Formuláře

Smlouva o odvádění odpadních vod (stočné)

Smlouva o dodávce pitné vodě (vodné)

Formulář – Seniorská obálka

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace

Oznámení poplatníka – zhodnocení pozemku

Návrh na kolaudaci stavby
– návrh na kolaudaci vodovodní přípojky občan podá osobně nebo zašle na MěÚ Mnichovice, Stavební úřad, Masarykovo nám.83, 251 64 Mnichovice (tel. 323 640513) včetně dokladu o provedené tlakové zkoušky potrubí a podepsaného čestného prohlášení – viz níže ve formuláři.

Žádost o povolení kácení stromu
– žadatel vyplní a předloží nebo zašle žádost na OÚ Struhařov. Případné dotazy p. Jančík – tel.:778 008 153

Žádost o příspěvek na péči
– žadatel (nemohoucí nebo závislý na péči druhých) vyplní a podepíše žádost, uvede jakým způsobem požaduje proplácet příspěvek a žádost předloží nebo odešle na MěÚ Říčany, Odbor sociální péče, Komenského nám.-dům Senior 251 01 Říčany. Případné dotazy na OÚ Struhařov – pí. Kabátová tel. 323 641874.

Žádost o poskytnutí informací

Žádost o povolení k odběru podzemní vody
– podrobnosti naleznete v menu: Obecní úřad – Povolení k odběru vody