Důležité informace o MŠ

název a adresa školy:

MŠ Stonožka Struhařov
Mnichovická 179
251 64 Struhařov
tel: 315558528
e-mail: skolkastruharov@seznam.cz
příspěvková organizace IČO 71007415

ředitelka školy:

Mgr. Martina Toťová

název a sídlo zřizovatele:

Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179
251 64 Struhařov

provoz mateřské školy: 06:30 – 16:30hod.

počet tříd: 2

věkové složení: 3 – 7 let

počet dětí v MŠ: 56 ( udělena vyjímka z počtu )

 


Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Zápis do MŠ Stonožka Struhařov

Zápis do MŠ Stonožka Struhařov proběhne  2.5. 2019 od 14hod. do 16:30hod.
Vchod k zápisu bude označen/oranžové dveře v chodbě OÚ/
K zápisu se může dostavit zákonný zástupce bez dítěte.

S sebou si přineste:

U zápisu budou všichni seznámeni s kritérii k přijetí dítěte.
Další informace k zápisu a k povinné předškolní docházce ZDE .
Formulář k oznámení individuálního vzdělávání /povinná předškolní docházka/ZDE /týká se pouze dětí, jejichž rodiče budou své dítě individuálně vzdělávat mimo mateřskou školu dle novely školského zákona/