Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Základní údaje o obci


Směrnice č. 3/2011, kterou se stanoví postup pracovníků OÚ Struhařov při realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím


Výroční zprávy

2015


Poskytování informací:

1/2015 – Poskytnuté informace naleznete zde
1/2016  – Poskytnuté informace naleznete zde: příloha1, příloha2, příloha3
2/2016
1/2017