Technické podmínky pro připojení

Kdo se chcete napojit na vodovod a nechat si instalovat vodoměrnou sestavu, je nezbytně nutné, aby montážní firmě zadal přesný popis, jak má sestava vypadat. Je nutné trvat na tom, aby byly dodrženy všechny části vodoměrné sestavy dále uvedené:

Vodoměrná sestava:

  • PPS spojka přímá (nebo koleno) 1
  • “Kulový uzávěr 1“ (Giacomini) – lepší kvalita
  • Redukce 1“ x  3/4 “ mosaz
  • Šroubení k vodoměru
  • Stavební mezikus – trubka 1“ délka 16 cm – zatím místo vodoměru
  • Šroubení k vodoměru¨
  • Redukce 1“ x  3/4 “ mosaz
  • Kulový uzávěr 1“ s vypouštěním
  • Dvojnypl 1“ mosaz
  • Zpětná klapka 1“ (těžká řada)

Není možné nahrazovat jednotlivé komponenty jinými či před vodoměr předsazovat filtr!

 

Důležité soubory:

Provoz vodovodu

Vodovod – rekapitulace, zásobování a kvalita vody

Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení pozemku – vodovod

Požadavky na technické provedení přípojky

Smlouva o dodávce pitné vody z veřejného vodovodu Struhařov

Obchodní podmínky pro dodávku pitné vody z vodovodu Obce Struhařov

Základní kontaktní údaje Vodovodu obce Struhařov