Archiv úřední desky 2015


VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY VYVĚŠENÉ 2015:

Svazek obcí Region Jih
zastoupený Mgr. Dagmar Zajíčkovou, předsedkyní představenstva
IČ: 63112671
Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary
Vyhlašuje výběrové řízení na:

Nákup vybavení pro separaci a svoz BRKO na území svazků obcí Region Jih.

Předmět veřejné zakázky:
1. Část předmětu veřejné zakázky – pořízení svozové techniky s hákovým nakladačem a velkoobjemových kontejnerů pro systém odděleného sběru a svozu BRKO ze sběrných míst.
2. Část předmětu veřejné zakázky – pořízení bio-popelnic určených pro systém odděleného sběru BRKO od občanů a zahradních kompostérů pro občany.
Nabídky podávejte na OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Struhařov v termínu do 27. srpna 2015 do 10:00 hod.
Zadávací dokumentaci naleznete zde .

VYPSÁNO NOVĚ – Výzva k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem – ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov“ – ul. U Rybníčka, Spojovací

Obec Struhařov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov“ – ulice U Rybníčka, Spojovací.

Veškeré potřebné materiály k podání nabídky naleznete zde ve spodní části stránky.

Lhůta pro podání nabídky je nejpozději do 10.4.2015 do 13:30 .

 


Výzva k podání nabídky k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na savební práce s názvem – ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov“ – ul. U Rybníčka, Spojovací

 

Obec Struhařov vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení „Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov“ – ulice U Rybníčka, Spojovací.

Veškeré potřebné materiály k podání nabídky naleznete zde ve spodní části stránky.

Lhůta pro podání nabídky je nejpozději do 27.3.2015 do 10:00 – ZRUŠENO.

Výzva Obce Struhařov – prodej bezdrátové internetové sítě Obce Struhařov

Vaše případné nabídky zasílejte prosím v termínu do 21.12.2015 do 12,00.

Potřebné dokumenty:
Výzva k podání nabídky

Všeobecné podmínky

Krycí list


 

Veřejné vyhlášky 2015