Hasiči

Webové stránky:

http://www.hasicistruharov.cz/

 

Historie:

Dějiny požární ochrany, jsou staré jako lidstvo samo, protože oheň hrál v jeho životě důležitou roli. Oheň člověku pomáhal s přípravou jídla, dával teplo, později i světlo, ale dokázal i škodit. Myšlenka pomoci bližnímu, se ujala již v dobách osvícenských, ale pokus o založení dobrovolných sborů se v prvopočátku nezdařil. Teprve až v roce 1864 byl založen první český dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech. Podle jeho příkladu se myšlenka hasičstva rychle šířila a již v roce 1870 bylo založeno 16 sborů. V roce 1877 to bylo již 152 sborů a v roce 1891 dokonce 2780 sborů. Tato myšlenka se ujala také u nás.

1. března 1895 byl založen dobrovolný hasičský sbor v naší obci Struhařov

110 let od založení Sboru Dobrovolných Hasičů ve Struhařově v roce 1895 je úctyhodná doba. Během těchto let nebyla práce vždy lehká a pohodlná. Bylo třeba obětovat velmi mnoho vlastního volného času všech členů na úkor rodiny, často i vlastních finančních prostředků a někdy i nasazení vlastního zdraví a života proto, aby bylo pomoženo spoluobčanům při neštěstí a aby bylo naplněno heslo všech hasičů.

„Bližnímu k ochraně a vlasti k obraně“

Dne 15. února 1934 byla sepsána záruční listina, kterou, podepsalo 23 členů, ve které se zaručily zaplatit půjčku na nákup motorové stříkačky od firmy Ing. Ebert z Prahy s motorem o síle 35 HP + příslušenství (která je také dosud majetkem sboru) na tuto dobu značný obnos 30.000,-Kč. U příležitosti předání této stříkačky našemu sboru do užívání, přednesl ve svém projevu tehdejší starosta sboru Antonín Hrouda slavnostní slib, k jehož složení vyzval všechny členy. Tento slib stojí za přečtení, protože si myslím že s jeho obsahem lze souhlasit i teď po mnoha letech.

„My členové hasičského sboru ve Struhařově skládáme do rukou tobě bratře veliteli slib, že věrně, vytrvale a rádi plniti budeme vždy veškeré povinnosti, jež stanovami a služebními řády jsou nám předepsány ochotně konati budeme, jakož i vše co v mezích záchranné a samaritánské služby nám bude nařízeno. Přičiníme se, aby šlechetný, přímý a mužný charakter, jakož i obětavá láska k vlasti se staly naší přední ozdobou. To při své cti slibujeme“

Další záznam je až od roku 1983, kdy byla započata stavba nového Požárního domu. Rok 1985 byl velice významný, protože náš sbor oslavil 90 výročí založení a v rámci oslav byl slavnostně otevřen již zmiňovaný nový Požární dům ve kterém se právě nacházíme a který byl vybudován za 2 roky v „akci Z“ za pomoci spoluobčanů a místních chatařů.

Celkově bylo odpracováno 15277 brigádnických hodin.

Technika:

Seznam Požární techniky v roce 1985 :

DV Robur
ZIL CAS 16
DV T 805
PPS 12
PPS 8

V roce 1987 se podařilo zajistit starší vozidlo: TATRA 138 CAS 32

V roce 1988 se podařilo získat modernější vozidlo: DVS AVIA 30

Stav techniky ke konci roku 1999 byl :

Tatra 138 CAS 32
DV AVIA 30
PS 12
PPS 12
PS 8

 

Zásahová jednotka:

V současné době má každý člen jednotky vybavení v hodnotě 32 000,- Kč. Jednotka byla dovybavena elektrocentrálou a motorovou pilou. V období 1998 až 2005 bylo do modernizace technického vybavení a osobních ochranných prostředků vloženo 527518,- Kč. Na těchto výdajích se podílel Obecní úřad, Krajský úřad, sponzoři a i samy členové sboru.

 

Soutěžní družstva:

V roce 2002 byla založena mládež pod vedením Dany Hrušové, Renaty Kulhavé a Pavlíny Bauerové obsadila 2 místo, družstvo mužů obsadilo 15 místo a ženy 1 místo. Naše družstva se účastnila soutěží, žáci v Úvalech se umístily na 2 místě a ženy na 3 místě. Zásahová jednotka obsadila první místo.

V roce 2003 se naše družstva účastnila soutěží a to žáci v Úvalech kde se umístily na 2 místě a ženy na 3 místě

V roce 2004 jsme se účastnily soutěží kde muži obsadily 5 místo a ženy 1 místo. Mladší žáci se umístily na 3 místě, starší žáci na 7 místě,přípravka se umístila na 7 místě. Jediný dorostenec se umístil na prvním místě a v krajském kole na 4 místě. Výjezdová jednotka se zúčastnila soutěže v Mukařově a obsadila 3 místo.

V roce 2005 obsadili mladší žáci 1 místo, starší žáci 2 místo, přípravka 6 místo, dorostenci 1 a 5 místo, v krajském kole pak 4 místo, muži 5 místo a ženy 1 místo. Třetím rokem se také účastníme soutěže výjezdových jednotek v Mukařově v kategorii DVS a umístili jsme se na 2 místě.

Členové soutěžnich družstev: