" a ,,Bezpečně za sportem"

Ve středu 3.6.2015 proběhlo ve Struhařově slavnostní otevření souvisejících projektů ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací" a Bezpečně za sportem".
Akce proběhla úspěšně, za hezkého počasí a za účasti pana hejtmana Ing. Miloše Petery, ředitele ROP Střední Čechy Ing. Václava Chytila a pana poslance Miloše Babiše. Zde si můžete prohlédnout fotografie a zde si můžete přečíst proslov. 
Děkujeme spolkům za pomoc při akci a návštěvníkům za příjemnou atmosféru. 

                   

 


 Slavnostní odhalení pamětní desky

Na fotografie ze Slavnostního odhalení pamětní desky, které proběhlo ve Struhařově na Školním náměstí v neděli 31.5.2015, se můžete podívat zde.


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Podrobnosti o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 8.6. 2015 v ul.K Machlovu naleznete zde. 


Slavnostní otevření ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov" a ,,Bezpečně za sportem"

Obec Struhařov Vás zve na Slavnostní otevření souvisejících projektů ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov" a ,,Bezpečně za sportem", které proběhne ve středu 3.6.2015. Podrobnosti naleznete zde


Slavnostní odhalení pamětní desky 


Obec baráčníku Vás zve na Slavnostní odhalení pamětní desky, které se koná v neděli 31.5.2015. Podrobnosti naleznete zde.


Dětský den

Dovolujeme si Vás pozvat na Dětský den, pořádaný OS Struhadlo v sobotu 30.5.2015. Podrobnosti naleznete zde.  


Soutěž mládeže v požárním sportu

SDH Struhařov si Vás dovoluje pozvat na soutěž mládeže v požárním sportu, která se koná v sobotu 9.5.2015. podrobnosti naleznete zde.  


Oslava Dne matek

Obec Struhařov Vás zve na oslavu Dne matek, která se koná v neděli 10.5.2015. Podrobnosti nalenete zde.  


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Podrobnosti o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 18.5. 2015 v ul. U Rybníčka naleznete zde a v ul.K Machlovu zde


Výsledky BKV

Výsledky z akce ,,Běh Krásné vyhlídky" si můžete stáhnout zde.  


Rekonstrukce místních komunikací - ul. U Rybníčka a Spojovací

 V pondělí 4.5.2015 budou v ul. U Rybníčka a Spojovací zahájeny stavební práce na rekonstrukci komunikace. Podrobnosti naleznete zde.


Dočasná změna na linkách PID

Od 18.4.2015 bude do odvolání dočasná změna na linkách PID. Podrobnosti naleznete zde. Dočasné jízdní řády linky 489 naleznete zde (směr Strančice) a zde (směr Mukařov).  


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Podrobnosti o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 21.4.2015 naleznete zde


Zápis do MŠ Stonožka

V úterý 19.5. 2015 proběhne zápis do MŠ Stonožka Struhařov pro nástup od 1.9.2015. Zápis proběhne v interaktivní třídě MŠ Stonožka v době od 13 do 16:30 hodin. - vstup bude označen.

K zápisu se můžete dostavit bez dítěte, s vyplněnou přihláškou do MŠ POTVRZENOU OD LÉKAŘE a vyplněnou přihláškou ke stravování.

Přihlásit dítě může zákonný zástupce dítěte, který předloží svůj platný občanský průkaz a RODNÝ LIST DÍTĚTE. Děti s trvalým pobytem ve Struhařově budou mít ještě potvrzení o této skutečnosti - potvrzení Vám vydá OÚ Struhařov v úředních hodinách.

Přihlášky si můžete vytisknout, nebo vyzvednout na OÚ ve Struhařově v úředních hodinách. 

Pravidla přijímání dětí do MŠ Struhařov naleznete zde.


Divadelní soubor Dipona 

Divadelní soubor Dipona pořádá ve spolupráci s OÚ Louňovice divadelní představení nejen pro děti. Zde naleznete plakát k představení 25.4.2015 a 16.5.2015


VYPSÁNO NOVĚ - Výzva k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem - ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov" - ul. U Rybníčka, Spojovací 

Obec Struhařov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení "Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov" - ulice U Rybníčka, Spojovací.

Veškeré potřebné materiály k podání nabídky naleznete zde ve spodní části stránky.

Lhůta pro podání nabídky je nejpozději do 10.4.2015 do 13:30 .

 

 


Velikonoční pondělí 6.4.2015 bude Shromaždiště odpadů mimo provoz.

 

                                                                         Děkujeme za pochopení  


Výzva k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na savební práce s názvem - ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov" - ul. U Rybníčka, Spojovací - ZRUŠENO

Obec Struhařov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení "Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov" - ulice U Rybníčka, Spojovací.

Veškeré potřebné materiály k podání nabídky naleznete zde ve spodní části stránky.

Lhůta pro podání nabídky je nejpozději do 27.3.2015 do 10:00 .


 člk 


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Podrobnosti o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.3.2015 naleznete zde.  


Možnost odběru palivového dříví zdarma

Vzhledem k prořezávce v obecním lese, máte možnost si z lesa odnést pro svou potřebu pokácené neodvětvené stromky. Podrobnosti a mapku s vyznačenám místem naleznete zde


Veřejná výzva

Technické služby Obce Struhařov nabízí pracovní místo Technický pracovník. Podrobnosti naleznete zde.  


Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 18.4.2015 proběhne ve STruhařově svoz nebezpečných odpadů. Podrobnosti naleznete zde


ples


zorka 

Dobrý den,
ztratila se nám ve Struhařově fenečka, je plachá, byla v útulku, Pokud byste ji někde viděli nebo ji někdo našel a případně u sebe nechal, dejte mi prosím vědět. Docela si protrpěla. Je očipovaná. Lze ji samozřejmě odvést na adresu Kozojedy 1.máje 95 nebo paní Povýšilová u hřiště 187 Struhařov. Včera jsem ji zahlédl na Vyžlovce.

Děkuji
Eduard Horák
tel.: 605344050
        723970098
         605344052  


IX. Obecní ples

Srdečně Vás zveme na IX. Obecní ples. Pozvánku naleznete zde. Plánek sálu s číslováním stolů naleznete zde.  


Nabídka zájezdu - Cesta po stopách putování Mistra Jana Husa do Kostnice v r.1415

Podrobné informace naleznete zde.

ZMĚNA TERMÍNU konání Hasičského plesu a dětského karnevalu na 24.1.2015 a 25.1.2015

Pozvánku s podrobnostmi naleznete zde.  


  

!! UPOZORNĚNÍ !!

Upozorňujeme všechny občany, že zaparkovaná vozidla na místních komunikacích znemožňují zimní údržbu. Upozorňujeme tedy, že v ulicích kde budou na místních komunikacích vozidla zaparkována, nebude zimní údržba provedena.


Poptávka na údržbu veřejného osvětlení v katastrálním území Struhařov u Mnichovic

Obec Struhařov vyhlašuje poptávku na údržbu veřejného osvětlení. Podrobnosti naleznete zde , mapu VO naleznete zde.


 

pf  


Betlémské světlo

20.12.2014 Sbor dobrovolných hasičů Lensedly přiveze Betlémské světlo. Podrobnosti naleznete zde .


!!! Anketa !!! - prosíme všechny o vyplnění

Vážení občané, vzhledem k tomu, že nastalo nové volební období, chtěli bychom se Vás zeptat, co byste si přáli v obci vylepšit, vybudovat, postavit atd. a na základě toho obnovit Strategický plán rozvoje obce. Váš názor je pro nás z důvodu udání jasného směru důležitý a proto Vás prosíme o vyplnění ankety, ve které se můžete vyjádřit - anketu naleznete zde. Anketu si můžete vytisknout a odevzdat na OÚ, do obchodu, nebo nám ji můžete vyplněnou zaslat na obec@struharov.cz .


Nové jízdní řády platné od 14.12.2014

Od 14.12.2014 jsou platné nové jízdní řády. Jízdní řád 383 naleznete zde a 489 zde.


Druhy a ceny svozu odpadů pro rok 2015   

Druhy a ceny svozu odpadů pro rok 2015 naleznete zde.   


V období svátků 24.12. - 25.12.2014 a 1.1.2015  bude shromaždiště odpadů mimo provoz.

31.12.2014 na OÚ nebudou probíhat úřední hodiny.
                                                                                               Děkujeme za pochopení


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 9. 12. 2014 v ulici Luční naleznete zde.  


UPOZORNĚNÍ  

Po obcích obcházejí popeláři vydávající se za zaměstnance firmy A.S.A. s žádostí o příspěvky na svátky za provedené služby. Na tuto skutečnost nás upozornila firma A.S.A. s tím, že se NEJEDNÁ o jejich zaměstnance!

Buďte proto obezřetní! 


Poděkování

Děkujeme všem prodejcům i návštěvníkům jarmarku a Mikulášské besídky za účast! Pro případný další ročník budeme rádi, když napíšete své návrhy na vylepšení na obec@struharov.cz , kam můžete zaslat i případnou Vaši nabídku, proč a s čím byste se právě Vy mohli dalšího jarmarku účastnit jako jeden z prodejců.


Dovolujeme si Vás pozvat na I. Struhařovský jarmark - přijďte 7.12.2014 načerpat předvánoční atmosféru! 

jarmark


Mikulášský lesní běh

TJ Sokl Struhařov si Vás dovoluje pozvat na tradiční Mikulášský lesní běh, který se koná v sobotu 6.12.2014. Podrobnosti naleznete zde.


Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Struhařově

Podrobnosti k dotovanému projektu ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Struhařově" naleznete zde, veškeré aktuální informace naleznete průběžně měněnné zde. Předpokládaný harmonogram prací naleznete zde. Tiskovou zprávu naleznete zde. Na fotodokumentaci probíhající rekonstrukce se můžete podívat zde.

Dodatečně byla do projektu zařazena rekonstrukce ulice U Rybníčka, která bude realizována z dotace ROP na jaře 2015. Výběrové řízení na tuto komunikaci proběhne leden - únor 2015.


Základní identifikační a organizační údaje

Organizační strukturu obce Struhařov naleznete zde


Ustavující zasedání zastupitelstva

Pozvánku na ustavující zasedání zastupitelstva, které se koná 31.10.2014 naleznete zde .


Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Stonožka ke stažení zde.  


Uzavření MŠ 27.10.2014  

Den před státním svátkem - dne 27.10. 2014 bude MŠ Stonožka Struhařov uzavřena. 


Výplata nájemného ze zemědělských pozemků

Podrobnosti naleznete zde


Změna otevírací doby Shromaždiště odpadů - zimní období

Vzhledem ke změně času, bude v zimní období na žádost občanů posunuta otevírací doba Shromaždiště odpadů.  Podrobnosti naleznete zde.


Výsledky komunálních voleb

Výsledky Komunálních voleb konaných ve dnech 10. a 11.10. 2014 naleznete zde .

 


Zápis do MŠ Stonožka

Ve čtvrtek 16. 10. 2014 proběhne doplňující zápis do MŠ Stonožka Struhařov. Zápis proběhne v prostorách mateřské školy v době od 15 do 16 hodin.

K zápisu se můžete dostavit bez dítěte, s vyplněnou přihláškou do MŠ POTVRZENOU OD LÉKAŘE a vyplněnou přihláškou ke stravování.

Přihlásit dítě může zákonný zástupce dítěte, který předloží svůj platný občanský průkaz a RODNÝ LIST DÍTĚTE. 


Pochod Krásné Vyhlídky

Dovolujeme si Vás pozvat na pochod Krásné vyhlídky, který proběhne v sobotu 11.10.2014. Pozvánku s podrobnostmi naleznete zde


Plánovaný výpadek služeb O2

Společnost O2 Czech Republic a.s. nahlásila plánovaný výpadek služeb dne 24.10.2014 v době od 00:00:00 do 01:00:00.


V pondělí 6. 10. 2014 bude ZAVŘENA KNIHOVNA z důvodu opravy komunikace.   Děkujeme za pochopení


Střelecké akce

Termíny konání společných loveckých akcí v honitbě Bohumile, které mají za úkol mimo jiné snížit početní stav černé zvěře (prasete divokého) naleznete zde

Dodatkem oznámení byl ještě dodán termín střelecké akce ve čtvrtek 20.11.2014


!!! Důležité upozornění !!!

Žádáme občany Struhařova, aby se nezdržovali v lesích a jejich okolí ve večerních a ranních hodinách, především při venčení svých psů. Probíhá lovecká sezóna.

                                                                                            Sdružení myslivců 


Rozloučení s létem 

Sbor dobrovolných hasičů si Vás dovoluje pozvat na akci ,,Rozloučení s létem a klání generací v požárním útoku", která se koná v sobotu 13.9.2014. Podrobnosti k akci naleznete zde.  


Veřejná výzva

OÚ Struhařov nabízí pracovní místo Vedoucího Technických služeb obce Struhařov. Podrobnosti naleznete zde.


Nabídka firmy BES s.r.o. na výstavbu vjezdů

V návaznosti na rekonstrukci komunikací je vhodné uvažovat i o výstavbě Vašich soukromých vjezdů. Na naši žádost dodavatel rekonstrukce komunikací - fy BES s.r.o. předložil cenovou nabídku. Podrobnosti naleznete zde.


5ti letá stavební uzávěra pro všechny komunikace s novým asfaltovým povrchem

Vážení občané, vzhledem k dotačnímu projektu Rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve Struhařově, který se začne realizovat již v srpnu tohoto roku, máte poslední možnost nechat si zrealizovat kanalizační a vodovodní přípojky. Po realizaci projektu bude platit 5ti letá stavební uzávěra pro všechny komunikace s novým asfaltovým povrchem, který stanovila Obec Struhařov, jako vlastník místních komunikací na zasedání zastupitelstva č.8/2013 konaném dne 18.9.2013. Podrobné informace k projektu naleznete na obecní vývěsce a na stránkách http://www.struharov.cz/


Pozvánka na Slavnostní otevření a VEŘEJNOU SCHŮZI

Pozvánku na slavnostní otevření po realizaci projektu ,,Teplo pro společenské aktivity Rekonstrukce vytápění v Požárním domě Struhařov" a na VEŘEJNOU SCHŮZI týkající se projektu ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací" naleznete zde.


Možnost KOTLÍKOVÉ dotace

Podrobnosti ke Společnému programu na podporu výměny kotlů naleznete zde


Majitelé psů - POZOR !

Podrobnosti o neléčitelné Aujeszkyho chorobě, kterou již byli bohužel nakažení i psi v našem okolí naleznete zde.


Očkování psů

Dne 15. 9. 2014 proběhne před OÚ očkování psů. Podrobnosti naleznete zde.


Neckiáda

V případě dobrého počasí Vás zveme v sobotu 9.8.2014 od 14hod. k hliněnému rybníku na Struhařovskou NECKIÁDU! zhotovte si vlastní plavidlo a připojte se!!! V plánu je i vodní pólo, pro děti bude připraven skákací hrad a večer Vám pak zahraje Petr Roubíček z ,,Vlaku na Dobříš" s hosty.  


MEMORIÁL Jaroslava Medřického

TJ Sokol Struhařov si Vás dovoluje pozvat na MEMORIÁL Jaroslava Medřického, který se bude konat v So 2.8.2014 na hřišti ve Struhařově. Podrobnosti naleznete zde.  


Menší střelecká akce na střelnici V Kolech 

Dne 1. 8. 2014 bude mezi  9 – 12hod. probíhat menší střelecká akce na střelnici V kolech. Akce bude probíhat na brokovém střelišti formou tréninku. Veškerá opatření budou dle provozního řádu.


Koncert Blue Effect  

Zveme Vás na již tradiční koncert Blue Effect v sobotu 26.7. 2014, vstupné 150,-. Plakát s podrobnostmi naleznete zde.


Rekonstrukce propustku v ul. U Hřiště a v ul. Zelená  

V Pá 25.7. a v So 26.7. 2014 budou uzavřené ulice U Hřiště a Zelená z důvodu rekonstrukce propustku. Parkovat můžete na parkovišti u fotbalového hřiště, průchod ulic bude možný.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.


Prosba občanům

Ve čtvrtek 11. 7. 2014 byl ztracen s největší pravděpodobností před budovou OÚ ve Struhařově telefon htc sensation černé barvy - bez sim karty. Případného nálezce prosíme, aby telefon donesl na OÚ a následně tak byl vrácen majiteli. Za spolupráci děkujeme.


Varování Policie ČR! 

Varování Policie ČR o podvodnících v našem kraji, naleznete zde.


Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku - komunikace

Obec Struhařov vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení
"Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov"

Veškeré potřebné materiály k podání nabídky naleznete zde ve spodní části stránky.

Upozorňujeme uchazeče, že vzhledem k doplňujícím informacím v reakci na dotazy, zadavatel prodloužil lhůtu na podávání nabídek do 10. 7. 2014 do 17:00 hodin.

Zadavatel tímto poskytuje uchazečům nový, upřesněný výkaz výměr. Nabídky uchazečů musí obsahovat tento nový upřesněný výkaz výměr.


  


Hasičský táborák  

Sbor dobrovolných hasičů Struhařov si Vás dovoluje pozvat na přátelské posezení u táboráku. Podrobnosti naleznete zde.


16. - 20. července 2014 bude zkrácena trasa linky 383 

Z důvodu úplné uzavírky silnice II/113 v úseku mezi hranicí okresu Praha-východ a Benešov a Chocerady bude od 16. do 20. července 2014 zkrácena trasa linky 383. Podrobnosti naleznete zde.  


Svoz TKO v ul. V Zahradách v termínu pokládky asfaltových vrstev 2.7.2014 proběhne! Mějte prosím popelnice vyndané již předešlý večer, svoz proběhne buď brzy ráno, nebo pozdě večer. 

Děkujeme za pochopení.


 pozor

kontaktní osoba dodavatele EUROVIA pro eventuální dotazy – stavbyvedoucí Ing. Matějovský tel. 731 601 165


Oprava propustku na Školním náměstí

Vzhledem k opravě propustku na Školním náměstí přes ulici Mnichovická bude dočasně omezen provoz v termínu: 30.6.- 3.7.2014 / poloviční uzávěra na semafory; 4.7. - 6.7.2014 / úplná uzávěra. Objízdné trasy - ulicí Úzká a ul. K Zaječí, přes ul. V Zahradách (objízdné trasy pro místní obyvatele).

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení - Mgr. Dagmar Zajíčková


Dočasná změna trasy a JŘ na lince 489 PID

Z důvodu úplné uzavírky silnice III/1012 mezi Všestary a Mnichovicemi dochází ke změně trasy a JŘ na lince PID. Podrobnosti naleznete zde.

aktuální jízdní řád platný od 06.01.2014 do 24.06.2014
jízdní řád platný od 25.06.2014


Rekonstrukce komunikace ul. V Zahradách

Ve dnech 30.6. a 1.7.2014 (s možností prodloužení do 2.7.2014) bude v ulici V Zahradách (od vjezdu z Ondřejovská k vjezdu do zóny Optreal) probíhat pokládka asfaltového povrchu, ulice bude neprůjezdná pro automobily a obtížně přístupná pro chodce. Automobily lze parkovat po tuto dobu u obchodu, případně u hřiště nebo v zóně Optreal.

Děkujeme za Vaši trpělivost - Mgr. Dagmar Zajíčková


Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Stonožka ke stažení zde.
Oznámení o dopravním omezení

Oznámení o dopravním omezení od 26.5.2014 po dobu rekonstrukce komunikace v ul. V Zahradách naleznete zde.

* V textu oznámení došlo v prvním řádku k chybě - je tam mylné datum 26.6.


Veřejná výzva

OÚ Struhařov nabízí pracovní místo účetní pro kancelář OÚ - podrobnosti naleznete zde.  


Oznámení o pokládce živičné vrstvy

Oznámení o pokládce živičné vrstvy komunikace ve zbávající části ul. Úzká dne 26.5.2014 naleznete zde.  


Shromaždiště odpadů mimo provoz

V pondělí 19.5.2014 a ve středu 21.5.2014 bude shromaždiště odpadů MIMO PROVOZ z důvodu stavebních prací před vjezdem.

Děkujeme za pochopení  


Svoz bioodpadu

V případě, že Vám nevyvezou biopopelnici v daném termínu, ponechte biopopelnici venku - vyvezou ji během následujícího dne. Pokud by tak nebylo učiněno,  nebo by nastaly další problémy, kontaktujte prosím přímo firmu A.S.A. na tel.: 323 601 617.


Výsledky - BĚH KRÁSNÉ VYHLÍDKY

Výsledky z prvomájového běhu po Krásných vyhlídkách naleznete zde.  


Oprava propustku pod komunikací
V Zahradách u křižovatky s ulicí K Průhonu  

Od čtvrtka 1.5. 2014 odpoledne do Soboty 3.5. 2014 bude probíhat oprava propustku pod komunikací V Zahradách u křižovatky s ulicí K Průhonu. Po dobu této opravy bude komunikace neprůjezdná. Objízdná trasa je vedena ulicí K Zaječí ze struhařovské návsi.

Omlouváme se za potíže spojené s touto nezbytnou stavební činností a předem děkujeme za trpělivost.

Za Obec Struhařov Mgr. Dagmar Zajíčková-starostka
  


Provoz na kompostárně a shromaždišti odpadů

V den státního svátku 1. a 8. května 2014 bude na kompostárně i shromaždišti odpadů ZAVŘENO!  


Menší střelecká akce na střelnici ,,V kolech"

Dne 28.4.2014 bude v odpoledních hodinách probíhat menší střelecká akce na střelnici V kolech. Akce bude probíhat na brokovém střelišti formou tréninku. Veškerá opatření dle provozního řádu.  


!! Svoz nebezpečných odpadů !!

19.4. 2014 v 9,40 proběhne ve Struhařově svoz nebezpečných odpadů. Nakládka bude probíha u fotbalového hřiště po dobu cca 20min. Podrobnosti naleznete zde.  


V pondělí 21.4.2014 bude ve Sběrném dvoře ZAVŘENO z důvodu státního svátku.

Krásné Velikonoce  Vám přeje Obec Struhařov.


Běh Krásné vyhlídky  


Čistý Ladův kraj

Pojďte udělat ,,náš" Struhařov zase krásným. Sejdeme se v sobotu 12. 4. 2014 v 9hod. před OÚ, kde si rozdělíme úseky. Rukavice a pytle dostaneme na místě. Pití a malé občerstvení zajištěno.


Oprava dešťového odvodnění v osadě Štěrbárna

Dne 19.4.2014 bude prováděna oprava dešťového odvodnění v osadě Štěrbárna ze strany od ul. Souběžné. Přístup bude pouze z ul. Jevanská po cestě Školního lesního podniku.


Kartičky KOMPOSTÁRNA  

Chataři ze Struhařova a občané, kteří chtějí odvážet bioodpad na kompostárnu Struhařov nicméně nemají v O.P. trvalý pobyt ve Struhařově, si mohou od 1.4.2014 na OÚ ve Struhařově vyzvedávat kartičku, která jim to umožní.  


Zápis do MŠ Stonožka

Zápis do MŠ Stonožka Struhařov proběhne v pátek 30.5.2014 od 16 do 18 hodin v prostorách mateřské školy.

K zápisu se můžete dostavit bez dítěte, s vyplněnou přihláškou do MŠ POTVRZENOU OD LÉKAŘE a vyplněnou přihláškou ke stravování.

Přihlásit dítě může zákonný zástupce dítěte, který předloží svůj platný občanský průkaz a RODNÝ LIST DÍTĚTE.

Zákonný zástupce může přihlásit dítě, které do 31.12.2014 dovrší věk 3 let.  


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Bezpečně za sportem – Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ Sokola Struhařov“

               


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Oprava propustku a rozdělovacího objektu na Školním náměstí, mostek Bejkovka, komunikace Ke Hřišti a propustku K Průhonu ve Struhařově“   

Druh veřejné zakázky:  Veřejná zakázka na stavbu
Nabídky podávejte do 7.4.2014 do 17:00 do kanceláře OÚ Struhařov, adresa: Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, s označením „Obnova po povodni 2013 - nabídka“ nebo je zašlete e-mailem na adresu obec@struharov.cz, do předmětu uveďte „Obnova po povodni 2013 - nabídka“. Nabídky musí být viditelně označeny názvem a kontaktními údaji uchazeče.

Otevírání obálek: Otevírání obálek proběhne dne: 7.4.2014 v 18:00 na OÚ Struhařov a je veřejné pro uchazeče, kteří podali nabídku. Hodnocení provede následně hodnotící komise, o hodnocení nabídek bude sepsán protokol. Uchazeči budou vyrozuměni písemně bezodkladně po rozhodnutí hodnotící komise a zadavatele.
 
Zadavatel umožní prohlídku místa plnění na žádost uchazeče nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek v předem sjednaném termínu.

Položkový výkaz výměr zde.

Informace možné získat zde: starostka Mgr. Dagmar Zajíčková, 725 026 768, obec@struharov.cz

logo mmr


Rekonstrukce komunikací v ul. Úzká / V Zahradách 

Zajišťuje fy. Optreal v rámci realizace Rozvojové zóny Pod Hliněným rybníkem.

 !! Aby rekonstruovaná komunikace vydržela v novém stavu co nejdéle, bylo by dobré zajistit k ní návaznost z přilehlých nemovitostí vybudováním zpevněných vjezdů !!

!! K této příležitosti Obec vyjednala s dodavatelem vybudování vjezdů za zvýhodněnou cenu !! (nabídka zde)

UPOZORŇUJEME: Realizujte plánované přípojky k nemovitstem před rekonstrukcí komunikací. Po položení asfaltu platí 5ti letá stavební uzávěra pro zásahy do komunikace.

DOPORUČUJEME: V návaznosti na rekonstrukci komunikací realizovat zpevněné vjezdy k jednotlivým nemovitostem. Obec zprošťuje v rámci této akce vlastníky od poplatků za vjezdy. Kdo máte zájem o realizaci vjezdu, nakreslete okótovaný situační plánek a doručte jej spolu s kontaktními údaji na OÚ Struhařov buď emailem: obec@struharov.cz, či osobně v úředních hodinách - pro ul. Úzká obratem, pro ul. V Zahradách nejpozději do 7.5..

Předpokládané termíny realizace:

15.4. - Zahájení prací v ul. Úzká, předpokládané dokončení prací v ul. Úzká včetně křižovatky je 15.5.
 

19.5. Zahájení rekonstrukce ul. V Zahradách.

 • I. etapa - v trvání 2 týdnů (od hl. silnice Ondřejovská po křižovatku K Průhonu)
  spočívající v odstranění stávajících povrchů, odkopávky, sanace podkladu, položení 1. asfaltové vrstvy
 • II. etapa - v trvání 3 týdnů (od křižovatky K Průhonu - V Zahradách po vjezd do lokality Optreal) spočívající v odstranění stávajících povrchů, odkopávky, sanace podkladu, položení 1. asfaltové vrstvy
 • III. etapa - pokládka obrusu (2. asfaltová vrstva) - v týdnu od 23.-27.6. v celé délce rekonstrukce + finalní úpravy

Fy. Optreal přislíbila, že v průběhu rekonstrukce bude zajištěn přístup i příjezd ke všem přilehlým nemovitostem z dočasnými dopravními omezeními, o kterých bude předem informovat v místě. Svoz odpadu rovněž nebude přerušen.   

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE NA NAŠEM WEBU. Předem se omlouváme za dočasné dopravní omezení a děkujeme za pochopení. Za obec Struhařov mgr. Dagmar zajíčková.


VÝMĚNA VODOMĚRŮ

Od 17. 3. 2014 bude ve Struhařově probíhat výměna vodoměrů. Žádáme proto občany, aby umožnili technikům firmy I. T. V. cz  přístup k vodoměrům. Výměna bude probíhat v průběhu celého roku, tudíž v případě Vaší nepřítomnosti si Vás technici zkontaktují.
Zároveň žádáme občany o podepsání ,,nových,, smluv O dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, které jsou upraveny dle novely zákona o vodovodech a kanalizacích.
Smlouvy k podpisu Vám dodá příslušný technik. Ve smlouvách O odvádění odpadních vod zejména aktualizujte počet všech žijících obyvatel v připojené nemovitosti (týká se i nájemníků atp.).
                                                                                       Děkujeme za spolupráci


Karneval

TJ Sokol Struhařov, si Vás dovoluje pozvat na sportovní karneval. Podrobnosti zde.  


SVOZ BIOODPADU 2014

Svoz BIOODPADU v roce 2014 bude probíhat od 8. dubna do 2.prosince. Otevření Struhařovské kompostárny přináší 50% zvýhodnění ceny svozu velkých BIOPOPELNIC  (240l) :
14ti denní svoz:  550,-
NOVĚ
týdenní svoz: 825,-
 
!! Svoz BIOODPADU se přesouvá z lichého pondělí, na liché úterý !!

Objednat biopopelnice si můžete přímo na OÚ, na tel.: 323 641 874, nebo e-mailam: obec@struharov.cz

Platby můžete zasílat do konce března na č.ú. 7424201/0100, nebo můžete zaplatit v úředních hodinách na pokladně OÚ. Občané, kteří nemají možnost odvézt bioodpad na kompostárnu, mohou ponechat bioodpad ve shromaždišti odpadů.


  


LOGO Kompostárny

Všem občanům, kteří se zúčastnili hlasování o LOGO Struhařovské  kompostárny, moc děkujeme!
Vítězným logem se stalo logo č.6 s počtem 17ti hlasů.
Na druhém místě se umístilo logo č.5 s počtem 9ti hlasů
a o třetí místo se s počtem 8mi hlasů podělila loga č.1 a č.4.

Celkem se zúčastnilo 53hlasujících. Moc si Vaší účasti vážíme!

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na slavnostní otevření Kompostárny,
které proběhne 15. 3. 2014. Plakát s vítězným logem naleznete zde.

          za pracovní tým OÚ
starostka – Mgr. Dagmar Zajíčková

    


Zápis do MŠ pro r. 2014/2015

Zápis do Mateřské školy Stonožka Struhařov proběhne v posledním týdnu měsíce května.
Podrobnosti o zápisu, přesný termín a aktualizované přihlášky budou k dispozici v průběhu měsíce března na http://www.struharov.cz/

Martina Toťová
ředitelka MŠ  


Svoz Bioodpadu 2014  

Svoz BIOODPADU se přesouvá z lichého pondělí na liché úterý. Svozy v roce 2014 probíhají od                8.4. do 2.12.2014.  


Struhařovské Informace 

dne 15.2.2014 vyšlo první číslo  Struhařovských Informací 1/2014, kde naleznete spousty zajímavých a důležitých článků.  


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 

Dne 20. 2. 2014 a 25. 2. 2014 dojde k přerušení dodávky elektřiny. 


Odpady 2014

Poplatky a ostatní info pro rok 2014 naleznete zde.  


 pozvánka 

                                                               Plánek sálu naleznete zde


MIMOŘÁDNÝ VÝBĚR POPLATKŮ

V Sobotu 18. 1. 2014 proběhne na OÚ od 8hod. do 12hod. výběr poplatků za psy a za popelnice.  


ÚDRŽBA OBCE

Obec Struhařov přijme na poloviční úvazek zaměstnance na Údržbu obce!

Bližší informace získáte na OÚ tel. 323 641 874, nebo přímo u paní starostky na tel.: 725 026 768  


Zápis do 1. tříd v ZŠ Mnichovice

Podrobnosti naleznete zde.  


Den otevřených dveří ZŠ Mnichovice

V sobotu 11.1.2014 bude v ZŠ Mnichovice probíhat den otevřených dveří. Podrobnosti naleznete zde.  


!!Důležité upozornění!!  

V okolí Struhařova se objevil ,,cizí,, člověk, který se snaží navázat kontakt s našimi dětmi. Byl viděn ve voze značky Ford Escort na autobusových zastávkách. Upozorněte proto Vaše děti aby si daly pozor a pokud možno chodily ve skupinkách, nebo s někým z dospělých.
Snažte se proto předejít zbytečným problémům a v případě jakýchkoliv střetů s podezřelou osobou rovnou kontaktujte
a informujte Policii ČR.                 Děkujeme za spolupráci


Nové jízdní řády

od 15.12.2013 je platný nový jízdní řád 383 - směr Háje ; směr Chocerady

a od 6.1.2014 je platný nový jízdní řád 489 - směr Strančice ; směr Mukařov


Schválený rozpočet na r. 2014

Schválený rozpočet na r. 2014  


Výpočet ceny vodného a stočného pro rok 2014

Výpočet ceny pro vodné a stočné pro rok 2014 naleznete zde.  


Výběr poplatků na rok 2014 je od 6. ledna

Podrobnosti naleznete zde.


pf 


Provoz OÚ v době Vánočních svátků  

Ve dnech 23., 27., 30. a 31.12.2013 bude na OÚ ZAVŘENO!


Veřejná výzva  

Město Mnichovice vyhlašuje veřejnou výzvu k uzavření pracovní smlouvy se zájemcem na pracovní místo: Samostatný odborný pracovník pracoviště evidence obyvatel a matriky MěÚ Mnichovice.


Humanitární sbírka

V sobotu 14. 12. 2013 se uskuteční humanitární sbírka. Podrobnosti naleznete zde.


Mikulášský lesní běh

Přehled vítězů

Oficiální výsledky 

Fotky ke stažení zde.


Mikulášský lesní běh

V sobotu 7. 12. 2013 proběhne již 11. ročník Mikulášského lesního běhu ve Struhařově. Podrobnosti naleznete zde.  


Zápis do I. třídy ZŠ Ondřejov

Podrobnosti naleznete zde.  


Zimní údržba obce 

V případě zjištěných nedostatků týkajících se zimní údržby, mimořádných obtíží způsobených sněhem se obracejte na technickou správu obce - email: ts@struharov.cz ; tel.: 778 007 742, nebo na místostarostku - email: mistostarosta@struharov.cz  ; tel.: 778 007 741. Obec se samozřejmě bude snažit o zajištění zimní údržby na svých komunikacích dle možností a klimatických podmínek. Údržbu hlavních komunikací Ondřejovská a Mnichovická zajišťuje KSÚS SK oblast Kutná Hora.  


Prodej krůt 

Od prvního týdne v prosinci bude zahájen prodej chlazených, vykuchaných krůt. Podrobné informace zde.  


Oznámení 

Oznámení o dopravním omezení v zadní části ulice Úzká ve dnech 4. a 5.listopadu 2013.  


VEŘEJNÁ VÝZVA

OÚ Struhařov nabízí 1,5 pracovního místa Technických pracovníků Technických služeb obce. Podrobnosti naleznete zde


Omluva za opožděnou fakturaci vodného.

Omluvu naleznete zde


Výplata nájemného ze zemědělských pozemků

Termíny výplat nájemného ze zemědělských pozemků  naleznete zde


Oznámení konání loveckých akcí

Termíny konání loveckých akcí v listopadu 2013  naleznete zde


Krásné Vyhlídky

Srdečně zveme na slavnostní otevření dokončené naučné stezky Krásné Vyhlídky pozvánka zde propojující po staronových cestách Struhařov, Mnichovice a Klokočnou. Projekt vznikl ve spolupráci všech třech obcí a Ladova kraje s hlavním koordinátorem projektu - Klubem seniorů Mnichovice a okolí. Start pochodu v 9 hodin na nádraží v Mnichovicích. Na Struhařovské návsi návštěvníky pochodu přivítají naši Baráčníci staročeským zvykem - chlebem a solí. Přijďte se projít a pokochat se malebnou krajinou našeho okolí.

               

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí  


Rozsvícené ZAHRADY - Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ul. V Zahradách

V termínu od 10.10.2013 do 30.11.2013 bude v ulici V Zahradách (v úseku od rybníka k proluce u Součkovy louky) probíhat realizace projektu Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení. Předem se omlouváme všem občanům okolních nemovitostí za případné omezení spojené s touto stavbou.

Projekt financuje Obec Struhařov za pomoci dotace z PRV Leader prostřednictvím MAS Říčansko.

               

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Prodej štěňat

Bližší informace naleznete zde.  


Nabídka černého uhlí

OÚ Struhařov prodá zbytek černého uhlí. Frakce 3-7cm s větším podílem prachu. Nutnost vynesení ze sklepa OÚ a vlastní odvoz. Cena 5000,- / 3m3. Bližší informace: Ivo Laníček, tel.: 778 007 742


  

Seznam přijatých dětí do MŠ  

Seznam přijatých dětí na základě zápisu ze dne 10.9.2013 naleznete zde.


Zasedání zastupitelstva 

Dovolujeme si Vás pozvat na zasedání zastupitelstva Obce Struhařov, která se koná 18.9.2013 od 18,30 hod. v zasedací místnosti OÚ Struhařov.  Program naleznete zde.


 

Zápis do MŠ s nástupem od října 2013

Vzhledem k mimořádnému  uvolnění místa v naší mateřské škole vypisujeme nový zápis. Zápis do MŠ Struhařov s nástupem od října 2013 proběhne v úterý 10.9.2013 od 16.30 do 17.30 hodin v prostorách mateřské školy. K zápisu se mohou dostavit rodiče dětí, které do 31.8.2013 dovrší minimálně 3 roky.
K zápisu si rodiče přinesou:
• Vyplněnou přihlášku k přijetí dítěte do MŠ, potvrzenou od dětského lékaře
• Vyplněnou přihlášku ke stravování v MŠ
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz zákonného zástupce, který dítě přihlašuje

Pravidla přijímání dětí do MŠ naleznete zde.

K zápisu se můžete dostavit bez dítěte.
Těšíme se na Vás!

Mgr. Martina Toťová
ředitelka MŠ Struhařov  


POPTÁVKA NA ROZŠÍŘENÍ A REKONSTRUKCI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - "ROZSVÍCENÉ ZAHRADY I. ETAPA"  

Dovolujeme si Vás tímto oslovit s poptávkou na rekonstrukci a rozšíření Veřejného osvětlení v ulici V Zahradách ve Struhařově dle přiložené projektové dokumentace, výkazu výměr.

Výzva

Výkaz výměr

Situace 08 VO 500

Struhařov-TZ-VO 08

Studie zeleně u Hliněného rybníku

Stul a dve lavice - vzor

VZOR REZ 50

Vaše nabídky, či informaci o tom, že se o zacházku nebudete ucházet, očekáváme nejpozději do 9.9.2013 do 17,00hod.


10. ročník turistického pochodu Po stopách kocoura Mikeše - 21.9. 2013. Bližší info naleznete zde.

Poděkování 

Rodina Matějkova děkuje za včasnou a skvělou pomoc v neděli 2. června 2013 při nenadálých záplavách našeho domu č.p. 6 DOBROVOLNÝM HASIČŮM naší obce. Jsou to skvělí kluci na svém místě!!! Zvláštní dík patří i paní místostarostce ŠOURKOVÉ za organizaci, včasné reakce a nabídnutou pomoc!!! Další dík rodině Černých za poskytnutý azyl pro naše koníky a dalším, kteří se nabídli. Prosím o zveřejnění.

Děkuji. Monika WeberováSLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZŠÍŘENÉ MŠ

V úterý dne 2.dubna 2013 proběhlo slavnostní otevření rozšířené Mateřské školy Struhařov, která s novým kabátem navlékla i nové jméno „Stonožka“. 

Děkujeme všem za návštěvu - akce se moc povedla!

 Dětem přejeme, ať si novou, krásnou a plně funkční školku užijí, ať z ní mají radost a ať je jim skvělým zázemím pro jejich start do života!

Slavnostního přestřižení pásky se zúčastili Ing. Václav Chytil, 1. náměstek ředitele Regionální rady soudružnosti Střední Čechy, Ing. Pavel Jetenský, náměstek hejtmana pro oblast finanční kontroly, Ing. Miloslav Šmolík, Místopředseda Výboru regionální rady soudružnosti Střední Čechy a krajský zastupitel a Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka obce Struhařov.

  

Pár slov k projektu.              

 


Svoz BIOLOGICKÉHO ODPADU bude zahájen 8.dubna 2013 a bude probíhat vždy v liché pondělí (1x14dní)  kolem 6 hodiny ranní, poslední svoz má být 2.prosince 2013. Připravte včas nádobu s vylepenou žlutou známkou před nemovitost. Pokud jste platili převodem (účet 7424201/0100, VS č.p.), zastavte se pro známku v kanceláři OÚ Struhařov, nebo přijďte zaplatit hotově do pokladny, tel.323 641 874. Kabátová


Za Čistý Struhařov - Ladův kraj

Zveme všechny dobré lidi, kterým záleží na vzhledu naší krásné obce, na její jarní úklid, který  se koná 13.dubna od 9 hod., sraz je před budovou Obecního úřadu. Vemte sebou dobrou náladu a chuť do práce se ve veselém kolektivu dotaví sama, máme objednané dobré počasí, těšme se.

Výsledek akce 


Veřejná zakázka "Kompostárna Struhařov"

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Obec Struhařov podává výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce. Předmětem plnění je komplexní realizace projektu "Kompostárna Struhařov" (viz zadávací dokumentace).
Nabídku lze podat na adrese zadavatele:
Obec Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov nejpozději do 18.3.2013 do 13:00 hod
Blizší informace naleznete v následujících přílohách:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně slepého výkazu výměr

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-struharov_279/
 


  

Veřejná zakázka "Kompostárna Struhařov-stavební část"

ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO - odůvodnění naleznete zde.

Obec Struhařov vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem plnění je výstavba kompostovacích zařízení.
Nabídku lze podat na adrese zadavatele:
Obec Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov nejpozději do 11.2.2013 do 17:00hod
Blizší informace naleznete v následujících přílohách:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace včetně slepého výkazu výměr

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-struharov_279/


Veřejná zakázka "Kompostárna Struhařov-strojní vybavení"

ŘÍZENÍ BYLO ZRUŠENO - odůvodnění naleznete zde.

Obec Struhařov vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Předmět plnění: zemědělské stroje, příslušenství pro traktory, různá strojní zařízení pro všeobecné a speciální strojní zařízení, traktory.
Nabídku lze podat na adrese zadavatele:
Obec Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov nejpozději do 11.2.2013 do 18:00hod
Blizší informace naleznete v následujících přílohách:
Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů
Příloha č. 4 - Technická dokumentace - strojní vybavení
Příloha č. 5 - List technických specifikací k vyplnění

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-struharov_279/

 Rozšíření MŠ Struhařov

Ve čtvrtek 9. srpna 2012 proběhlo SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY poklepáním na základní kámen za účasti významných osobností a médií. 

5. července 2012 byla na základě výběrového řízení podepsána Smlouva o dílo s firmou Branická stavební s.r.o.

V letošním a příštím roce obec Struhařov realizuje projekt „Rozšíření MŠ Struhařov“ díky dotaci Regionálního operačního programu Střední Čechy. Otevření rozšířené MŠ se předpokládá na jaro 2013.


Zpětný odběr elektroodpadu – NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY - bližší info naleznete zde.


Vydání prvního občanského průkazu v 15ti letech - kdy požádat, postup žádání: na OÚ Struhařov požádat o vydání POTVRZENÍ o trvalém pobytu, vyplnit "Žádost o vydání OP" na MěÚ Říčany, Komenského nám. na Evidenci obyvatel, přiložit 1x foto.

Změna a rozšíření úředních hodin některých odborů Městského úřadu v Říčanech - příloha


ROZŠÍŘENÍ  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  STRUHAŘOV 2012:

Naše škola maličká nafoukne se celičká


Dne 16.11.2011 byl aktualizován Územní plán Obce Struhařov viz http://www.struharov.cz/uzemni-plan-obce-struharov.htm


Nové jízdní řády platné od 11.12.2011 - 383, 489 odkaz na ostatní spoje na Černokostelecké: http://www.struharov.cz/potrebne-informace-doprava.htm


Veřejná vyhláška - změna č.1 územního plánu obce Struhařov  


Slavnostní otevření dětského hřiště u MŠ 

Byl úspěšně dokončen projekt "Zábavné hřiště pro malé sviště", který vyvrcholil 4.10.2011 slavnostním otevřením (fotogalerie).

       

Za relizaci projektu vděčíme financování EU z Programu rozvoje venkova - Leader a podpoře MAS Říčansko o.p.s.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí


Koncepce rozvoje Obce Struhařov pro období 2011-2014 - k nahlédnutí zde.


Byl úspěšně dokončen projekt "Obnova Hasičské zbrojnice, zejména společenského sálu", v rámci kterého došlo k výměně oken, dveří, vodoinstalace a sanity. Za relizaci projektu vděčíme financování EU z Programu rozvoje venkova - Leader a podpoře MAS Říčansko o.p.s.

EU           Leader

       


Pozvánka na potravinové Trhy českých farmářů a malovýrobců, které se konají každou sobotu v Říčanech na Masarykově náměstí. Více informací naleznete zde.

trhy


Komunitní centrum Říčany - poskytuje služby osobní asistence pro skupinu obyvatelstva zdravotně postižení, senioři, osoby se sníženou pohyblivosti. Bližší informace viz příloha.


Dáša

Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007