Pro Struhařov

časopis pro Struhařov a okolí…

Tento časopis vzniká v rámci Novinářského kroužku ve Struhařově. Chceš se podílet na tvorbě tohoto časopisu? Přijď mezi nás! Každé úterý od 18hod. ve Struhařovské MŠ Stonožka.

Námi napsané články, i podrobnosti o nás, si můžeš přečíst na našich vlastních stránkách
https://sites.google.com/view/prostruharov/domovsk%C3%A1-str%C3%A1nka