Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Vodovod a kanalizace

Vodovod a kanalizace obce Struhařov

Základní údaje

Vlastník vodovodu a kanalizace: OBEC STRUHAŘOV, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, IČ: 00240 800

Provozovatel vodovodu a kanalizace: OBEC STRUHAŘOV, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov, IČ: 00240 800, zastoupená starostkou Mgr. Dagmar Zajíčkovou a místostarostkou Mgr. Lenkou Šourkovou

Odborná odpovědná osoba:  Mgr. Dagmar Zajíčková

Obsluha vodovodu:                                                                                                             

Karel Špott - 739 024 681
Zástup obsluhy vodovodu: Richard Erben - 602 881 369                                                                                                                                          

Obsluha kanalizace:                                                                                         

Richard Erben - 602 881 369
Zástup obsluhy vodovodu: Karel Špott - 739 024 681

Odpovědnost za provozování vodovodního a kanalizačního systému má odborná odpovědná osoba. Obsluha vodovodu a kanalizace Struhařov je odpovědná za udržování dobrého technického stavu vodovodního a kanalizačního systému, zajištění provozu ČOV včetně kontrol vypouštěných vod, kontrol kvality vody a provádění nápravných opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech, při zhoršení kvality vody, nedostatečném množství vody, vedení technicko-provozní dokumentace a vlastní provozování vodovodu a kanalizace dle provozního řádu a platných právních předpisů. Obsluha vodovodu a kanalizace je zodpovědná za odstranění nedostatků zjištěných na základě kontrol odborné odpovědné osoby a podepisuje zápis o provedených kontrolách.

Komunikační spojení na odpovědné osoby

Osoba

Telefon

Elektronické spojení

Starostka  
Mgr. Dagmar Zajíčková+420 725 026 768starosta@struharov.cz
Místostarostka  
Mgr. Lenka Šourková+420 775 914 015mistostarosta@struharov.cz
  
Odborná odpovědná osoba

+420 725 026 768

starosta@struharov.cz
Mgr. Dagmar Zajíčková
Obsluha vodovodu a kanaliz.:

richarderben@seznam.cz

Karel Špott+420 739 024 681
Richard Erben+420 602 881 369
Pověřená laboratoř Kut.Hora 

piskacova@vhskh.cz

Piskačová+420 606 685 310
Fakturace, platby

+420 323 641 874

ucetni@struharov.cz
Dana Benešová

 


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007