Personální struktura

Základní identifikační a organizační údaje

Organizační strukturu obce Struhařov naleznete zde .


Organizační struktura orgánů Obce a Obecního úřadu Struhařov:

Starosta   –    Mgr. Dagmar Zajíčková

Místostarosta   –   Mgr. Lenka Šourková

Druhý místostarosta – Pavel Kudrman

Finanční výbor  –  Ing. Pavel Kušička – předseda
Ing. Aleš Hrouda
Pavel Kudrman

Kontrolní výbor  – Jitka Zákravská – předseda
Ing. Kamil Šubrt
PhDr. Magdalena Adoltová – externě

Stavební a technická komise  –  Ing. Aleš Hrouda – předseda
Mgr. Jan Jančík
Ing. Jitka Zákravská

Kulturní, školská, sociálně zdravotní a sportovní komise – Ing. Kamil Šubrt – předseda
Mgr.Lenka Šourková
Pavel Kudrman
Markéta Hodrová

Komise životního prostředí a veřejného pořádku  –  Mgr. Jan Jančík – předseda
Mgr. Lenka Šourková
Ing. Kamil Šubrt

Zaměstnanci OÚ

Hodrová Markéta – kancelář, web
Dana Benešová – účetní, mzdová účetní (externí)
Iva Špottová  – pokladní, Czech point, úklid
Jitka Zákravská – stavební komise
Attila Pethö – IT technik
Marie Kadlecová – knihovnice
TS Obce Struhařov – Pavel Dlouhý – vedoucí
Jitka Zákravská – administrativa TS
Eliáš Milan –  údržba obce, kompostárna
Zdeněk Našinec – údržba obce, kompostárna
Karel Špott – technická obsluha vodovodu, zástup technická
obsluha ČOV a kanalizace (ext.)
Richard Erben – technická obsluha ČOV a kanalizace, zástup
technická obsluha vodovodu
Oldřich Hrouda – Sběrný dvůr

Svazek obcí Region Jih   –   Mgr. Dagmar Zajíčková, Ing. Pavel Kušička

Svazek obcí Ladův kraj   –   Mgr. Dagmar Zajíčková

Místní akční skupina Říčansko   –   Ing. Pavel Kušička

Ve Struhařově dne:   23.11.2016  Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka