Co lze kompostovat

Na kompostárnu přijímáme:

 • odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny
 • biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce)
 • odpady z lesnictví

Na kompostárnu nepřijímáme:

 • tekuté zbytky jídel
 • oleje a tuky
 • odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
 • uhynulá zvířata
 • biologicky nerozložitelné a jiné odpady
 • zemina, pařezy, kořeny
 • ,,prozatím“ hnůj
 • seno a slámu

Možnost svozu bioodpadu

Kompostárna Struhařov nabízí pro občany partnerských obcí možnost svozu bioodpadu. veškeré podrobnosti a ceny platné od 11.4.2017 naleznete zde .