Územní studie

Územní studie obce Struhařov


Územní studie je ve finální verzi ke schválení zastupitelstvem. Veřejné projednání je již ukončeno.