JSDH Struhařov

V současné době má každý člen jednotky vybavení v hodnotě 32 000,- Kč. Jednotka byla dovybavena elektrocentrálou a motorovou pilou. V období 1998 až 2005 bylo do modernizace technického vybavení a osobních ochranných prostředků vloženo 527518,- Kč. Na těchto výdajích se podílel Obecní úřad, Krajský úřad, sponzoři a i samy členové sboru.