Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Rozšíření MŠ - STONOŽKA


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZŠÍŘENÉ MŠ

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na slavnostní otevření rozšířené Mateřské školy Struhařov, která s novým kabátem navléká i nové jméno „Stonožka“ V úterý dne 2.dubna 2013 od 9,00. Pro všechny, kdo ve všední den přijít nemohou, ale novou školku chtějí vidět pořádáme  dále den otevřených dveří v sobotu 6.dubna od 10:00hod.
Pozvánka.


Rozšíření MŠ Struhařov

Ve čtvrtek 9. srpna 2012 proběhlo SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY poklepáním na základní kámen za účasti významných osobností a médií. 

5. července 2012 byla na základě výběrového řízení podepsána Smlouva o dílo s firmou Branická stavební s.r.o.

V letošním a příštím roce obec Struhařov realizuje projekt „Rozšíření MŠ Struhařov“ díky dotaci Regionálního operačního programu Střední Čechy. Otevření rozšířené MŠ se předpokládá na jaro 2013.


Začínáme stavět 

9. srpna 2012 proběhlo slavnostní zahájení stavby Rozšíření MŠ Struhařov. Poklepem na základní kámen jsme se všichni společně zavázali, že stavbu dokončíme kvalitně, včas a se ctí, aby Struhařovské děti měly své zázemí a radost.

Jak tedy bude stavba probíhat?
Po zbourání stávajícího průčelí a výkopových pracích budou položeny základy nové budovy, která naváže kolmo na stávající. Vzhledem k potřebě zachování provozu MŠ a OÚ během stavby, do stávajícího objektu bude zatím zasahováno minimálně a vlastní vnitřní provázání bude ponecháno na dobu vánočních prázdnin. V září dojde také na položení zemního kolektoru tepelného čerpadla v prostoru za obchodem a Požárním domem, čímž dojde k dočasnému omezení provozu cvičiště hasičů, kterým tímto děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace se stavbou spojené. Doba výstavby se nám průtahy výběrového řízení silně zkrátila, nicméně termín dokončení stavby je nadále plánován na konec února 2013 s tím, že s otevřením nově rozšířené školky se počítá na 1.dubna 2013. Úspěšnost dodržení harmonogramu bude jistě závislá na klimatických podmínkách letošní zimy, tak uvidíme, jak se vše termínově podaří.

Věříme, že se podaří dobrá spolupráce, nad provedením díla bdíme nejen my, jako investor, ale i technický dozor investora, kterým je fy. Vejvoda s.r.o. v osobě Petra Špačka a autorský dozor projektanta Ing. Jiří Šír. Své kvality a účinnou pomoc prokazovali již ve fázi výběrového řízení.
    5. července 2012 byla na základě výběrového řízení podepsána Smlouva o dílo s firmou Branická stavební s.r.o.

Výzva k podání nabídky ve ve veřejné zakázce: "Rozšíření MŠ Struhařov“


V souladu se zněním § 38 odst. 5 zákona a s pravidly pro výběr dodavatelů v rámci ROP, Vás tímto jako zadavatel Obec Struhařov, IČ: 00240800, zastoupený Mgr. Dagmar Zajíčkovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rozšíření MŠ Struhařov“ za podmínek viz příloha.
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po – Pá v době od 8.00 – 16.00 hod. (v poslední den do 10:00 hod) v kanceláři společnosti CGB-Consult, s.r.o., Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8 – Karlín. Nebo zaslat na totožnou adresu tak, aby byla doručena nejpozději do 2. 4. 2012 do 10:00 hodin.Naše školka maličká SKUTEČNĚ nafoukne se celičká!!

Tak a je to tady!!! Třičtvrtě roku od podání velmi obsažné žádosti o dotaci do ROP Středočeského kraje, se dozvídáme o úspěchu, ve který jsme se všichni již báli doufat. 22. prosince 2011, den po zasedání Výboru regionální rady ROP Střední Čechy nervózně tisknu svůj mobil a bojím se na ROP zavolat. Nádech, volám, ať je pravda jakákoliv. Po chvíli napjatého ticha, skáču do výšky a křičím radostí: „MÁME TO!!!“  (Děti se na mě dívají se shovívavým úsměvem, už si zvykly.)   Náš projekt byl jedním ze 4 šťastných, kterým bude dotace na mateřskou školu přidělena!!! Nemohu tomu uvěřit, v té ohromné konkurenci projektů. Ptám se znovu a znovu „Je to pravda? Je to jisté?“ JE TO PRAVDA!! Bezmála 19,7 mil Kč poputuje z evropských fondů do Struhařova udělat radost dětem, maminkám a tatínkům.  Okamžitě obvolávám s tou zprávou zastupitele a ředitelku MŠ, je to nádherný vánoční dárek!!! Pro Obec to představuje sice ohromnou hromadu práce v příštím roce a také nemalou spoluinvestici ve výši cca 5 mil Kč, ale teď je pár dní na čistou radost.

Dovoluji si jen schematicky zopakovat, co vše projekt obnáší: V rámci přístavby k stávající budově vzniknou nové dvě prostorné třídy, ložnice pro děti, zbrusu nová kuchyně, zázemí pro personál a sociální zázemí, interaktivní a výtvarná dílnička. Kapacita Mateřské školy se tak více než zdvojnásobí  - ze stávajících 25 dětí na 56 a tak Struhařovské maminky se už nebudou muset strachovat, jestli mají kam své ratolesti umístit a možná potěšíme i pár přespolních. Celý objekt bude budován v nízkoenergetickém standardu s vytápěním na principu zemního kolektoru a tepelného čerpadla se solárním ohřevem vody a rekuperací vzduchu. Vzhledem k tomu, že projekt má být realizován do března 2013, kdy by se měl slavnostně zahájit provoz, není nač čekat, okamžitě musíme začít s přípravou jeho realizace. Stavební povolení naštěstí již máme a tak bude prvním krokem výběrové řízení a to ještě v zimě, aby se dalo se stavbou začít co nejdříve. Projekt je koncipován tak, aby minimalizoval omezení stávajícího provozu školky, ale samozřejmě se jej zákonitě dotkne. Prosíme tedy rodiče a děti, aby nové stavbě napomohli svou trpělivostí a pochopením. O podrobnostech se budeme snažit co nejlépe informovat. Koneckonců dětské hřiště MŠ jako letní hernu už máme, tak budou mít děti kde být, ne?


  

Projekt rozšíření MŠ Struhařov aneb „Naše školka maličká, nafoukne se celičká“

S ohledem na silný přetlak poptávky na umístění dětí do struhařovské MŠ  i trvale vzrůstající počet nových občánků při jejich vítání si vyžádaly rozjezd projektu rozšíření MŠ. V prosinci roku 2010 tak pod rukama pracovní komise zastupitelů, zaměstnanců MŠ, dobrovolníků a projektantů začal vznikat stavební projekt, interiérový projekt i projekt kuchyně.

    

Stávající disposice MŠ v prvním patře nad Obecním úřadem neumožňovala přístavbu pouhé jedné třídy. Bylo nutno navrhnout řešení komplexnější a tak nakonec  projekt obsahuje přístavbu křídla budovy se dvěma třídami, kuchyní, ložnicí a tělocvičnou vybavenou pohybově inspirativními prvky, jako je horolezecká stěna, či  bazén s míčky a hrad. Stávající (příliš malá) herna bude využita především pro výtvarné aktivity dětí a počítá se zde i s „interaktivní dílničkou“, kdy pro výuku dětí poslouží interaktivní tabule. V původní části MŠ  vznikne rovněž i v současnosti velmi chybějící zázemí – sklad a kancelář/šatna pro personál.
Celá přístavba je plánována v nízkoenergetickém standardu se zdrojem vytápění v podobě tepelného čerpadla se zemním  kolektorem, rekuperací vzduchu a solárním ohřevem teplé vody.  Ze stávající kapacity max. 25 dětí má být vytvořen prostor pro 56 dětí, což činí 2 třídy.
Celkový rozpočet stavby se včetně technologií, kuchyně a interiérového vybavení vyšplhal přes 20 mil Kč, což je nemyslitelné financovat bez dotace. Žádost o dotaci do 59 výzvy Regionálního operačního programu Středočeského kraje jsme podali v polovině roku 2011 - na celý Středočeský kraj je však vymezeno na školky pouze 65 mil Kč a konkurence projektů bude zřejmě veliká. Nicméně nevzdali jsme to před bojem a snažili se vyladit v žádosti, co se dá. Veliký dík za operativní spolupráci patří zejména Martině Toťové a Lence Šourkové, které mnohdy po nocích připravovaly podklady pro zpracovatele žádosti o dotaci. Děkujeme i všem ostatním, kteří jsou ochotni projektu pomáhat a to mnohdy bez ohledu na svůj osobní volný čas.

Rovněž zvažujeme přípravu samostatné žádosti o dotaci na technologii vytápění tepelným čerpadlem a rekuperací z Operačního programu Životní prostředí, kde však ještě není jisté, zda a kdy bude vyhlášena odpovídající výzva.

Pokud by se podařilo prostředky získat, kapacita školky se více než zdvojnásobí, zkvalitní se prostory pro výuku, pohyb, výtvarné činnosti i odpočinek dětí.
Projekt je připraven tak, aby (v případě přiznání dotace) mohl být realizován v průběhu roku 2012/2013.


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007