Úřední hodiny+kontaktní údaje

Úřední hodiny a kontakty

Obec Struhařov

Obec je právním subjektem na základě zák. č. 128/2000, o obcích ve znění pozdějších předp.
IČ obce:  00240800
DIČ: CZ 00240800
Nejvyšší orgán samosprávy obce: obecní zastupitelstvo
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018:  9
Výkonný orgán obce:  Obecní úřad


Kontakty:

Adresa pro kontakt s obcí (místo, kde lze získat příslušné informace,  kde  lze  podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí):
Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, Struhařov, 251 64, okres Praha Východ

Tel: +420 323 641 874
E-mail: obec@struharov.cz
Datová schránka: jdkaum9
Číslo účtu: 2401318860/2010

Starostka – Mgr. Dagmar Zajíčková: +420 725 026 768
Místostarostka
– Mgr. Lenka Šourková:  +420 778 007 741
Druhý místostarosta – Pavel Kudrman +420 602 609 465
Vedoucí technické správy – Pavel Dlouhý  +420 778 007 742

Další elektronické adresy:
stavebni@struharov.cz
ts@struharov.cz
ucetni@struharov.cz
Správce vodovodu –   Karel Špott:              +420 739 024 681
Správce kanalizace – Richard Erben:       +420 602 881 369


Úřední hodiny :

Kancelář OÚ, stavební a technická komise:
Pondělí :  17,00 – 19,00
Středa:    17,00 – 18,00
–  Běžná agenda obce + ověřování, kopírování

Pokladna, Czech Point:
Pondělí :  8,00 – 12,00 a 15,00 – 19,00
Úterý:       8,00 – 12,00
Středa:    8,00 – 12,00 a 14,00 – 18,00
–  Výběr poplatků, výpisy Czech Point


 

Otvírací hodiny shromaždiště odpadů:

Letní období 1.4. – 31.10.                      Zimní období 1.11.- 31.3.

Po –    7,00 – 9,00                                      Po –    8,00 – 10,00
Út –    zavírací den                                     Út –    zavírací den
St –    8,30 – 10,00                                    St –    8,30 – 10,00
Čt –    16,00 –  18,30                                Čt –    15,00 –  17,30
Pá –   16,00 – 18,30                                  Pá –   15,00 – 17,30
So –    8,30 – 11,00                                   So –    8,30 – 11,00
Ne –   16,00 – 19,00                                 Ne –   15,00 – 18,00

Přijímané druhy odpadů: Směsný komunální odpad,tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo,velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky. Elektroodpad – např.: lednice, sekačky, pračky, PC, TV, také baterie a autobaterie.


Otvírací hodiny místní knihovny v budově bývalé školy:

Po 16,00 – 18,00 hod.


 Žádosti o informace

Postup, jak žádat o poskytnutí informace na obecním úřadě dle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  práva a povinnosti žadatele, povinnost a práva OÚ jako poskytovatele informací, možnosti odvolání se, stanovené lhůty, které je nutno dodržovat  a  sazebník úhrad za  náklady vyvolané činností pro poskytnutí informace jsou uvedeny ve Směrnici OÚ Struhařov č. 1/2000, která je k nahlédnutí na OÚ Struhařov.  Při poskytování informací se obecní úřad řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a směrnicí OÚ Struhařov č. 4/ 2008.