Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Povolení k odběru podzemní vody

Vážení občané,

možná jste už v mediích slyšeli, že Vám vznikla povinnosti požádat o vydání povolení k odběru podzemní vody z Vaší studny. K datu 1.1.2008  je třeba mít toto povolení vydané. 

NOVÉ  INFORMACE  OD  VODOPRÁVNÍHO  ÚŘADU  ŘÍČANY:

Shrnutí právní legislativy

FORMULÁŘE:

Žádost o povolení k odběru pozemních vod pro domácnost

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami pro domácnost

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo pozemních pro domácnost

Žádost o stavební povolení k vodním dílům pro domácnost

Údaje o stávajícím odběrném místu podzemní vody

Vyjádření hydrogeologa

 

Koho se povinnost týká:

1) fyzické osoby (nepodnikající), která má studnu postavenou po roce 1955, a nemá povolení vodoprávního úřadu

2) fyzické osoby (nepodnikající), která má studnu postavenou po roce 1955 a má ji uvedenou pouze v kolaudačním rozhodnutí k domu

Koho se povinnost netýká:

1) fyzické osoby (nepodnikající), která má studnu postavenou před rokem 1955

2) fyzické osoby (nepodnikající), která má studnu postavenou po roce 1955, ale vodu z ní neodebírá

V případě namátkové kontroly odběru vody ze studny je vhodné doložit stáří studny např. dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna

 Jak postupovat v případě povinnosti:

Požádat  VODOPRÁVNÍ  ÚŘAD V ŘÍČANECH, Masarykovo nám. 53, budova A o vydání povolení k odběru podzemní vody, povolení proběhne ve vodoprávním řízení a nepodléhá správnímu poplatku.

Co předložit na Vodoprávním úřadě v Říčanech:

1) formulář žádosti

2) vyjádření hydrogeologa, které je podkladem k vydání povolení 

3) výpis a snímek z katastru nemovitostí, mapový podklad se zákresem místa odběru podzemní vody

4) kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí, pokud souvisí s vodním dílem, vydané jiným vodoprávním úřadem

5) rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení dotčených orgánů st.správy, týkající se dané věci

6) plná moc žadatele pro jeho zástupce, pokud je žádost podána v zastoupení

Před podáním žádosti se doporučuje konzulovat s příslušným vodoprávním úřadem  doložení vyjádření hydrogeologa. Podrobnosti naleznete i na www.mv.cz - vodní hospodářství - státní správa ve VH - často kladené dotazy.

Zorientujte se v povoleních - MF Dnes


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007