Obecní úřad

Obecní úřad

Obec Struhařov

Obec je právním subjektem na základě zák. č. 128/2000, o obcích ve znění pozdějších předp.
IČ obce:  00240800
DIČ: CZ 00240800
Nejvyšší orgán samosprávy obce: obecní zastupitelstvo
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022:  9
Výkonný orgán obce:  Obecní úřad


Kontakty:

Adresa pro kontakt s obcí (místo, kde lze získat příslušné informace,  kde  lze  podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí):

Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179
Struhařov, 251 64
okres Praha Východ

Tel: +420 323 641 874
E-mail: obec@struharov.cz
Datová schránka: jdkaum9
Číslo účtu: 2401318860/2010

Starosta
Mgr. Jan Jančík:
+420 778 008 153


Místostarostka

Ing. Jitka Zákravská:
+420 778 007 741

Vedoucí technické správy
Pavel Dlouhý
+420 778 007 742

Další elektronické adresy:
stavebni@struharov.cz
ts@struharov.cz
ucetni@struharov.cz

Správce vodovodu
Karel Špott
+420 739 024 681

Správce kanalizace
Richard Erben
+420 602 881 369


Otvírací hodiny místní knihovny v budově bývalé školy:

Po 16,00 – 18,00 hod.


Úřední hodiny :

Kancelář OÚ, stavební a technická komise:
Po:
  17:00 – 19:00
St:    17:00 – 18:00
–  Běžná agenda obce + ověřování, kopírování

Pokladna, Czech Point:
Po:
  8:00 – 12:00; 15:00 – 19,00
Út: 8:00 – 12:00
St: 8:00 – 12:00; 14:00 – 18:00
–  Výběr poplatků, výpisy Czech Point


Letní období  1.4 do 31.10

Po: 7:00 – 9:00
Út: zavřeno
St: 8:30 – 10:00
Čt: 16:00 – 18:30
Pá: 16:00 – 18:30
So: 8:30 – 11:00
Ne: 16:00 – 19:00

Zimní období  1.11 do 31.3

Po: 8:00 – 10:00
Út: zavřeno
St: 8:30 – 10:00
Čt: 15:00 – 17:30
Pá: 15:00 – 17:30
So: 8:30 – 11:00

Přijímané druhy odpadů: Směsný komunální odpad,tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo,velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky. Elektroodpad – např: lednice, sekačky, pračky, PC, TV, také baterie a autobaterie.

 Žádosti o informace

Postup, jak žádat o poskytnutí informace na obecním úřadě dle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  práva a povinnosti žadatele, povinnost a práva OÚ jako poskytovatele informací, možnosti odvolání se, stanovené lhůty, které je nutno dodržovat  a  sazebník úhrad za  náklady vyvolané činností pro poskytnutí informace jsou uvedeny ve Směrnici OÚ Struhařov č. 1/2000, která je k nahlédnutí na OÚ Struhařov.  Při poskytování informací se obecní úřad řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a směrnicí OÚ Struhařov č. 4/ 2008.


Personální struktura OÚ

Základní identifikační a organizační údaje

Organizační strukturu obce Struhařov naleznete zde .


Organizační struktura orgánů Obce a Obecního úřadu Struhařov:

Starosta

Mgr. Jan Jančík

Místostarosta

Ing. Jitka Zákravská

Finanční výbor

PhDr. Lucie Jerglová – předseda
Miroslav Rada
Ing. Daniel Riegel – externě

Kontrolní výbor

Pavel Kudrman – předseda
Miroslav Rada
Ing. Daniel Riegel – externě

Stavební a technická komise

Pavel Dlouhý – předseda
Ing. Kamil Šubrt
Ing. Jitka Zákravská

Kulturní, školská, sociálně zdravotní a sportovní komise

Ing. Kamil Šubrt – předseda
Josef Marek
Zdeněk Martínek
Markéta Hodrová – externě
Hana Maštalířová – externě
František Kefurt – externě
Jakub Zuza – externě

Komise životního prostředí a veřejného pořádku 

Miroslav Rada – předseda
Zdeněk Martínek
Hana Maštalířová – externě

Zaměstnanci OÚ

Hodrová Markéta
kancelář, web

Dana Benešová
účetní, mzdová účetní (externí)

Iva Špottová
pokladní, Czech point, úklid

Jitka Zákravská
stavební komise

Marie Kadlecová
knihovnice

Pavel Dlouhý
TS Obce Struhařov
vedoucí

Jitka Zákravská
administrativa TS

Eliáš Milan
údržba obce
kompostárna

Zdeněk Našinec
údržba obce
kompostárna

Karel Špott
technická obsluha vodovodu
zástup technická

Richard Erben
technická obsluha ČOV a kanalizace
zástuptechnická obsluha vodovodu
obsluha ČOV a kanalizace (ext.)

Oldřich Hrouda
Sběrný dvůr

Svazek obcí Region Jih
Mgr. Jan Jančík
Ing. Jitka Zákravská

Svazek obcí Ladův kraj
Mgr. Jan Jančík
Ing. Jitka Zákravská

Místní akční skupina Říčansko
Pavel Kudrman

Ve Struhařově dne:   7.11.2018  Mgr. Jan Jančík, starosta