Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Bezpečně za sportem

  “Bezpečně za sportem – Rekultivace veřejných ploch u sportoviště TJ Sokola Struhařov“

 – komplexní dílo včetně všech dopravních opatření, povinné publicity a souvisejících nákladů v souladu se zadávacím projektem. Součástí díla jsou všechny práce a činnosti nezbytné pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu a v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.

Specifikace díla: 

1) Chodníky
Od místní čekárny busu k areálu sportoviště TJ Sokol Struhařov a  u Hřiště před areálem Sokola -  ze zámkové dlažby 60mm, snížený po celé délce prostoru vjezdu na parkoviště, které bude ohraničovat. Chodník bude ohraničen betonovými obrubníky uloženými v betonovém loži.

2) Oprava parkovacích ploch
- Parkovací plocha mezi ulicí Ondřejovská a hrací plochou fotbalové hřiště. Mění se tvar parkoviště (příprava pro světelnou signalizaci u přechodu pro chodce).

3) Oprava komunikace  před areálem Sokola, Zpomalovač
Průjezdová komunikace mezi hrací plochou a kabinami. Před přechodem mezi kabinami a hrací plochou bude přes komunikaci umístěn zpomalovací příčný práh a osazeno adekvátní dopravní značení.

Pro křížení s dotovanou akcí Rekonstrukce a modernizace místních komunikací dotované z ROP Střední Čechy je tato část z projektu vyňata a nahrazena následujícím souvisejícím plněním:

Náhradním plněním bude:
1) Odvodnění zpevněných ploch parkoviště, chodníků a komunikace - doplnění dvou dešťových vpustí a 50,5m odvodňovacího potrubí.
2) Zpevněná plocha u sběrného dvora pro stání kontejnerů (20 m2) - zámková dlažba, složení vrstev stejné jako chodníky.
3) Zpevněná plocha vedle sportovních kabin o rozměrech52m2 - zámková dlažba - složení vrstev stejné jako chodníky, prostor pro sportovně společenské akce. Díky tomuto "společenskému prostoru dojde k posunu je  3 parkovacích míst - změna disposičního řešení.
4) Osvětlení - pro bezpečnost hráčů při fotbalových zápasech bude doplněn jeden repasovaný stožár s osvětlením do rohu hřiště - 111,5 m kabelu
5) Prodloužení chodníku podél fotbalového hřiště až na jeho konec - zámková dlažba - složení vrstev stejné jako chodníky. Celkem přibude 54 m2 chodníku.

Dále se změní disposiční řešení chodníků u hl. komunikace Ondřejovská a to tak, aby odpovídala požadavkům přípravy pro budoucí osazení semaforu (zúžení v prostoru přechodu pro chodce), čímž se zároveň i mírně zvětší plocha parkoviště.

loga


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007