Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Mgr. Jan Jančík

Funkce:
Starosta

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Obecně závazné vyhlášky, řízení rozvojových projektů, dotace, smlouvy, systémové provozní otázky obce včetně vodovodu kanalizace a odpadového hospodaření, řízení obce

Kontakt:
+420 778 008 153
starosta@struharov.cz

Ing. Jitka Zákravská

Funkce:
Místostarostka

Člen stavební a technické komise

Vyřizuje záležitosti (zejména):

Technické a provozní otázky obce

Kontakt:
+420 778 007 741
mistostarosta@struharov.cz

Pavel Kudrman

Funkce:
Předseda kontrolního výboru

Vyřizuje záležitosti (zejména):

Vnitřní kontrola, finanční kontrola

Kontakt:
+420 602 609 465
kudrman@struharov.cz

PhDr. Lucie Jerglová

Funkce:
Předseda finančního výboru

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Finanční kontrola, příprava rozpočtu

Kontakt:
+420 724 851 501
jerglova@struharov.cz

Pavel Dlouhý

Funkce:
Předseda stavební komise

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Stavební záležitosti, územní plán

Kontakt:
+420 778 007 742
ts@struharov.cz

Ing. Kamil Šubrt

Funkce:
Předseda komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní

Člen stavební a technické komise

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Sportovní, kulturní akce, stavební záležitosti

Kontakt:
+420 602 319 174
kamil.subrt@email.cz

Josef Marek

Funkce:
Člen komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Sportovní, kulturní akce

Kontakt:
+420 732 385 727
marek@struharov.cz

Miroslav Rada

Funkce:
Předseda komise veřejného pořádku a životního prostředí

Člen finančního výboru

Člen kontrolního výboru

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Veřejný pořádek, přestupky, stížnosti, občanské spory,
finanční kontrola, příprava rozpočtu, vnitřní kontrola

Kontakt:
+420 733 740 895
rada@struharov.cz

Zdeněk Martínek

Funkce:
Člen komise kulturní, školské, sociálně zdravotní a sportovní

Člen komise veřejného pořádku a životního prostředí

Vyřizuje záležitosti (zejména):
Sportovní, kulturní akce, veřejný pořádek, přestupky, stížnosti, občanské spory

Kontakt:
+420 602 749 833
martinek@struharov.cz