Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Mgr. Dagmar Zajíčková

Funkce:
Starostka

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Obecně závazné vyhlášky, řízení rozvojových projektů, dotace, smlouvy, systémové provozní otázky obce včetně vodovodu kanalizace a odpadového hospodaření, řízení obce

Kontakt:
725 026 768
starosta@struharov.cz

Mgr. Lenka Šourková

Funkce:
Místostarostka

Člen finančního výboru

Člen komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní, Člen komise životního prostředí a veřejného pořádku

Vyřizuje záležitosti (zejména):

Technické a provozní otázky obce, kontrola plateb a poplatků, kulturní akce, školství, veřejný pořádek, přestupky, stížnosti, občanské spory

Kontakt:
778 007 741
mistostarosta@struharov.cz

Pavel Kudrman

Funkce:
Druhý místostarosta, Člen finanního výboru,

Člen kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní komise

Vyřizuje záležitosti (zejména):

Vnitřní kontrola, finanční kontrola, školství

Kontakt:
602 609 465
kudrman@struharov.cz

Ing. Pavel Kušička

Funkce:
Předseda finančního výboru

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Finanční kontrola, příprava rozpočtu

Kontakt:
778 008 152
kusicka@struharov.cz

Ing. Aleš Hrouda

Funkce:
Předseda stavební komise

Člen finančního výboru

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Stavební záležitosti, územní plán, finanční kontrola

Kontakt:
 602 218 532
stavebni@struharov.cz

Mgr. Jan Jančík

Funkce:
Předseda komise veřejného pořádku a životního prostředí

Člen stavební komise

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Veřejný pořádek, přestupky, stížnosti, občanské spory, stavební záležitosti

Kontakt:
 778 008 153
jancik@struharov.cz

Ing. Jitka Zákravská

Funkce:
Předseda kontrolního výboru

Člen stavební komise

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Stavební záležitosti, územní plán

Kontakt:
 723 542 452
zakravska@struharov.cz

Kamil Šubrt

Funkce:
Předseda komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní

Člen kontrolního výboru

Člen komise životního prostředí a veřejného pořádku

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Sportovní, kulturní akce, vnitřní kontrola, veřejný pořádek, občanské spory

Kontakt:
 602 319 174
kamil.subrt@email.cz