Odpady/TKO

Druhy a ceny svozu odpadu pro rok 2019 jsou dle Usnesení č.1/2019 zastupitelstva ze Zasedání Obce Struhařov konaného dne 9.1.2019,
ponechány ve stejné výši jako v r. 2018. Aktualizovanou tabulku pro r. 2019 včetně termínů svozu bioodpadu naleznete zde.
Odpady bude firma FCC vyvážet na starou známku do konce února 2019.

Mimořádný výběr poplatků pro občany, kteří nemají možnost zakoupit známku v úředních hodinách, proběhne na pokladně OÚ
v sobotu 16.2.2019 od 8:00 do 12:00 hod.


Obecně závaznou vyhlášku Obce Struhařov č. 2/2018, kterou se mění OZV č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce Struhařov naleznete zde.