Prosíme o ostražitost ! Pohyb cizích osob v obci !

Prosíme o ostražitost ! Pohyb cizích osob v obci !

Prosíme o ostražitost ! Pohyb cizích osob v obci !

Vážení spoluobčané,

v obci Struhařov byla v poslední době zaznamenána nepříjemná událost. Přes platný zákaz podomního prodeje, podařilo se některým podomním obchodníkům vetřít se do domácnosti opuštěných seniorů, jimž následně způsobili nemalou majetkovou újmu. ( https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22595713&docType=ART )

Prosíme, nevpouštějte cizí osoby a pokud možno kontaktujte PČR.

 

npor. Mgr. Petr Kůstka
petr.kustka@pcr.cz

ÚZEMNÍ ODBOR PRAHA VENKOV-JIH