GDPR – Ochrana osobních údajů

Pověřencem Obce Struhařov, TS Obce Struhařov
a MŠ Stonožky Struhařov je:

Tomáš Sýkora, analytik – SUMA spol. s r.o.
kontakt: tomas.sykora@sumanet.cz