Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Kanalizace a ČOV

Tlaková kanalizace

Obec Struhařov položila první kanalizační řad k vodovodu v ulici Mnichovická v roce 2006 - a to s vlastním, doposud spláceným, 6mil. nákladem. V roce 2008 byla postavena I. etapa tlakové kanalizace o celkové délce cca 5,4 km a 128 čerpacích jímkách. V roce 2009 pak následovala stavba II. etapy s délkou cca 6 km a 160 čerpacích jímkách. Nad rámec projektu bylo ještě realizováno 38 jímek na základě soukromých objednávek - čímž je zajištěno odkanalizování celé obce. Projekt kanalizace realizovala díky laskavé podpoře Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci podopatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic Programu rozvoje venkova ČR, který poskytl 90% z celkových nákladů. Hlavní dodavatel - KNOSS s.r.o.

Financování kanalizace
6 000 000Kč obec Mnichovická  
35 996 158 Kč  dotace EU + SR
3 996 158 Kč obec
Celkem 45 995 732 Kč

SZIF       ev. fond rozvoje venkova

Obec Struhařov tímto děkuje za prostředky Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova.


Čistírna odpadních vod

Obec Struhařov v roce 2008 postavila kompletní mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 1200 EO s laskavým přispěním Fondu životního prostředí Středočeského kraje ve výši 5 mil Kč a vlastní investicí 3 mil Kč.  V roce 2009 úspěšně proběhl zkušební provoz  ČOV, do trvalého provozu byla ČOV uvedena kolaudací počátkem letošního roku.

Středočeský kraj

Obec Struhařov tímto děkuje za poskytnuté prostředky Středočeskému kraji.


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007