Veřejné osvětlení

Plán VO obce Struhařov

Pro nahlašování poruch VO můžete použít mapu , kde jsou jednotlivé lampy očíslovány. Nahlášením konkrétního čísla bude porucha rychleji identifikována

.