Úřední deska

Elektronická úřední deska“ je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.