Druhy a ceny svozu odpadu

Pro rok 2021 jsou ceny za svoz odpodu ponechány ve stejné výši jako v roce 2020.

Aktualizovanou tabulku pro rok 2021 naleznete zde.

Obecně závaznou vyhlášku Obce Struhařov č. 2/2018, kterou se mění OZV č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce Struhařov naleznete zde.