Druhy odebíraného odpadu:

  • Směsný komunální odpad
  • Tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo
  • Velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky…
  • Elektroodpad: baterie, zářivky, lednice, mrazáky a ostatní elektronické spotřebiče
  • Pneumatiky
  • Biologicky rozložitelný odpad
  • Kovy
  • Baterie
  • Nebezpečný odpad: barvy, rozpouštědla, oleje

Na shromaždiště odpadů jsou oprávněni ukládat odpad pouze občané a rekreanti obce Struhařov, kteří mají řádně zaplacen poplatek za odpady (kontrolováno dle seznamu). Nebezpečný elektroodpad zde můžou odkládat i občané z jiných obcí.