Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Úřední deska obce

VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY VYVĚŠENÉ 2017:  

Průvodce                 Věc                                                        vyvěšeno          sejmuto

MěÚ Říčany          Doručení VV                                                 26.4.                 10.5.
TS Struhařov        Veřejná výzva - technik TS                            10.4.
OÚ Struhařov       Oznámení záměru pronájmu nebyt.pr.            30.3.                 14.4.
OÚ Struhařov       Obecně závazná vyhláška č.1/2017                30.3.                 14.4.
OÚ Struhařov       Obecně závazná vyhláška č.2/2017                30.3.                 14.4.
OÚ Struhařov       VV-návrh zadání ÚP Struhařov                  23.3.                  7.4.
                             Návrh zadání ÚP Struhařov                               
MěÚ Říčany        Zahájení proj. návrhu změny ÚP Louňovic         22.3.                5.4.
Ladův kraj           Schválený rozpočet 2017                                8.3.                  23.3.
OÚ Svojetice       Konkurs na místo ředitelky MŠ                        10.3.
MěÚ Říčany          Změna č.2 ÚP Černé Voděrady                       10.3.                14.4.
MŽP                     VV-opatření obecné povahy                            13.2.                28.2.
MěÚ Říčany          Zahájení proj. změny č.5 ÚP Louňovice           16.1.                 31.1.
                            Změna č.5 ÚP Louňovice - návrh zadání


Veřejné zakázky 2016

 

Obec Struhařov vyhlašuje výběrové řízení na realizaci projektu „Výstavba chodníků v Obci Struhařov – ulice Mnichovická – 2.-3. Etapa“. Termín na podání nabídek do 7. července 2016 do 17,00. Zadávací dokumentaci naleznete zde
Datum a čas pro prohlídku místa plnění: 28.6.2016, 9:00hod.

 

Obec Struhařov vyhlašuje výběrové řízení na realizaci projektu „Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově“. Termín na podání nabídek do 7. července 2016 do 17,00. Zadávací dokumentaci naleznete zde .
Datum a čas pro prohlídku místa plnění: 28.6.2016, 10:30hod.
 


VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY VYVĚŠENÉ 2016:  

Průvodce                 Věc                                                        vyvěšeno          sejmuto

HS Klokočná        Oznámení HS Klokočná                                  28.12              30.1.2017
OÚ Struhařov      Výpočet vodného a stočného pro r.2017          19.12.
                            Přehled výpočtu vodného a stočného 2017  
Region Jih           Návrh rozpočtu pro r.2017                              13.12.            2.1. 2017
Ladův kraj           Návrh rozpočtu pro r.2017                              30.11.            15.12. 
OÚ Struhařov      Návrh rozpočtu pro r.2017                              21.11.             7.12.
MěÚ Říčany          Zahájení proj. ÚP Vyžlovka                            16.11.             2.12.  
MěÚ Říčany         VV-místní úprava silničního provozu                 31.10.            15.11.
ÚZSVM                aktualizovaný seznam neznámých vlastníků      24.10
MŽP                     VV-opatření obecné povahy                             18.10.             2.11.
St.poz.úřad         Oznámení o zamýšleném převodu                    11.10.           11.1.2017
MěÚ Říčany         Zahájení proj. ÚP Černé Voděrady                    6.10.               21.10.
MěÚ P4                VV-povolení kácení - Usnesení                        3.10.                18.10
MěÚ Říčany          VV-místní úprava silničního provozu                23.9.                8.10
MěÚ P4                VV-povolení kácení  - Rozhodnutí                     19.9..                4.10
Oú Struhařov       Oznámení o době a místě konání voleb            6.9.                  8.10.
ČEZ                       Upozornění k odstranění okleštění stromoví    6.9.
Oú Struhařov       Informace o počtu a sídlech VO                     23.8.                  8.9.
MěÚ Říčany          VV - stanovení místní úpravy provozu            19.8.                  5.9. 
Oú Struhařov       Dodatek č.1 VS o přestupcích                        17.8.                  1.9.
Oú Struhařov       Stanovení min. počtu členů VK                        8.8.                   23.8.
OÚ Struhařov       Oznámení záměru pachtu                             28.7.                  12.8.
Ladův Kraj           Volné pracovní pozice                                    27.6.
MěÚ Říčany          změna č.2ÚP Černé Voděrady                       13.6.                  28.6. 
MŠ Ondřejov         konkurzní řízení                                          13.6.                  22.6.
Praha 4                 Povolení Kácení - Krč                                   8.6.                   23.6.
MŽP                       Opatření obecné povahy CZ02                      6.6.                   21.6. 
SORJ                      závěrečný účet za r.2015                             27.5.                 13.6.
OÚ Struhařov        závěrečný účet za r.2015                             26.5.                 10.6.
                             příspěvkové organizace  
Ladův Kraj            závěrečný účet za r.2015                             23.5.                 7.6. 
OÚ Struhařov       Rozhodnutí o uzavírce č.j.0571/16/OU           18.5.                 3.6.
MV                        Sdělení - cestovní doklady pro děti                 16.5.
FÚ SK                    Veřejná vyhláška                                         28.4.                30.5. 
Obec Struhařov    Obecně závazná vyhláška č.2/2016               27.4.                12.5.
Obec Struhařov    Obecně závazná vyhláška č.1/2016              24.3.                 8.4.
ÚZSVM                  Dohledání majitelů pozemků                         21.3.
                             seznam majitelů
Exekutorský úřad  Dražební vyhláška - elektronická                  21.3.                 5.5.
OÚ Struhařov        Návrh rozpočtu pro r.2016                           25.2.                14.3.
Ing.Martin Tlášek  Oznámení stanoviště včelstev                      24.2.                19.3.
MěÚ Říčany           Zahájení proj. ÚP Ondřejov                           15.2.                15.3.
Exekutorský úřad  Dražební vyhláška - opakovaná                     8.2.                 15.3.
                              Doplněk k dražební vyhlášce
Krajský Úřad SK    VV - oznámení o zpracování návrhu               2.2.                 17.2.
MěÚ Říčany           Opatření obecné povahy                                1.2.                 16.2.
OÚ Struhařov        Výpočet vodného a stočného pro r.2016         4.1.
                             Přehled výpočtu vodného a stočného 2016
SORJ                     Rozpočet na r.2016                                       6.1.                 22.1.


2015 

Průvodce                 Věc                                                     vyvěšeno          sejmuto

MěÚ Říčany          Opatření obecné povahy                          28.12.2015       15.1.2016
ÚZSVM                 Dohledání majitelů pozemků                    16.12.2015       21.3.2016
                            seznam majitelů
Ex.úřad P-6          Exekuční příkaz                                      14.12.2015        4.1.2016
MěÚ Říčany          Sdělení-info dle vodního zákona              14.12.2015        22.12.2015
Obec Struhařov    Výzva k podání nabídky                          9.12.2015         21.12.2015  
                             Všeobecné podmínky 
                             Krycí list                       
OÚ Struhařov      Oznámení záměru pachtu                        30.11.2015        15.12.2015
Ladův kraj           Návrh rozpočtu na rok 2016                     25.11.2015        10.12.2015 
MěÚ Říčany        VV-stanovení místní úpravy provozu           18.11.2015        7.12.2015 
FÚ SK                 Sdělení k dani z nemovitých věcí od r.2016  5.11.2015         31.1.2016
Šk. lesní podnik Termíny loveckých akcí                              29.9. 2015        28.1.2016
OÚ Struhařov     Rozhodnutí o uzavírce č.j.1016/15            24.9. 2015          26.10.2015
OÚ Struhařov     Rozhodnutí o uzavírce č.j.1015/15            24.9. 2015          6.10.2015
Úřad práce         Info k výměně průkazů OZP                        23.9. 2015       31.12. 2015
OÚ Struhařov     Program zasedání 16.9.2015                     9.9. 2015          17.9. 2015
ČEZ Distr.,a.s.    Upozornění k odstranění stromoví             14.9. 2015          15.11. 2015
MěÚ Říčany        VV-opatření obecné povahy                       17.8. 2015         28.12.2015
MěÚ Říčany        Rozhodnutí o vyloučení vstupu do lesa      10.8. 2015          25.8.2015
MŽP                    Návrh opatření obecné povahy                   16.7. 2015        17.8. 2015
OÚ Struhařov     Program zasedání 15.7.2015                     8.7. 2015          16.7. 2015
Šk. lesní podnik Menší střelecká akce 30.6.2015                 26.6. 2015        30.6. 2015
OÚ Černíky         VV-opakované proj. ÚP Černíky                19.6. 2015          3.7. 2015
OÚ Struhařov     Program zasedání 17.6.2015                    10.6. 2015         18.6. 2015
MěÚ Říčany        VV-projednání č.4 změny ÚP                      2.6. 2015          18.6. 2015
Region Jih          Závěrečný účet za r.2014                           25.5. 2015        9.6. 2015
Min.obrany ČR   Dražební vyhláška - opakovaná                 18.5. 2015          1.6. 2015
OÚ Struhařov     Program zasedání 20.5.2015                     13.5. 2015         21.5. 2015
Ladův kraj         Závěrečný účet za r.2014                           6.5. 2015          21.5. 2015
FÚ pro SK           VV o vyměření daně z nem. na r.2015       30.4. 2015          1.6. 2015
OÚ Struhařov     Rozhodnutí-povolení o úplné uzavírce        29.4. 2015         21.5. 2015
OÚ Struhařov     Program zasedání 15.4.2015                      8.4. 2015         16.4. 2015
Obec Struhařov  Závěrečný účet za r.2014                            1.4. 2015         15.4. 2015
MZE                     Ozn. o návrzích opatř. obecné povahy         1.4. 2015        16.4. 2015
Min.obrany ČR    Dražební vyhláška                                     10.3. 2015         21.4. 2015
Obec Ondřejov   Proj. návrhu zm. č.3 ÚP obce Ondřejov      18.2. 2015         26.2. 2015
OÚ Struhařov     Program zasedání 4.3.2015                         23.2. 2015          5.3. 2015
Obec Struhařov  Veřejná výzva-Technický pracovník            18.2. 2015        26.2. 2015
Obec Struhařov  Přehled vodného a stočného na 2015          26.1. 2015
Obec Struhařov  Výpočet vodného a stočného na 2015         26.1. 2015 
Obec Babice        Konkurzní řízení-ředitel/ka MŠ                    26.1. 2015        19.2. 2015
OÚ Struhařov      Program zasedání 21.1.2015                      14.1. 2015        22.1. 2015
OÚ Tehov             VV-projednání č.2 ÚP Tehov                      14.1. 2015        29.1. 2015
Obec Struhařov  Schválený rozpočet na r. 2015                    6.1. 2015         22.1. 2015
Obec Struhařov   Poptávka na údržbu VO                             5.1. 2015        12.1. 2015
Město MnichoviceVýběrové řízení-VS Mnichovice                  5.1. 2015        21.2. 2015


 

 

 


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

ルイヴィトンiphoneケース ルイヴィトンコピー ルイヴィトンiphone7plusケース
Copyright © EKdesign 2007