Důležité informace o MŠ

 

Informace a dokumenty k zápisu do MŠ Stonožka Struhařov

KRITÉRIA PRO PŘIJMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ 2021/2022

ZÁPIS DO MŠ STONOŽKA STRUHAŘOV

INFORMACE K ZÁPISU

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

EVIDENČNÍ LIST    FORMULÁŘ ŽÁDOSTI    DOTAZNÍK

 

 

název a adresa školy:

MŠ Stonožka Struhařov
Mnichovická 179
251 64 Struhařov

Aktuální telefonní spojení MŠ:
Školní jídelna:    +420 603 358 518

Třída "U Kobylek":    +420 603 358 438

Třída "U Mravenců"    +420 603 358 498

Ředitelna:    +420 603 358 458

e-mail: skolkastruharov@seznam.cz
příspěvková organizace IČO 71007415

ředitelka školy:

Mgr. Martina Toťová

název a sídlo zřizovatele:

Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179
251 64 Struhařov

provoz mateřské školy: 06:30 – 16:30hod.

počet tříd: 2

věkové složení: 3 – 7 let

 


Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.