VV – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

VV – Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích