Informace k zápisu do Mateřské školky Stonožka Struhařov

Informace k zápisu do Mateřské školky Stonožka Struhařov

Milí rodiče,

zde naleznete odkaz pro potřebné informace a dokumenty pro zápis Vašich dětí do MŠ Stonožka Struhařov.

http://www.struharov.cz/obec/prispevkove-organizace/materska-skola/