Důležité informace o MŠ

název a adresa školy:

MŠ Stonožka Struhařov
Mnichovická 179
251 64 Struhařov
tel: 315558528
e-mail: skolkastruharov@seznam.cz
příspěvková organizace IČO 71007415

ředitelka školy:

Mgr. Martina Toťová

název a sídlo zřizovatele:

Obecní úřad Struhařov
Mnichovická 179
251 64 Struhařov

provoz mateřské školy: 06:30 – 16:30hod.

počet tříd: 2

věkové složení: 3 – 7 let

počet dětí v MŠ: 56 ( udělena vyjímka z počtu )

 


Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Zápis do MŠ Stonožka Struhařov

Výsledky ze Zápisu do MŠ Stonožka konaného 3.5.2018, naleznete zde.

Zápis do MŠ Stonožka Struhařov proběhne  3.5. 2018 od 14hod. do 17hod.
Vchod k zápisu bude označen/oranžové dveře v chodbě OÚ/
K zápisu se může dostavit zákonný zástupce bez dítěte.

S sebou si přineste:

U zápisu budou všichni seznámeni s kritérii k přijetí dítěte.
Další informace k zápisu a k povinné předškolní docházce ZDE .
Formulář k oznámení individuálního vzdělávání /povinná předškolní docházka/ZDE /týká se pouze dětí, jejichž rodiče budou své dítě individuálně vzdělávat mimo mateřskou školu dle novely školského zákona/