Oficiální stránky obce Struhařov
          Kalendář akcí                      Technické služby Obce Struhařov           Kompostárna Struhařov

Kalendář akcí


Termíny kulturních akcí 2018

20.ledna         Hasičský ples
21.ledna         Dětský karneval
17. února        XII. Obecní ples
24. března      Sportovní karneval
7. dubna         Hasičské slavnosti (uvedení nové CAS do provozu)
Duben             Čistý Ladův kraj
30. dubna       Čarodějnice – hudba (F. Sklář)
1. května        Běh krásné vyhlídky
13. května      Den matek (OB+Obec)
2. června        Dětský den (OS Struhadlo)
červen            Posezení po sezóně (Sokol z.s.)
16. června      Okrsková soutěž v požárním sportu
23. června      Neckyáda – hudba (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář)
7. července     Zahájení léta - Šermíři ; večer středověk – hudba (F. Sklář)
22.července    Vanua 2
28.července    Annenská zábava (OB)
4. srpna          hudba (F. Sklář)
18. srpna        Memorial Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
11. srpna        Hasičský táborák
8. září             Pohádkový les
8. září             Rozlučka s létem
15. září           Struhařovská cyklo 30 (hasiči)
29. září           Houbobraní (F. Sklář)
říjen                Pochod Krásné Vyhlídky
říjen                Vítání občánků
20. října          Podzimní zábava (hasiči)  
27. října          Podzimní táborák + dýňování (F. Sklář)
listopad          Posezení po podzimní půlsezóně
30. listopadu  Mikulášská – Struhařovské peklo
2. prosince     Struhařovský jarmark
8. prosince     Mikulášský běh
9. prosince     Vánoční setkání seniorů
15.prosince    Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)
21.prosince    Slunovrat (F. Sklář)
31. prosince   Silvestrovská vyjížďka na kolech

Změny kulturních akcí vyhrazeny 

 


AKCE PRO ROK 2017 

 

21. ledna - Hasičský ples
22. ledna - Dětský karneval
25. února - XI.Obecní ples
18. března - Sportovní karneval (Sokol z.s.)
8. dubna – Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)
Duben až Listopad - Vlastivědné vycházky (Baráčníci)
30. dubna - Čarodějnice - hudba (F. Sklář)
1. května - Běh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov, Sokol z.s.)
14. května - Den matek (Baráčníci+Obec)
3. června - Dětský den (OS Struhadlo)
9-10. června - Oslava 620let Struhařova
17. června – Posezení po sezóně (Sokol z.s.)
24. června - Neckyáda - hudba (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář)
8. července - hudba (F. Sklář)
29. července - Annenská zábava (Baráčníci)
12. srpna - hudba (F. Sklář)
19. srpna - MEMORIÁL Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
19. srpna - hasičský táborák
9. září - Rozlučka s létem - hudba (F. Sklář)
9. září - Pohádkový les (OS Struhadlo)
30. září - Houbobraní (F. Sklář)
7. října - Pochod Krásné vyhlídky
říjen - Drakiáda (Obec Struhařov)
22. října - Vítání občánků (Obec Struhařov)
28. října - Podzimní táborák + Dýňování - hudba (F. Sklář)
17. listopadu – Posezení po podzimní půlsezóně (Sokol z.s.)
1. prosince - Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov + OS Struhadlo)
2. prosince - Mikulášský lesní běh (Sokol z.s.)
3. prosince - Jarmark Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov+ OB+SDH)
10. prosince - Vánoční setkání seniorů
16. prosince - Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)
21. prosince - Slunovrat (F. Sklář)  

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.    


AKCE PRO ROK 2016

 

16. ledna - Hasičský ples

17. ledna - Dětský karneval

27. února - Obecní ples

26. března - Sportovní karneval

Duben – Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)

Duben až Listopad - Vlastivědné vycházky (Baráčníci)

 

30. dubna - Čarodějnice - hudba (F. Sklář)

 

1. května - Běh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov)

 

8. května - Den matek

 

4. června - Dětský den (OS Struhadlo)

 

25. června - Neckyáda (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář) 

 

23.července - Blue Effect (Obec Struhařov)

 

13.srpna - Hasičský táborák 

 

Srpen - MEMORIÁL Jaroslava Medřického (TJ Sokol)

 

3. září - Rozlučka s létem - hudba (F. Sklář)

 

10. září - Pohádkový les (OS Struhadlo)

 

říjen - Pochod Krásné vyhlídky

 

říjen - Drakiáda (Obec Struhařov)

 

říjen - Podzimní táborák + Dýňování  - hudba (F. Sklář) 

 

říjen - Vítání občánků (Obec Struhařov)

 

listopad- Struhařovská zábava (Iveta Tůmová) 

 

3. prosince - Mikulášský lesní běh (TJ Sokol)

4. prosince - Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov + OS Struhadlo) 

11. prosince - Vánoční setkání seniorů

17. prosince - Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)

 

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.


AKCE PRO ROK 2015

24. ledna - Hasičský ples

25. ledna - Dětský karneval

21. února - Obecní ples

21. března - Sportovní karneval

4. dubna - Velikonoční hudba (F. Sklář)

5. dubna - Velikonoční posezení (Baráčníci)

11. dubna – Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)

25. dubna - Struhařovská zábava (Iveta Tůmová)

 

Duben až Listopad - Vlastivědné vycházky (Baráčníci)

 

30. dubna - Čarodějnice - hudba (F. Sklář)

 

1. května - Běh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov)

 

7. května - Kladení věnců (Baračníci)

 

9. května - Dětská hasičská soutěž

 

10. května - Den matek

 

16. května - Rybářské závody

 

30. května - Dětský den (OS Struhadlo)

 

31. května - Slavnostní odhalení pamětní desky (Baráčníci)

3. června - Slavnostní otevření ,,Rekonstrukce a modernizace komunikací" 
                a ,,Bezpečně za sportem"

20. června - Soutěž v požárním sportu

 

27. červnaNeckyáda (Dobrovolníci, F.Sklář)

 

4. července - Hasičský táborák (Hasiči)

 

25.července - Blue Effect (Obec Struhařov)

 

Srpen - MEMORIÁL Jaroslava Medřického (TJ Sokol)

 

29. srpna - Klání několika generací a den otevřených dveří v PD (hasiči)

 

29. srpna - Konec prázdnin - hudba (F. Sklář)

 

5. září - Pohádkový les (OS Struhadlo)

 

10. října - Pochod Krásné vyhlídky

 

24. října - Drakiáda (Obec Struhařov)

 

24. října - Podzimní táborák + Dýňování  - hudba (F. Sklář) 

 

17. října - Vítání občánků (Obec Struhařov)

 

31. října - Slavnostní schůze ke 120. výročí založení (hasiči) 

 

14. listopadu - Struhařovská zábava (Iveta Tůmová) 

 

Listopad - Lampionový průvod

 

5. prosince - Mikulášský lesní běh (TJ Sokol)

6. prosince - Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (Obec Struhařov + OS Struhadlo) 

12. prosince - Výroční valná hromada SDH (hasiči)

13. prosince - Vánoční setkání seniorů

19. prosince - Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)

 

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.

 


AKCE PRO ROK 2014

18. ledna - Hasičský ples

 

19. ledna - Dětský karneval

 

15. února - Obecní ples / pozvánka / plánek sálu /

 

15. března  Slavnostní otevření Struhařovské kompostárny

 

22. března  - Sportovní karneval / pozvánka /

 

12. dubna - Den Země – Čistý Ladův kraj – Čistý Struhařov (Brigáda)

 

26. dubna - Country bál

 

Duben až Listopad - Vlastivědné vycházky

 

1. května - Běh Krásné vyhlídky

 

11. května - Den matek

 

31. května - Cesta kocoura Mikeše

 

31. května - Dětský den (OS Struhadlo)

 

12. července - Hasičský táborák 

 

Červenec - Annenská zábava

 

26. července - Blue Effect

 

2. srpna - MEMORIÁL Jaroslava Medřického

 

9. srpna - Neckiáda

 

Srpen - Zájezd (Baráčníci)

 

6. září - Pohádkový les (OS Struhadlo)

 

Říjen - Country bál

 

11. října - Tradiční pochod po Krásných vyhlídkách

6. prosince - Mikulášský lesní běh TJ Sokol

7. prosince - Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (OS Struhadlo) 

14. prosince - Vánoční setkání seniorů

20. prosince - Zpívání pod stromem

 

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.


 

AKCE PRO ROK 2013 

21.12. - Zpívání pod stromem - plakát

15.12. - Vánoční setkání seniorů - plakát 

7.12. - Mikulášská zábava pro děti OS Struhadlo - plakát 

           Mikulášský lesní běh TJ Sokol - podrobnosti zde

9.11. - Vítání občánků

26.10. - akce Baráčníci

21.9. - 10. ročník turistického pochodu "Po stopách kocoura Mikeše" - plakát

31.8. - Pohádkový les OS Struhadlo (předběžný termín)

27.7. - Annenská zábava - Baráčníci

27.7. - Koncert Blue Effect - od 20 hod.

22.6. - 80. let fotbalu TJ Sokol - exibiční zápas

1.6. - Den dětí - OS Struhadlo

12.5. - Den matek - Baráčníci

20.4. - Country bál - Baráčníci 

13.4. - Za čistý Struhařov - úklid obce

9.3. - Sportovní karneval TJ Sokol

9.2. - Obecní ples

20.1. - Dětský karneval

19.1. - Hasičský ples

 


AKCE PRO ROK 2012

16.12. - Vánoční setkání seniorů

15.12. - Zpívání pod stromem

1.12. - Mikulášská zábava pro děti

1.12. - Mikulášský běh (TJ Sokol)

20.10. - Vítání občánků

15.9. - Po stopách kocoura Mikeše - plakát

1.9. - Pohádkový les (OS Struhadlo)

28.7. - Annenská zábava (Baráčníci)

21.7. - Koncert skupiny Blue Effect Radima Hladíka ve Struhařově od 20 hod. u Hliněného rybníka

Tip na výlet: Navštivte zemědělský skanzen v Rapotíně u Šumperka, najdete zde Veteran muzeum, Zoopark, Dětský koutek aj. http://zemedelskyskanzen.svet-stranek.cz/onas/, co zde uvidíte

29.6. - Po vysvědčení na pouť do Říčan - pozvánka, doporučené trasy

27.-29.6. - Oslavy svátku svatého Petra a Pavla - program

16.6. - Oslava 100 let Obce baráčníků

2.6. - Den dětí (OS Struhadlo)

26.5. - Pozvánka na výstavu trofejí 2011 - Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí

26.5. - Mnichovické kramaření - celodenní program

26.5. - Po stopách kocoura Mikeše - program

13.5. - Den matek (Baráčníci) 

21.4. - Za čistý Ladův kraj - úklid obce Struhařov, sraz v 9,00 hod. před Obecním úřadem Struhařov - plakát, poděkování od LK

28.4. - Krajinou barona Ringhoffera - pochod v 9,30 v Mirošovicích žel.stanice - plakát

24.3. - Sportovní karneval

11.2. - Obecní ples

22.1. - Dětský karneval

21.1. - Hasičský ples


AKCE PRO ROK 2011

Vlastivědné vycházky Obce Báráčnické pod vedením Ing. Josefa Šubrta:

24.11. - foto 

11.10. - foto

20.9. - foto

Chcete si pozvat Struhařovského čerta, miluáše a anděla ? Příloha

11. - 13. listopadu - Svatomartisnké hody v Restauraci u Knapů - podávají se kachny, husy a mladé svatomartinské víno.

15. 1. - Struhařovská stopa - Lyžařský závod Struhařovská stopa byl z důvodu nepříznivých sněhových podmínek zrušen.

22. 1. - Hasičský ples

23. 1. - Dětský karneval

11. 2. - Obecní ples

26. 3. - Sportovní karneval

16. 4. - Den Země + Čistý Ladův kraj

8. 5. - Den matek – Baráčníci

4. 6. - Den dětí (OS Struhadlo)

18. 6. - Neckiáda

2.7.  - Hasičský táborák u rybníka (SDH)

30. 7. - Annenská zábava – Baráčníci

6.8. - koncert BLUE EFFECT - od 20:00 hod u Hliněného rybníka

3. 9. - Pohádkový les – OS Struhadlo

17.9.   Po stopách kocoura Mikeše - pořádá Město Mnichoivce

8. 10. - Vítání občánků

2. 12. - Mikulášská zábava pro děti

3. 12. - Mikulášský lesní běh - TJ Sokol - VÝSLEDKY

foto ke stažení na: http://www.ulozto.cz/11562902/2011-12-03-struharov-mlb-2011-zip

17. 12. - Zpívání pod stromem - od 17 hod. u Požárního domu, přijďte si všichni zazpívat a popít něčeho teplého, vemte si hrníčky.

18. 12. - Vánoční setkání seniorů - od 14 hod. v sále Požárního domu, zveme nejen seniory, děti připraví kulturní program, je to příležitost pro popovídání, ochutnání  cukroví, které můžete přinést a poveselení se v duchu vánočním.


AKCE PRO ROK 2010

18.12. - Vánoční zpívání pod stromem - od 17 hod. u Požárního domu 

18.12. - Vánoční setkáníi seniorů - od 14 hod. v kabinách TJ Sokol 

3.12. - Mikulášská - od 17 hod. v Požárním domě

4.9. - Pohádkový les - od 14 hod u Hliněného rybníka, pořádá o.s. Struhadlo

22.8. - Koncert skupiny BLUE EFFECT - od 20 hod u Hliněného rybníku, pořádá Obec

24.7. - Annenská zábava - od 14 hod u fotbalového hřiště, hraje skupina Amoroso, pořádá Obec Baráčníků

5.7. - Přátelské posezení u táboráku - od 19 hod u Hliněného rybníku, pořádá SDH Struhařov

19.6. - Otevírání Hliněného rybníka - od 14 hod soutěže, "Neckyáda" a koncert, pořádá Obec a o.s. Struhadlo
Fotografie naleznete zde.

6.6. - Vítání občánků - od 14 hod v Požárním domě, pořádá Obec
Fotografie naleznete zde.

5.6. - Den dětí - od 14 hod u Hliněného rybníka, pořádá o.s. Struhadlo

17.4. - Za čistý Struhařov v rámci Ladova kraje - plakát

23.1. - Běžkařské závody Struhařovská stopa dne 23.1.2010, 9,00 - 10,00 zápis účastníků v restauraci "PENZION". VÝSLEDKY viz tabulka.
  


AKCE PRO ROK 2009 

Mikulášská pro děti a rodiče dne 4.12.2009 od 17,00 hod. v Požárním domě a rozsvícení vánočního stromu.

Mikulášský běh 5.12.2009  od 13,00 hod. u fotbalového hřiště - výsledky

Posezení pro seniory 6.12.2009 od 14 hod. v kabinách TJ Sokol

Zpívání pod stromem 19.12.2009 od 17 hod. u Požárního domu


AKCE PRO ROK 2008

Čistý Ladův kraj: Téměř 600 účastníků  akce Čistý Ladův kraj se zasloužilo o úklid přírody v okolí obcí, turistických cest a cyklostezek .  V 10 obcích Ladova kraje -  v Kamenici, Louňovicích, Mirošovicích, Mnichovicích, Ondřejově, Říčanech, Senohrabech, Struhařově, Velkých Popovicích a ve Všestarech -  uklízeli  dospělí i školáci. Naplnili všechny kontejnery, které sponzorsky přistavily firmy ASP a ASA a uklidili i několik černých skládek. Rekord vytvořila Kamenice, kde se akce zúčastnilo 320 dětí ze Základní školy a 20 skautů. Ladův kraj , MAS Říčansko a Ekocentrum Říčany děkují  všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří odlehčili přírodě a přispěli k tomu, aby se všichni v regionu cítili příjemně. Akce byla realizována v rámci mezinárodní kampaně Ukliďme svět. Ve Struhařově byla sice účast dobrovolníků o něco menší než v minulých letech, Ti co přišli, však počet nahradili nezměrným pracovním nasazením. Díky nim byl velký kontejner za dopoledne zcela naplněn odpady vysbíranými zejména kolem silnice na Mnichovice, Svojetice a lesa za fotbalovým hřištěm. Je skoro nepochopitelné, že vždy za rok v těchto lokalitách lidé dokáží vyházet takové množství odpadu. Obec Struahřov a naše příroda rovněž děkuje všem dobrovolníkům za účinnou pomoc!!! 

Přírodou krok za kr okem:  Stejně jako v loňském roce i letos Vás co nejsrdečněji zveme na přírodovědnou vycházku s Ekocentrem Říčany pod vedením jeho vedoucího – Jakuba Halaše.  Během příjemné procházky se tak dozvíte mnoho zajímavostí o květeně, zvířectvu i geologii v okolí Struhařova.

Knihovna

Avizovaný přesun knihovny do prostor po bývalém obchodu je dokončen a tak od 31.3. 2008  je zahájen její obvyklý provoz každé pondělí od 16, 00.do18,00h. Velká práce, kterou si s přemístěním 4 800 svazků !! dala paní knihovnice Marie Kadlecová i nezištná pomoc Sokolů  - Radka a Kamila Šubrtových, Petra Kadlece, Radima Skály a Michala Solara bude jistě k užitku všem, kdo knihovnu navštíví. Její vybavení počítačem s internetem, který se tam právě instaluje, jistě přispěje ke zkvalitnění služeb. Děkujeme všem, kteří se na náročné práci podíleli.

V současnosti si můžete v knihovně zapůjčit knihy všech žánrů od dětských knížek přes dospělou beletrii, naučnou literaturu, časopisy.   Ladův Kraj

Jako každoročně Svazek obcí Ladův  kraj připravuje tradiční pochody, na které jste srdečně zváni:


19.4.2008 Krajinou barona Ringhoffera

Naučná stezka Krajinou barona Ringhoffera je výjimečnou procházkou v okolí Prahy. Nabízí nádherné výhledy na přírodní park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví, exkurzi ve Velkopopovickém Pivovaru, cestu alejí k hrobce rodiny Ringhofferů, prohlídku kostela s rotundou a židovského hřbitova v Kostelci u Křížků a další zajímavosti.

Trasa je dlouhá 20 km a najdete na ní 10 informačních tabulí. Začíná v Mirošovicích, konec cesty je v Kamenici.

 24.5.2008 Cesta kocoura Mikeše,

Pokud se na chvíli chcete stát mluvícím kocourkem Mikešem a zažít některá z jeho dobrodružství, pak se s námi vydejte po Cestě kocoura Mikeše. Černý kocourek tudy utíkal z domova, když rozbil Ševcovic babičce hrnek se smetanou. Během putování najdete na dvanácti zastaveních krásné obrázky Josefa Lady a úryvky z knihy Mikeš. Stejně jako kocourek vyrazíte z Hrusic a zamíříte-li až k poslednímu zastavení, cíl vaší cesty bude po dvaceti kilometrech v Říčanech.
……Dal se přes Kožený vrch, vyhnul se Třemblátům a za Struhařovem mu poprvé začalo kručet v břiše. Potkal pasačku husí. „Dobrý den, přeju," povídá, „já jsem Mikeš Ševců z Hrusic támhle za lesem." „Já jsem Mařenka Kudláčková ze Struhařova. Ale jak to, že mluvíš?" „U nás doma mluví i Pašík a kozel Bobeš, Pepík nás to naučil," řekl kocourek hrdě. „A kam jdeš?" zeptala se Mařenka. „Do světa. Nevíš, jestli už tam jsem?" „Jéé, to musíš kolik hodin támhle za les." Mařenka radila Mikešovi, aby se radši vrátil domů, ale on na to, že to by udělala holka, ale ne pořádný chlap. A tak mu pasačka dala alespoň kus buchty na cestu, kocourek se rozloučil a pokračoval ve svém putování.
Na struhařovské pastvině uviděl pasáčky, jak se hřejí okolo ohně, a protože měl už opravdu velikánský hlad, osmělil se a šel k nim. Když klukům všechno převyprávěl, dali mu do ranečku pečené brambory. „A teď sbohem, musím dál." Mikeš se plahočil přes pole a meze, aby nepotkal četníky a ti ho nezavřeli za rozbitý krajáč……..Pro pochod „Cesta kocoura Mikeše“ hledáme hravé děti, které by byly ochotné hladovým poutníkům při pochodu nabízet třeba buchty či buřty (z našich zdrojů samozřejmě) na našich dvou Struhařovských zastávkách na Mikešově stezce, obléci si k tomu dobové oblečení, dělat ohýnek atp. Případní zájemci se přihlaste u paní starostky.

ROK 2008: kulturní kalendář      

Leden -  Hasičský ples

Leden -  Hasičský karneval

23.2. -  Obecní ples

Březen – Sportovní ples

22.4. –  Den Země

30.4. – Čarodějnice

10.5. – Volejbalový turnaj

11.5. – Den matek

31.5. – Dětský den

26.7. – Anenská zábava

30.8. – Pohádkový les

6.12. – Mikulášský běh

13.12. – Setkání seniorů

20.12. – Vánoční zpívání pod stromem

ROK  2007:

17.2. Struhařovský Masopust - začátek průvodu masek - 10,00 od sportovních kabin, zakončení ve sportovních kabinách

10.3. Sportovní ples - karneval

28.3. Slavnostní předání vodovodu Obce Struhařov, symbolické zahájení provozu + Veřejná schůze, společenský sál Požárního domu – 18,00

7.4. Obecní ples, společenský sál Požárního domu Struhařov - 20,00 – dokud vydržíme (ples bude zpestřen tanečními ukázkami, k tanci bude hrát kapela taneční muziku všech žánrů, večerem provázet moderátoři, vstupenky – místenky budou v předprodeji na OÚ)

22.4. „Za čistý Struhařov“ – oslava Dne Země – úklid v obci - brigáda pro každého - přijďte všichni, zapojte i děti, vyčistíme obec a okolí od odpadků - obec zajistí materiál a svoz, zahájení akce v 9,00 u OÚ

30.4. Slet čarodějnic se soutěží „O nejlepší struhařovskou čarodejnici“ + oheň u dětského hřiště u Hliněného rybníka, začátek soutěže 19,00

5.5. Slavnostní průvod obcí, položení věnců k pomníkům – 10,00 od OÚ

12.5. Volejbalový turnaj

13.5. Výroční schůze Obce Baráčníků
k 95. letům založení, společenský sál Požárního domu– 10,00
Oslava svátku matek, společenský sál Požárního domu – 14,00

26.5. Struhařovský Dětský den – soutěže, občerstvení, divadelní představení, představení SDH a JSDH Struhařov, u Hliněného rybníka – od 14,00

27.5. Svěcení božích muk u Hliněného rybníka, následně mše svatá v zasedací místnosti OÚ

9.6. Den oslav 610 let Obce Struhařov. Sjezd rodáků – od 10,00, společenský sál Požárního domu zahájení dne oslav a sjezdu rodáků - vystoupení hudebního souboru Mikeš z Říčan a Struhařovských dětí – housle, flétny, tanec, občerstvení. Výstava historických materiálů (obec + spolky), zasedací místnost OÚ, po celý den.Tradiční tržiště – kramáři, řemeslné obchůdky (krajkáři, řezbáři, kovotepci..), venku u fotbalového hřiště - po celý den. Odpolední program: u fotbalového hřiště divadla, tanečky i tance, šermíři, sokolníci, poníci, muzika, moderátor, soutěže pro děti, dobová hospoda + občerstvení ve sportovních kabinách. Večer: Koncert Steamboat Stompers i jiných kapel – u fotbalového hřiště

22. (23.) 6. Koncert Blue Effect
– R. Hladík, pódium u fotbalového hřiště

červen – srpen – soutěž „Hezký Struhařov“ o nejupravenější dům a zahradu / soutěž o nejhezčí balkonové květiny

1.9. Struhařovský pohádkový les pro děti + divadýlko – u Hliněného rybníka - 14,00

27.10. Posvícenská zábava, společenský sál Požárního domu (Česká beseda – Baráčníci)

1.12. Mikulášský lesní běh

15. 12. Posezení pro seniory

22.12. Zpívání pod vánočním stromem


Vyhledávání

Partneři obce:

MAS ŘÍČANSKO


LADŮV KRAJ

ANKETA:

Foto týdne

foto_tydne

Přihlášení pro firmy


Zaregistrujte se
Zapomněl jsem heslo

TOPlist

Copyright © EKdesign 2007