Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Územní plán obce Struhařov


 VV-Návrh Územního plánu Struhařov

Textová část I.
Textová část II. - odůvodnění 
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Koncepce veřejné infrastruktury
-Dopravní infrastruktura
-Technická infrastruktura a vodní hospodářství
Koncepce uspořádání krajiny
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Koordinační výkres
Výkres širších vztahů
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  


Zadání ÚP Struhařov 

Zadání ÚP naleznete zde .

Usnesení - schválení zadání ÚP naleznete zde .   


Výzva Nový Územní plán

 

Obec Struhařov zahajuje proces pořizování nového územního plánu. Dle přiloženého Návrhu zadání ÚP (Veřejná vyhláška zde ) je patrná strategie obce dále nerozšiřovat své zastavitelné území, ale ani rozvojové lokality dle stávajícího územního plánu nehodlá zmenšovat. Cílem pořízení je především jeho zpřehlednění, uvedení ÚP do souladu se stávající legislativou, digitalizovanou katastrální mapou a úprava regulativů.
Právě nyní máte možnost zaslat na OÚ ve Struhařově podnět ke změnám v Územním plánu a to písemně do 22. 4. 2017 včetně. Vaše podněty adresujte k rukám stavební komise -  ing. Jitka Zákravská a označte je jako Žádost o změnu v územním plánu Obce Struhařov.

Další podrobnosti naleznete zde .

Mgr. Dagmar Zajíčková
             starostka   

 


ÚZEMNÍ PLÁN OBCE STRUHAŘOV (ÚPO):

 

Změna č.2 územního plánu Struhařov

Hlavní výkres územního plánu Obce Struhařov

Textová část územního plánu Obce Struhařov

Změna č. 1 Územního plánu Obce Struhařov - textová část

Změna č. 1 Územního plánu Obce Struhařov - mapa


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007