Svoz bioodpadu v roce 2021 bude probíhat v PÁTEK

                  Týdenní plus čtrnáctidenní (sudý týden) od 9.04.2021

                  Týdenní svozy od 2.4.2021