Územní plán

Územní plán obce Struhařov

VV – Vydání ÚP Struhařov naleznete zde.

I_A Textova cast oduvodneni UP
I_A Textova cast UP
I_B1 ZCU
I_B2a HLV
I_B2b KVI_DOPR
I_B2c KVI_TI+VH
I_B2d KUK1
I_B3 VPZ
II_B1 KOO
II_B2_VSV
II_B3 PF


Dne  15.8.2018 jsme zahájili veřejné řízení o návrhu územního plánu Struhařov. Vaše námitky a připomínky můžete podávat do 24.9.2018 včetně na obecní úřad.

ÚP ve finální verzi je před schválením zastupitelstvem. Veřejné projednání je již ukončené.

I_A Textova cast UP Struharov
I_B1 ZCU
I_B2a HLV-
I_B2b KVI_DOPR
I_B2b KVI_TI+VH
I_B2d KUK
I_B3 VPZ
II_A Textova cast ODUVODNENI UP Struharov
II_B1 KOO
II_B2_VSV
II_B3 PF