Usnesení vlády ze dne 06.04.2021

Usnesení vlády ze dne 06.04.2021

Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek – 14592/2021-1

Mimořádné opatření – zaměstnanci školských zařízení – 14592/2021-2

Mimořádné opatření – návštěvy ve věznicích – 14598/2021-1

Mimořádné opatření – vycházky v zařízení sociálních služeb – 14599/2021-1

Mimořádné opatření – opatření VŠ – 14600/2021 – 1

Mimořádné opatření – poskytovatelé zdravot.zařízení – 46953/2020 – 5

Mimořádné opatření – interval pro podání druhé vakcíny – 46953/2020-6

Mimořádné opatření – opatření-ochrana dýchacích cest – 15757/2020-47

Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb – 14601/2021-1

Mimořádné opatření – mimořádné testování žáků – 14592/2021-3

Mimořádné opatření – poskytování informací VZP – 14580/2021-1