Struhařovské Informace

Struhařovské informace

Struhařovské informace
(jednotlivá vydání)

1/2020
2/2020„Struhařovské informace“ jsou otevřenou tiskovinou, na jejíchž stránkách mohou své názory a postřehy prezentovat všichni zájemci o dění v naší obci. Aby měl káždý možnost připravit si s dostatečným předstihem svůj případný příspěvek.Příspěvky můžete zasílat elektronicky na adresu obec@struharov.cz, případně jiným způsobem doručit do kanceláře OÚ.


Ceny inzerce

STRUHAŘOVSKÉ INFORMACE (tištěná podoba):

– celá stránka: 600 Kč
– ½ stránky: 300 Kč
– ¼ stránky a méně: 150 Kč

(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Webové stránky:

– inzerce zdarma pro ty občany, kteří mají sídlo a provozovnu v obci Struhařov
– pro všechny ostatní občany bez rozdílu je inzerce zpoplatněna částkou 500,- Kč (jednorázový vstupní poplatek)