Oznámení záměru pachtu -pozemku parc. č. 134/90

Oznámení záměru pachtu -pozemku parc. č. 134/90