Druhy a ceny svozu odpadu pro rok 2018 naleznete zde


Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu bude probíhat od 27.3. do 20.11.2018 každé liché úterý.


Svoz nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 21.4.2018. Podrobnosti naleznete zde .