VV – oznámení zahájení projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Klokočná

VV – oznámení zahájení projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Klokočná