Co lze kompostovat

Na kompostárnu přijímáme:

  • odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí, větve, kůra, piliny
  • biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky a zbytky zeleniny, ovoce)
  • odpady z lesnictví

Na kompostárnu nepatří:

  • tekuté zbytky jídel
  • oleje a tuky
  • odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
  • uhynulá zvířata
  • biologicky nerozložitelné a jiné odpady
  • zemina, pařezy, kořeny
  • ,,prozatím“ hnůj

Možnost svozu bioodpadu

Kompostárna Struhařov nabízí pro občany partnerských obcí možnost svozu bioodpadu. veškeré podrobnosti a ceny platné od 11.4.2017 naleznete zde .