Struhařovské Informace

Struhařovské Informace

„Struhařovské informace“ jsou otevřenou tiskovinou, na jejíchž stránkách mohou své názory a postřehy prezentovat všichni zájemci o dění v naší obci. Aby měl káždý možnost připravit si s dostatečným předstihem svůj případný příspěvek.Příspěvky můžete zasílat elektronicky na adresu obec@struharov.cz, případně jiným způsobem doručit do kanceláře OÚ.


 

Ceny inzerce

STRUHAŘOVSKÉ INFORMACE (tištěná podoba):

– celá stránka: 600 Kč
– ½ stránky: 300 Kč
– ¼ stránky a méně: 150 Kč

Webové stránky:

– inzerce zdarma pro ty občany, kteří mají sídlo a provozovnu v obci Struhařov
– pro všechny ostatní občany bez rozdílu je inzerce zpoplatněna částkou 500,- Kč (jednorázový vstupní poplatek)


Struhařovské informace (jednotlivá vydání)

1/2018
2/2018
3/2018


1/2017
2/2017
3/2017
4/2017


1/2016
2/2016
3/2016
4/2016


1/2015  + co se do Informací nevešlo : Info o sečení , parkování v zelených plochách
2/2015