Zvláštní využívání místní komunikace

Zvláštní užívání místní komunikace

Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení, provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace (stavba přípojek), průjezd např. nákladní a stavební techniky o hmotnosti vyšší, než je povoleno svislým dopravním značením B13, kterým je dán vozidlům váhový limit 3,5 t, nebo vozidel s nadměrným nákladem, umístění inženýrských sítí do silničního pozemku, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci, dočasné využití k uspořádání veřejné a společenské akce, dočasné zřízení objížďky a uzavírky… Rovněž napojení pozemku na místní komunikaci představuje zvláštní užívání místní komunikace a v praktickém smyslu se to týká každého pozemku, na který jeho majitel má z místní komunikace přístup.

Jaká povinnost z toho plyne?

Každý, kdo takto jiným způsobem než obvyklým chce místní komunikaci užívat, musí podat na Obecním úřadu Žádost o zvláštní užívání místní komunikace. V kanceláři Technické správy obce je k vyzvednutí formulář žádosti nebo si jej můžete stáhnout zde.
Obecní úřad na základě žádosti může vydat souhlas se zvláštním užíváním komunikací a stanovit v něm podmínky zvláštního užívání komunikace.

Kolik to stojí?

Povolení zvláštního užívání místní komunikace je zpoplatněno prostřednictvím správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb. O správních poplatcích, výše poplatku se odvíjí od délky doby zvláštního užívání místní komunikace následujícím způsobem:

  • 10 dní a méně – 100,- Kč
  • 11 dní až 6 měsíců – 500,- Kč
  • více než 6 měsíců – 1000,- Kč.

Poplatek za připojení pozemku na místní komunikaci (vybudování vjezdu) – 500,- Kč.
Tento správní poplatek je jednorázový, pro případ stavby nemovitosti a její rekonstrukce, stejně tak jako v případě zemních prací většího rozsahu však není jediný.
Mechanické přetěžování komunikací při stavebních činnostech je velmi častou příčinou jejich neutěšeného stavu a proto se stavebníci musí spoluúčastnit na nákladech na opravy těchto komunikací.
Metodiku výpočtu výše kauce zvláštního užívání místních komunikací vozidly s váhou nad 3,5t naleznete zde.