VV – oznámení zahájení projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Klokočná

VV – oznámení zahájení projednání návrhu Změny č. 2 ÚP Klokočná

Vyvěšeno: 9.12.2020 | Sejmuto: