Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Oznámení o zahájení řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu