V roce 2016 bylo ve Struhařově v rámci projektu „Sběrný dvůr a sběrná místa“ , vybudováno za podpory Operačního programu životního prostředí 8 sběrných míst, která nabízí možnost likvidace tříděného odpadu v příznivé dochozí vzdálenosti pro každého. Na obecním úřadě si pak pro domácí třídění můžete koupit za 5,- Kč/ks barevné pytle, do kterých doma lze tříděný odpad odděleně shromažďovat, než jej odnesete do kontejnerů.