Kalendář akcí

Termíny kulturních akcí 2021

Termíny kulturních akcí 2020

18. ledna                                               Hasičská zábava (Hasiči)
19. ledna                                               Dětský karneval (Hasiči)
25. ledna                                               Slavnostní otevření dotačních projektů – Požární dům a Chodníky Ondřejovská
15. února                                              Obecní ples
21. března                                            Sportovní karneval (Sokol z.s.)
duben                                                    Čistý Ladův kraj
30. dubna                                              Čarodějnice – hudba (F. Sklář)
1. května                                               Běh krásné vyhlídky
10. května                                             Den matek (OB+Obec)
30. května                                             Dětský den (Struhadlo z.s.)
12.-15. června                                     Filmové léto – Kinematograf bratří Čadíků (Obec)
20. června                                            Neckyáda + hudba (F. Sklář)
18. července                                         Vzpomínka na Radima Hladíka – koncert (Obec)
1. srpna                                                 Annenská zábava (Obec Baráčníků)
8. srpna                                                 
Memorial Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
14. srpna                                               Letní kino (Obec)
15. srpna                                               Posezení u táboráku (Hasiči)
12. září                                                  Pohádkový les (Struhadlo z.s.)
13. září                                                  Struhařovská cyklo 30 (Hasiči)
říjen                                                       Oslavy založení (Hasiči)
říjen                                                       Pochod Krásné vyhlídky
říjen                                                       Vítání občánků (nějaká neděle dopoledne
4. prosince                                           Struhařovské peklo (Obec)
5. prosince
                                           Mikulášský lesní běh (Sokol z.s.)
6. prosince                                           Vánoční jarmark (Obec)
13. prosince                                         Setkání seniorů (Obec+OB)
19. prosince                                         Zpívání pod stromem (Obec)
26. prosince                                         Bleskový šachový turnaj (Sokol z.s.)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny

Termíny kulturních akcí 2019

Z důvodu rekonstrukce Požárního domu je v letošním roce zrušen Hasičsky ples, dětský karneval a obecní ples.
Sportovní karneval bude uspořádán na sále Hostince Na Klokočné.

23. března                                              Sportovní karneval – na Klokočné (Sokol z.s.)
Duben                                                      Čistý Ladův kraj
30. dubna                                               Čarodějnice – hudba (F. Sklář)
1. května                                                 Běh krásné vyhlídky
12. května                                               Den matek (OB+Obec)
Květen nebo červen                              Okrsková soutěž v požárním sportu
Červen                                                     Posezení po sezóně (Sokol z.s.)
1. června                                                 Dětský den (OS Struhadlo)
12.-15. červen                                       Letní kino Bratří Čadíků (Obec)
22. června                                              Neckyáda + hudba (F. Sklář)
13. července                                          Šermíři (F. Sklář)
20. července                                           Vanua 2
3. srpna                                                   Memorial Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
9. srpna                                                   Letní kino II (Obec)
17. srpna                                                 Hasičský táborák
31. srpna                                                 Rozlučka s létem (F. Sklář)
7. září                                                       Pohádkový les (OS Struhadlo)
14. září                                                     Struhařovská cyklo 30 (hasiči)
21. září                                                    Houbobraní (F. Sklář)
Říjen                                                        Pochod Krásné Vyhlídky
20. října                                                  Vítání občánků (nějaká neděle dopoledne)
2. listopadu                                            Dýňování (F. Sklář)
Listopad                                                  Posezení po podzimní půlsezóně (Sokol z.s.)
6. prosince                                             Struhařovské Peklo (Obec+Struhadlo)
7. prosince                                             Mikulášský běh (Sokol z.s.)
8. prosince                                             Jarmark (Obec)
15. prosince                                           Setkání seniorů (Obec+OB)
21. prosince                                           Zpívání pod stromem (Obec)
26. prosince                                          Bleskový šachový turnaj (Sokol.z.s.)

Termíny kulturních akcí 2018

20.ledna – Hasičský ples
21.ledna – Dětský karneval
17. února – XII. Obecní ples
24. března – Sportovní karneval
7. dubna – Čistý Ladův kraj
14. dubna – Hasičské slavnosti (uvedení nové CAS do provozu)
30. dubna – Čarodějnice – hudba (F. Sklář)
1. května – Běh krásné vyhlídky
13. května – Den matek (OB+Obec)
2. června – Dětský den (OS Struhadlo)
červen – Posezení po sezóně (Sokol z.s.)
16. června – Okrsková soutěž v požárním sportu
23. června – Neckyáda – hudba (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář)
7. července – Zahájení léta – Šermíři ; večer středověk – hudba (F. Sklář)
21.července – Vanua 2
28.července – Annenská zábava (OB)
4. srpna – hudba (F. Sklář)
18. srpna – Memorial Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
11. srpna – Hasičský táborák
8. září – Pohádkový les
8. září – Rozlučka s létem
15. září – Struhařovská cyklo 30 (hasiči)
21. září – Houbobraní (F. Sklář)
říjen – Pochod Krásné Vyhlídky
říjen – Vítání občánků
20. října – Podzimní zábava (hasiči)
2. listopadu – Podzimní táborák + dýňování (F. Sklář)
listopad – Posezení po podzimní půlsezóně
30. listopadu – Mikulášská – Struhařovské peklo
1. prosince – Mikulášský běh
8. prosince – Vánoční setkání seniorů
15.prosince – Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)
21.prosince – Slunovrat (F. Sklář)
31. prosince – Silvestrovská vyjížďka na kolech

Změny kulturních akcí vyhrazeny 

AKCE PRO ROK 2017

21. lednaHasičský ples
22. ledna – Dětský karneval
25. února – XI.Obecní ples
18. března – Sportovní karneval (Sokol z.s.)
8. dubna Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)
Duben až Listopad – Vlastivědné vycházky (Baráčníci)
30. dubna – Čarodějnice – hudba (F. Sklář)
1. květnaBěh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov, Sokol z.s.)
14. května – Den matek (Baráčníci+Obec)
3. června – Dětský den (OS Struhadlo)
9-10. červnaOslava 620let Struhařova
17. června – Posezení po sezóně (Sokol z.s.)
24. června – Neckyáda – hudba (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář)
8. července – hudba (F. Sklář)
29. července – Annenská zábava (Baráčníci)
12. srpna – hudba (F. Sklář)
19. srpna – MEMORIÁL Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
19. srpna – hasičský táborák
9. září – Rozlučka s létem – hudba (F. Sklář)
9. září – Pohádkový les (OS Struhadlo)
30. září – Houbobraní (F. Sklář)
7. října – Pochod Krásné vyhlídky
říjen – Drakiáda (Obec Struhařov)
22. října – Vítání občánků (Obec Struhařov)
28. října – Podzimní táborák + Dýňování – hudba (F. Sklář)
17. listopadu – Posezení po podzimní půlsezóně (Sokol z.s.)
1. prosince – Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov + OS Struhadlo)
2. prosince – Mikulášský lesní běh (Sokol z.s.)
3. prosince – Jarmark Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov+ OB+SDH)
10. prosince – Vánoční setkání seniorů
16. prosince – Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)
21. prosince – Slunovrat (F. Sklář)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.

AKCE PRO ROK 2016

16.ledna – Hasičský ples
17.ledna – Dětský karneval
27.února – Obecní ples
26.března – Sportovní karneval
Duben – Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)
Duben až Listopad – Vlastivědné vycházky (Baráčníci)
30.dubna – Čarodějnice – hudba (F. Sklář)
1.května – Běh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov)
8.května – Den matek
4.červnaDětský den (OS Struhadlo)
25.červnaNeckyáda (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář)
23.července – Blue Effect (Obec Struhařov)
13.srpna – Hasičský táborák
Srpen – MEMORIÁL Jaroslava Medřického (TJ Sokol)
3.září – Rozlučka s létem – hudba (F. Sklář)
10.září – Pohádkový les (OS Struhadlo)
říjen – Pochod Krásné vyhlídky
říjen – Drakiáda (Obec Struhařov)
říjen – Podzimní táborák + Dýňování  – hudba (F. Sklář)
říjen – Vítání občánků (Obec Struhařov)
listopad– Struhařovská zábava (Iveta Tůmová)
3.prosince – Mikulášský lesní běh (TJ Sokol)
4.prosince – Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov + OS Struhadlo)
11.prosince – Vánoční setkání seniorů
17.prosince – Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.

AKCE PRO ROK 2015

24.lednaHasičský ples
25.lednaDětský karneval
21.únoraObecní ples
21.března – Sportovní karneval
4.dubna – Velikonoční hudba (F. Sklář)
5.dubna Velikonoční posezení (Baráčníci)
11.dubna – Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)
25.dubna – Struhařovská zábava (Iveta Tůmová)
Duben až Listopad – Vlastivědné vycházky (Baráčníci)
30.dubna – Čarodějnice – hudba (F. Sklář)
1.květnaBěh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov)
7.května – Kladení věnců (Baračníci)
9.květnaDětská hasičská soutěž
10.květnaDen matek
16.května – Rybářské závody
30.květnaDětský den (OS Struhadlo)
31.květnaSlavnostní odhalení pamětní desky (Baráčníci)
3.červnaSlavnostní otevření ,,Rekonstrukce a modernizace komunikací“ a ,,Bezpečně za sportem“
20.června Soutěž v požárním sportu
27.června – Neckyáda (Dobrovolníci, F.Sklář)
4.července – Hasičský táborák (Hasiči)
25.července – Blue Effect (Obec Struhařov)
Srpen – MEMORIÁL Jaroslava Medřického (TJ Sokol)
29.srpna – Klání několika generací a den otevřených dveří v PD (hasiči)
29.srpna – Konec prázdnin – hudba (F. Sklář)
5.září – Pohádkový les (OS Struhadlo)
10.října – Pochod Krásné vyhlídky
24.října – Drakiáda (Obec Struhařov)
24.říjnaPodzimní táborák + Dýňování  – hudba (F. Sklář)
17.října – Vítání občánků (Obec Struhařov)
31.října – Slavnostní schůze ke 120. výročí založení (hasiči)
14.listopadu – Struhařovská zábava (Iveta Tůmová)
Listopad – Lampionový průvod
5.prosince – Mikulášský lesní běh (TJ Sokol)
6.prosince – Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov + OS Struhadlo)
12.prosince – Výroční valná hromada SDH (hasiči)
13.prosince – Vánoční setkání seniorů
19.prosince – Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)