Úřední hodiny

Kancelář OÚ, stavební a technická komise:
Po: 17:00 – 19:00
St:  17:00 – 18:00
–  Běžná agenda obce + ověřování, kopírování

Pokladna, Czech Point:
Po:
8:00 – 12:00; 15:00 – 19,00
Út:  8:00 – 12:00
St:  8:00 – 12:00; 14:00 – 18:00
–  Výběr poplatků, výpisy Czech Point


Obec Struhařov je právním subjektem na základě zák. č. 128/2000, o obcích ve znění pozdějších předp.
IČ obce:  00240800
DIČ: CZ 00240800
Nejvyšší orgán samosprávy obce: obecní zastupitelstvo
Počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022:  9
Výkonný orgán obce:  Obecní úřad


Žádosti o informace:

Postup, jak žádat o poskytnutí informace na obecním úřadě dle zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,  práva a povinnosti žadatele, povinnost a práva OÚ jako poskytovatele informací, možnosti odvolání se, stanovené lhůty, které je nutno dodržovat  a  sazebník úhrad za  náklady vyvolané činností pro poskytnutí informace jsou uvedeny ve Směrnici OÚ Struhařov č. 1/2000, která je k nahlédnutí na OÚ Struhařov.  Při poskytování informací se obecní úřad řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a směrnicí OÚ Struhařov č. 4/ 2008.