Strategie rozvoje obce

Strategie rozvoje obce

Strategický plán obce Struhařov

Strategický plán obce Struhařov pro volební období 2019 – 2022 naleznete zde.


Strategický plán obce Struhařov

Strategický plán obce Struhařov pro volební období 2014 – 2018 naleznete zde.


Koncepce rozvoje Obce Struhařov

Koncepci rozvoje Obce Struhařov pro období 2011-2014 naleznete zde.