Odpady/TKO

Svoz bioodpadu bude probíhat každý PÁTEK :

týdenní svozy začínají od 2.4.2021 (lichý týden)

čtrnáctidenní svozy začínají od 9.4.2021 (sudý týden)

Druhy a ceny svozu odpadu pro rok 2021 jsou ponechány ve stejné výši jako v r. 2020. Aktualizovanou tabulku pro r. 2021 naleznete zde.
Odpady bude firma FCC vyvážet na starou známku do poloviny února 2021.

Mimořádný výběr poplatků pro občany, kteří nemají možnost zakoupit známku v úředních hodinách, proběhne na pokladně OÚ
v sobotu 6.2.2020 od 8:00 do 12:00 hod.


Obecně závaznou vyhlášku Obce Struhařov č. 2/2018, kterou se mění OZV č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce Struhařov naleznete zde.